Brehmer nr 1165

Från Adelsvapen-Wiki

1165.jpg


Adliga ätten Brehmer nr 1165 †

Adlad 1689-03-05, introducerad 1689. Utdöd 1709-06-29.


 • Denna tyska adliga ätt härstammar från Thüringen och slottet Ehrenstein i grevskapet Schwarzburg.

TAB 1

Hans Henrik von Brehmer (eller von Bremer). Kejserlig kavalleriöverste.

Barn:

 • Reinhold Günther von Brehmer. Kejserlig ryttmästare. Gift med friherrinnan Beata Sabina von Jemsweck.

Barn:

 • Siegfried Otto von Brehmer. Kejserlig överstelöjtnant. Gift med Ursula von Knorring.

Barn:

 • Johan Helmuth von Brehmer. Lantdrots och geheimeråd hos fursten av Sachsen-Altenburg. Död 1634. Gift med Dorotea von Bachenstein, dotter av kejsar Ferdinand II:s kansliråd Adrian Fredrik von Bachenstein och Beata Schulman.

Barn:

 • Johan (Hans) Georg von Bræmer eller Brehmer, adlad Brehmer, född 1627. Överstelöjtnant. Död 1676. Se Tab. 2.
 • Sigismund von Bræmer eller Brehmer, adlad Brehmer. Kaptenlöjtnant. Död 1679. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan (Hans) Georg von Bræmer eller Brehmer, adlad Brehmer (son av Johan Helmuth von Brehmer, Tab. 1), född 1627-07-16 på slottet Ehrenstein. Måste efter faderns död och sedan fäderneslottet under 30-åriga kriget blivit avbränt, fly till sin mosters man, kejserlige översten Johan von Gerstenberg och medföljde kejserliga armén. Fången av en svensk ryttare i slaget vid Wittstock 1636 och av honom given till hans ryttmästare, en pommersk adelsman Ernst Ludvig Schönherr, som antog honom till page. Förare vid Knorringska regementet i Stettin 1641. Fanjunkare vid Königsmarckska regementet. Kornett vid greve Gustaf Otto Stenbocks regemente 1642. Löjtnant vid greve Gustaf Otto Stenbocks regemente 1643. Avsked 1649. Major vid hertig Adolf Johans regemente. Hovmarskalk hos nämnde hertig 1664. Avsked 1666. Kallas slutligen överstelöjtnant och hertig Adolf Johans direktör på Bråborg. Död 1679-06-17 i Stockholm och begraven i Dagsbergs kyrka, Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. Han blev efter sin död jämte brodern Sigismund, också efter hans död, adlad 1689-03-05 (båda introducerade 1689 under nr 1165). 'Han var en utmärkt tapper krigare, och i slaget vid Warschau 1656 dödade han med egen hand 22 personer, tills han om aftonen själv blev skjuten med en skäkta, därav han led halvtannat år.' Gift med Anna Catharina Chrutzell, dotter av akademiräntmästaren i Uppsala Boëtius Bergeri Chrutzelius och Catharina Rodersköld. Hon var antagligen den »Johan von Brähmerz sal. hustru», som begravdes 1684-07-28 i Nikolai församling, Stockholm.

Barn:

 • Catharina Juliana, död 1733-05-02. Gift 1:o 1697-04-00 med Erik Langman, i hans 2:a gifte, född 1644, död 1708. Gift 2:o med kommendören vid amiralitetet Herman Jonasson Snack, av samma släkt som adliga ätten Snack, i hans 3:e gifte, född 1671, död 1734-11-25 i Stockholm. (Lk)
 • Dorotea.

TAB 3

Sigismund von Bræmer eller Brehmer, adlad Brehmer (son av Johan Helmuth von Brehmer, Tab. 1). Förare vid Nylands kavalleriregemente 1656. Kornett vid Nylands kavalleriregemente 1659. Löjtnant 1673-03-18. Kaptenlöjtnant 1678. Död 1679-01-00, ihjälskjuten i Preussen, träffad av en styckekula. Han ägde Molnby i Borgå socken i Finland genom sitt gifte samt del i Kärkis gård i Sagu socken. (Rf) Gift omkring 1655 med Anna Christina Lindelöf, död 1725-08-01 på Kärkis, inemot 90 år gammal, dotter av Carl Lindelöf, och hans 1:a fru Hebla Wildeman.

Barn:

 • Elisabet, död ung och begraven 1658-08-10 i Sagu kyrka.
 • En dotter, död som barn.
 • Johan, född 1662. Volontär vid gardet 1679 (KrAb). Musketerare vid gardet 1688-10-06. Pikenerare 1690. Transporterad till pommerska infanteriregementet 1691-08-03. Löjtnant vid Östgöta infanteriregementet (Lk) 1705-01-02. Sekundkapten vid Östgöta infanteriregementet (Lk)1707-03-16. Död ogift 1709-06-29, dödsskjuten i slaget vid Poltava, och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • Maria Eleonora, född 1665, död 1717 på Kärkis och begraven 1717-06-10 i Sagu kyrka. Gift med löjtnanten vid Vellingks ingermanländska regemente (Lk) Gustaf Jägerhorn, av den adliga ej introducerade finska Härtonässläkten, död 1710-06-00 i Viborg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.