Frankelin nr 48

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Frankelin nr 48

Adliga ätten Frankelin nr 48 †

TAB 1

Rowland Frankelin. En engelsman. Gift med Dorotea Patavin (Petevine enl Wikland).

Barn: Henrik Frankelin, till Bocksjö. Inkom till Sverige och blev för sin lärdom och språkkunnighet antagen av hertig Carl till hans kammarjunkare. Häradshövding i Hanekinds härad. Död 1610-05-04 på Bocksjö. Gift omkring 13-14 juni 1594 med Constantia Eriksdotter, född 1560-06-13, död 1649-01-24 Odensfors på Odensfors, naturlig dotter av konung Erik XIV och Agda Persdotter.

Barn:

  • Carl Frankelin, naturaliserad Frankelin. Major. Se Tab. 2.
  • Johan Frankelin, natural. Frankelin och introd. såsom svensk adelsman 1625. Död ung.
  • Maria Catharina, död 1661-08-06 på Bocksjöholm. Gift 1638 med generalmajoren och landshövdingen Anders Koskull.
  • Elisabet, död 1655-02-22. Gift med fälttygmästaren Christian Frost.

TAB 2

Carl Frankelin (son av Henrik Frankelin Tab. 1). Natural. och introd. jämte brodern såsom svensk adelsman 1625. Major vid Jönköpings regemente major vid Skaraborgs regemente. Var död 1640 utan söner och slöt ätten samt begraven i Undenäs kyrka. Gift med Elisabet Polana, som levde änka 1657, dotter av hovpredikanten, doktor Amandus Polanus.

Barn:

  • Constantia. Född 1631 på Bocksjöholm. Död änka 1681. Gift 1657 på Ramsnäs med ryttmästaren Jakob Lenck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Svenskt biografiskt lexikon (SBL).


Frankelin (Franklin, Francklyn), Henrik, † 4 maj 1610 (enl inskr i Undenäs brunna kyrka). Föräldrar: Rowland F (egen uppg i nedannämnda stambok) o Dorotea Patavin (enl Palmskiöld) eller Petevine (jfr Wik- land). Uppgives »någre år» ha tjänat vid hertig Karls hov enligt dennes rekommenda- tionsbrev för honom till hertig Sigismund 21 juni 1581, redovisas s å bland hertig Karls hovjunkare (RKB), vistades därefter utrikes åtminstone från 1583, återinträdde i hertig Karls tjänst i slutet av sept 1589 (RKB),