:

Bohm från Örebro

Från Adelsvapen-Wiki


TAB 1

Olof Pedersson. Skräddare. Gift med Brita Jacobsdotter.

Barn:

 • Lars Olofsson Bohm. Se Tab 2
 • Nils Olofsson Bohm. Se Tab 3
 • Ingeborg Olofsdotter, † 1645. Gift med en av de fyra borgmästarna i Örebro 1616 och ännu 1631 Arvid Bengtsson, † 1652 och begravd i Örebro stadskyrka "under manfolksstolarna". Gravstenen med bomärke och initialer finns avritad av Tilas. Makarna tog efternamnet Uppe.

TAB 2

Lars Olofsson Bohm född 1571 i Örebro, † 1629-03-19 och begravd i grav Nr 31 på stora gången i Örebro stadskyrka, och därifrån kan man se hans epitafium. Lärjunge i Örebro skola fram till ca 1582, då Sigfrid Knutsson var skolmästare. Studerade därefter i Arboga skola fram till 1584, fick därefter en tjänst som handlare i samma stad. Han skänkte en stor ljuskrona år 1624 till samma kyrka. Lars Olofsson Bohm var en rik man och ägde Kungsstugan i Örebro, en alltjämt bevarad och uppskattad byggnad från 1500-talet. Gift 1:o 1600-02-05 med Ingeborg Persdotter, † 1601-02-27 i barnsäng. Dotter till borgmästaren Per Jonsson. Gift 2 :o 1604-08-26 med Ingrid Larsdotter född 1589-07-17 i Örebro, † 1662-11-15 och begravd 1663-01-25 i makens grav i Örebro stadskyrka. Dotter till befallningsmannen över Örebro slott samt över Närke och Värmland Lars Andersson och Elin Torstensdotter som i sin tur var dotter till borgmästaren i Örebro Torsten Svensson, † 1606-07-25. Änkan sedan nio år Ingrid Larsdotter skriver 1638-07-10 till Drottningen "På mina och mina frånvarande barns vägnar" och klagar över styvsonen Jacob Bohm som i många år vistats utomlands och för närvarande vistas i Stettin i Pommern och därmed förhalar arvsskiftet efter sin far. Hon begär därför om kunglig assistans för att kunna stämma styvsonen och därmed tvinga honom att närvara 1639-02-01 i Örebro så att familjen tillsammans kan lösa arvstvisten. Skrivelsen är även undertecknad av svärsonen Hans Hansson och sonen Lars Bohm.

Barn i 1:a giftet:

 • Jacob Larsson Bohm skrev sig Bhoom född 1601-02-27, † 1643-09-11. Se Tab 4

Barn i 2:a giftet:

 • Lars Larsson Bohm Se Tab 5
 • Olof Larsson Bohm, † ung och begravd i föräldrarnas grav i Örebro stadskyrka.
 • Olof Larsson Bohm den yngre, † före 1647-04-09 och begravd i föräldrarnas grav i Örebro stadskyrka. Handelsman i Stockholm.
 • Torsten Larsson Bohm, † ung och begravd i föräldrarnas grav i Örebro stadskyrka.
 • Christina Larsdotter Bohm, † före modern och begravd i föräldrarnas grav i Örebro stadskyrka.
 • en son, † före modern och begravd i föräldrarnas grav i Örebro stadskyrka.
 • Brita Larsdotter Bohm född 1607-04-19, † 1646-04-04 i Stockholm och begravd i Storkyrkan den 12e. Gift 1625-01-23 med borgmästaren i Stockholm Hans Hansson född 1593-06-03 i Södertälje, † 1663-05-22 i Stockholm och begravd i Storkyrkan där makarnas epitafium finns.
 • Petter Larsson Bohm, † 1668-12-00 och begravd 1669-03-18. Grosshandlare i Stockholm och erhöll burskap där 1642-09-30. Vald till rådman i samma stad 1663-05-13. Gift 1641-11-07 i Nikolai/A med Anna Thomasdotter Funck född 1627-05-23 i Stockholm, † barnlös 1658-04-21 och begravd 9/5 i Stockholms domkyrka. En likpredikan finns över henne skriven 1658 av Petrus Dieterrici Arenbechius. Dotter till brukspatronen Thomas Funck och Margareta Simonsdotter Depken.

TAB 3

Nils Olofsson Bohm, † 1637 och begravd s.å. 16 juni. Gift med Carin Pedersdotter.

Barn:

 • Maria Nilsdotter Bohm levde 1668-03-15 men var död 1670-12-30 då arvsskrivte hölls efter bägge makarna på Björkeby. Gift 1647-11-28 med Anders Nilsson Lillieqvist till Björkeby och Låstad/D född 1621-12-07 i Överenhörna/D, † 1668-03-15 i Stockholm och begravd i Riddarholmskyrkan.
 • Catharina Nilsdotter Bohm född 1619, † i barnsäng 1654-11-04 och begravd 14/12 i familjegraven i Strängnäs domkyrka "med pompa och ståt och massor av förnämligt folk genom staden i ett långt begravningståg upp till domkyrkan". Gift 1634-11-23 på Stockholms slott (i ett bröllopsarrangemang hållet av drottning Kristina) med biskopen i Strängnäs och tidigare Gustav II Adolfs hovpredikant och fältpräst Johannes Matthiae Upplänning och senare även dottern drottning Kristinas hovpredikant, rådgivare samt bonuspappa efter hennes fars död 1632. Alla deras barn adlades under namnet Oljeqvist
 • Johan Nilsson Bohm, † 1660-01-22 i Fredrikshald, Norge. Gift med Margareta Elisabeth von der Pahlen i hennes 1:a giftet som begravdes i Reval 1681-02-02. Enligt tysk adelskalender omgift 1677-01-24 i Revla med ryttmästaren i svensk tjänst Diedrich von Rosen, † 1685. Dotter till majoren i svenskt tjänst Johann von der Pahlen och Christina Catharina von Rosen

Trolig son:

 • Sven Nilsson Bohm, † 1664 före 21 oktober troligen i Stockholm. Gift med Elisabeta Welshusen.

TAB 4

Jacob Larsson Bohm skrev sig Bhoom född 1601-02-27 i Örebro, † 1643-09-11 im Garten des Amtes Marienfliess och begraven i Saatzigs kyrka i Pommern. Blev dödligt sårad i en duell med Carl Gustaf Wrangels fältsekreterare Balthasar Schwanenthal och avled dagen efter. Änkan efter Jacob lät i kyrkan montera ett vackert epitafium som troligen är målat av en holländsk mästare. Gift med Cordelia van Sypesteen från Nederländerna. Dotter till "Meister-knappen" Johann van Sypesteen född 1564-03-12 i Utrecht, † 1620-04-09 i Hillegom och Katharina van Nyenrode, † 1615-02-23 i Hillegom.

Barn:

TAB 5

 • Lars Larsson Bohm född 1609-08-18, † 1645-09-14. Gift 1638 med Maria Hansdotter Örn, † efter 1672-12-14 men före 1675. Hennes 2:a gifte med Israel Johannis Noraeus adlad Norfelt. Dotter till biskopen i Linköping Johannes Botvidi.

Barn:

 • Olof Larsson Bohm född 1639 i Jönköping, † som barn.
 • Jacob Larsson Bohm adlad Norfelt. Se Norfelt.
 • Ett barn, begravd 1641-11-30 på Södermalms kyrkogård/A.

TAB 6

Lorenz Jacobsson Bohm, † ca 1683 på Schulzenhofs gods. Godsägare. Kornett 1679 vid J. Mellins finska kavalleriregemente. Gift 1678-12-23 i Wolgast med Gertraud Seltrecht. Barn:

 • Alexander Lorenzon Bohm. Se Tab 8
 • Kurt Jacob Lorenzon Bohm. Se: Deutsches Geschlechterbuch Vol. 90, s33 not. 8".
 • En dotter som stod fadder i Greifswald 1726-08-23.

TAB 7

Hinrich Jacobsson Bohm född ca 1640, levde ännu 1708-06-06 då han stod fadder i Abtshagen till sin sonson Hinrich

Barn:

TAB 8

Alexander Lorenzon Bohm född ca 1683, † före 1767-07-06. Konsistoriepedell i Greifswald. Gift 1725-09-16 med Anna Catharina Lütken, begravd i parken på Schultzenhof.

Barn:

 • Alexander Alexanderson Bohm född 1726-08-23 i Greifswald och ej vidare nämnd. Troligen död ung.
 • Hinrich Christoph Alexanderson (von) Bohm föd 1728, † 1812. Se Tab 12
 • Maria Christine von Bohm född 1735 i Greifswald, † ogift 1826-03-14 i Güstrow 91 år gammal och begravd 19/3.

TAB 9

Jacob Hinrichson Bohm född ca 1675. Gift 1:o med N.N. Gift 2:o med Elisabeth Appelmann, änka efter Hans Möller

Barn:

 • Erdmann född ca 1738 hade fyra barn. Erdmann och hans familjs öden är helt okända. Se Tab 13


TAB 10

Hinrich Hinrichson Bohm född ca 1677, † före 1750. Gift 1718-11-25 i Abtshagen med Katharina Ewert, † 1758-04-14.

Barn:

TAB 11

Thiess (Mathias) Hinrichson Bohm född ca 1680 i Ungnade. Gift 1705-10-29 i Ungnade med Maria Kröger, dotter till Klaus Kröger och Katharina (Trine) Rosen

Barn:

 • Michael der ältere född 1710, † 1792-11-27. Se Tab 16
 • Son.
 • Son.
 • Son.
 • Son.
 • Son.
 • Dotter.
 • Dotter.

TAB 12

Hinrich Christoph Alexanderson (von) Bohm född 1728-08-31 i Greifswald, † 1818-07-22 på Schulzenhof. Gift 1:o med Juliane Charlotta von Berg, † 1786-10-09 på Schulzenhof. Gift 2:o 1789-05-15 på Rosenow med Luise Ulrika Amalia von Blücher född 1746, † 1796-04-19 på Schulzenhof. Dotter till Mecklen-Schwerinske överstelöjtnanten Ulrich Hans von Blücher till Rosenow och hans andra fru Marie Dorothea Müller. Gift 3:o 1796-10-18 i Gützkow med Wilhelmine Ulrika Christine von Hartenstern född 1770 i Vorland, † 1840-04-19 i Gützkow. Dotter till Friedrich Christoph von Hartenstern-Kiliani och Sophie Ilsabe von der Hardt.

Barn i 3:e giftet:

 • Friederika Sophia Christina von Bohm född 1803-04-25 i Gützkow, † 1887-10-17. Gift 1:o 1822-11-24 i Gützkow med Friedrich Wilhelm von Lepel, erbherr auf Wieck född 1768-05-06 på Wieck, † där 1825-12-25. Gift 2:o 1827-09-07 i Gützkow med superintendenten Johann Karl Balthasar född 1784-08-02 i Neuenkirchen bei Greifswald, † 1853-04-29 i Gützkow.

TAB 13

Erdmann född ca 1738 hade fyra barn. Erdmann och hans familjs öden är helt okända.

TAB 14

Michael.

TAB 15

Johann Christoph.

TAB 16

Michael der ältere född 1710 i Ungnade och döpt i Abtshagen 26/10, † 1792-11-27 i Vorland, Kreis Grimmen. (Han hade en yngre bror med samma namn) förde släkten vidare. Gift 1744-04-15 i Gribenow med Katharina Hedwig Kumriek född där 1725, † 1795-04-11 i Vorland.

Barn:

 • Johann David Bohm född ca 1749 i Vorland, † där 1798-02-28. Gift 1792-04-20 i Lehmhagen, Grimmens sn med Anna Maria Virow. Från denna familj härstammar den talrika ännu fortlevande Hamburggrenen, om vilken det finns en gedigen släktutredning i Deutsches Geschlechterbuch vol 174, s209-223. Ingen i denna släktgren har kallat sig von Bohm eller gjort anspråk på adelskapet.

TAB 17

TAB 18

TAB 19

TAB 20

TAB 21

Källor och litteratur

 • Pontus Möller: Släktutredning för släkten Bohm från Örebro, se SoH 1994:1 s1-9.
 • Uno Funcks samling.
 • Kyrkböcker.

: