:

Gyllenax nr 261

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1638-02-14 och introducerad samma år. Utdöd 1709-06-28. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Rosenflycht.


TAB 1

Nils Andersson, † före 1605. Kyrkolandbo i Hjälstad 1571 enligt Älvsborgs lösen. Fogde i Vadsbo härad/R 1583-1586, därefter i Jönköping som hospitalsföreståndare (Den civila lokalförvaltningen). Tituleras 1585 som förståndig Nils Andersson, fogde i Vassbo. Skattebonde i Mo sn och bland kyrkolandbor i Hjälstad sn 1590 med marginalanteckningen: Förlänt Nils Andersson. Fogde i Östersysslet/S 1591-1592. Gift 1:o med Carin Nilsdotter. Gift 2:o med Ingeborg, † ca 1610. Skriven för skattegården i Mo 1601-1610 enligt anteckning 1605 i Västergötlands handlingar: Salig Nils Anderssons efterleverska haver fritt och besitter på H.K. Maj:ts nådiga behag. Från och med 1611 förekommer inte Ingeborg längre och är troligen avliden. Barn:

 • Johan Nilsson i Mo,Se Tab. 2.
 • Peder Nilsson Gyllenax född 1574, † 1647. Se Tab. 3.
 • Sven Nilsson i Mo, † troligen mellan 1624-1627. Efterlämnade sonen Nils Svensson, mönsterskrivare och länsman samt skriven på fädernegården 1630.
 • Anders Nilsson i Mo, k 1601-1604, hovman. Möjligen identisk med Anders Nilsson Västgöte i Nyköping. Gift med Gertrud. Se adliga ätten Lillieqvist
 • Dotter Nilsdotter levde 1637.
 • Dotter Nilsdotter levde 1637.

TAB 2

Johan Nilsson i Mo, levde 1627 k 1601-1624, häradsskrivare i Värmland. Krigsnotarie. Hovkamrer. Gift 2:o? med Brita Svensdotter som levde 1643. (Hon gift 1:o med Zacharias Simonsson Falck, † 1629).

Barn:

 • Nils Johansson, adlad Rosenflycht. Se adliga ätten Rosenflycht.
 • Christina Johansdotter. Gift med generalinspektören över småtullarna i Sverige och Finland Lennart Hansson (Han gifte sig även 1634 med Elisabeth Andersdotter och 1653 med Christina Andersdotter Stockenström, †1668).

TAB 3

Peder Nilsson Gyllenax född 1574-06-28, † 1647-11-28 på Rikstens gård i Botkyrka sn och begraven i där i kyrkan där hans vapen uppsattes. Ägde gårdarna Riksten i Botkyrka sn/B, Näringsberg i Västerhaninge sn/B samt Lundby i Lids socken Södermanlands län. Adlad Gyllenax. Son till Nils Andersson, se Tab. 1. Antagen i hertig Carls tjänst i räkningekammaren 1595-01-25. Kamrerare där 1 1612-02-21. Ståthållare över Stora Kopparbergslagen och Österdalarna 1625-05-01. Kammarkommissarie 1634. Assessor i revisionskammaren 1640. Tillika häradshövding i Åsunda härad i Uppland 1644 1,5. Häradshövding i Nedre Satakunda härad i Finland 1646. Erhöll konfirmation på adelskapet 1647-05-08. 2 Han erhöll av konung Gustaf II Adolf Riksten i donation under Norrköpings besluts villkor2 1615-02-24 och erhöll drottning Christinas konfirm. därå2 1645-05-31 samt av drottning Christina donationsbrev på Lundby2 1647-01-30. Gift med Kerstin Pedersdotter i hennes 2:a gifte. Gift 1:o med kapten Måns Börjesson. Hon levde vid arvskiftet efter mannen 1648-04-11.

Barn:

 • Elsa, död före 164510. Gift före 1627 med assessorn i Svea hovrätt, den bekante krönikeskrivaren, filosofie mag. Eyidius Girs född 1583, † 1639.3
 • Getrud10, död före 16484. Gift med Engelbrekt Husman, † före 1648.4
 • Peder, † 1670. Se Tab. 4.
 • Margareta, † 1661-11-0011. Gift med amirallöjtnanten Daniel Jonsson Struts, adlad Strussflycht, i hans 1:a gifte, död 1672.

TAB 4

Peder Pedersson till Riksten och Näringsberg samt Rosstorp i Gökhems sn i Skaraborgs län, † i slutet av år 1668 eller före10 1669-03-11. Bevistade riksdagarna 1644–16645. Köpte Riksten till frälse 1652-10-06 men utbytte egendomen 1662-08-22 till presidenten, friherre Erik Fleming mot Rosstorp2. Hade även före 1665 bortbytt eller försålt Näringsberg till assessorn Erik Gyldenbring6. Gift i Holland med Jacomina Claudia Hamilton och kom med hustru och barn till Sverige 1641. Hustrun överlevde maken.

Barn:

 • Peder, född 1614. Kapten. Död 1695. Se Tab. 5.
 • Christina levde 1705-04-29, då hon sålde sin grav i Botkyrka kyrka till lagmannen Carl Gustaf Gyllencreutz. Gift med N.N.

TAB 5

Peder (son av Peder Pedersson, Tab. 4), född 1644-08-25. Student i Uppsala 1656-05-05. Fyrverkare vid artilleriet 1662. Var överfyrverkare i Halmstad 1666–1673. Fänrik vid artilleriet i Stockholm 1674-06-11. Löjtnant därst. 1675-01-19. Regementskvartermästare s. å. Kapten 1677-11-01. Död 1695-05-24 (1696-03-04 i Halmstad)9 och begraven i Halmstads kyrka. Gift med Margareta Foratt, som levde ännu 1724, dotter av kaptenen Alexander Foratt, adlad Foratt, och Anna Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • Alexander Magnus, döpt 1680 i Knutby socken Stockholms län. Fältväbel vid Dalregementet. Död8 ogift i fält 1703-01-28.
 • Peder. Korpral vid livregementet till häst 1701-06-12. Sekundkornett därst. 1703-12-29. Premiärkornett 1704-12-14. Regementskvartermästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1705-12-11. Ryttmästare 1706-08-17. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava och slöt ätten på svärdssidan.
 • Jakobina Christina, född 1687, begraven 1688-11-30 i Knutby socken.
 • Anna Margareta, född 1688, begraven s. å. 30/11 i Knutby socken.
 • Engel. Gift med löjtnanten Carl Svinhufvud af Qvalstad, död 1740.
 • Elisabet. Gift 1717-12-27 i Gårdsby socken Kronobergs län med löjtnanten vid Kronobergs regemente Johan Ring, född 1687 i Småland, levde 1733 i Växjö.7

Källor

 • Släkt och Hävd 1985 s.361-374.
 • Släkt och Hävd 1989 s.155-159.
 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

1Edén, Om centralregeringens organisation (1899, 1902). 2P. E. Palmqiust, Beskrifning öfver Botkyrka socken (1878). 3Ash. 4SRB. 5Ridd. o. Ad. protokoll. 6G. Westerin, Västerhaninge och Muskö socknar (1897). 7Lk. 8At (L). 9At (Sch). 10Svea hofr. liber caus., vol. 126. p. 3. 11Liber caus., vol. 114. p. 7. 12KA byten 1655–1680, nr:s 55–65 (allt medd. av assessor O. Adelborg).

 • Supplement till Elgenstierna av Carl Szabad.


: