:

Pistolhjelm nr 492

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten PISTOLHIELM nr 492 †

Adlad 1650-07-18, introd. s. å. Utdöd 1705.


1Rf. 2Lk. 3Akkas kyrkoarkiv. 4Medd. av förste amanuensen R. Rosén, Helsingfors. 5KA, Likvidationer, hären efter 1680, nr 50 (OA.).

TAB 1

Per. Gårdsfogde på Jokkis gård i Tammela socken i Finland. Sannolikt densamme som Per Jönsson, fogde i Hattula härad 1600–1602.

Barn:

  • Erik Persson, adlad Pistolhielm. Major vid karelska kavalleriregementet 1649. Adlad 1650-07-18 (introd. s. å. under nr 492). Major vid Viborgs läns kavalleriregemente 1653. Överrumplade ryssarna vid Kexholm 1656-08-09. Överstelöjtnant 1657. Överste för regementet 1659. Död 1669-02-04 Vesunta Han erhöll 1647-10-30 Aina skattehemman i Haudois by i Kylmäkoski socken under Norrköpings besluts villkor jämte Tolvila i Lempälä socken. Fick 1662-06-06 en förläning av hemman i Saaris socken, vilka efter majoren Didrik Wolffelts död tillfallit kronan. Köpte 1664-09-07 Vesunta säteri av Adam Schrapfers arvingar och 1669-02-03 Paimela säteri i Hollola socken av Johan Wrangel. Gift med Beata Ichtydia, begraven 1674-03-22 i Akkas kyrka

Barn:

  • Margareta. Gift med majoren Magnus Johan Kuhlman, död 1675.
  • Abraham, var fänrik 1660, då han stod fadder i Vesilaks socken. Död ung.
  • Brita Elisabet, född 1650, begraven 1742-08-01 i Tammela socken4. Gift 1:o med ryttmästaren Anders Stålhane, död 1672. Gift 2:o 1674 med överstelöjtnanten Johan Bäck i Finland, nr 193, i hans 4:e gifte, född 1613, död 1679. Gift 3:o 1682 med ryttmästaren Henrik Kuhlman, död 1692.
  • Beata. Gift före 1662 med överstelöjtnanten Abraham Pistolekors, död 1699.
  • Anna Sofia, död omkr. 1690. Gift 1679-09-09 i Sulkova socken4 med majoren Herman Johan von Burghausen, i hans 1:a gifte, död 1708.

TAB 2

Peter (son av Erik Persson, adlad Pistolhielm, Tab. 1), till Haudois, Vesunta och Tolvila. Född 1648-10-10. Student i Åbo 1658. Kornett vid Viborgs läns kavalleriregemente 1671-03-17. Löjtnant därst. 1675-10-14. Ryttmästare 1677-03-03. Major. Död 1689-03-09 och begraven 1690-03-09 i Akkas kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Catharina Silfverbögel, född omkr. 1650, död på Haudois och begraven 1725-10-19, dotter av majoren Henrik Sigfridsson, adlad Silfverbögel, och Ingeborg Grönfelt.

Barn:

  • Hebla Beata, född 1670, död sannolikt snart efter 1713-06-10, då hennes testamente dagtecknades, och säkert före nov. 1715.5 Gift 1:o 1699-04-05 på Haudois med ryttmästaren Claes Johan Nassokin, född 1672, död 1709. Gift 2:o med5 ryttmästaren Colin L'Eclaire, i hans 1:a gifte, död 1737, vars söner adlades Charpentier.
  • Adam, född 1679, död 1705 och begraven s. å. 17/12 i Akkas kyrka 3 samt slöt ätten på svärdssidan.
  • Ingeborg, född 1680, död 1717-04-16 och begraven i Sääksmäki kyrka. Gift 1696-04-07 i Akkas socken3 med löjtnanten Bernt de la Motte, i hans 1:a gifte, född 1674, död 1741.
  • Eva Margareta, född omkr. 1682, död 1762 i Akkas socken och begraven3 s. å. 10/8. Gift 1709-09-08 på Haudois med kaptenen vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente Samuel Henrik Dufving, född omkr. 1682, begraven 1748-07-17 i Akkas.3

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: