:

Ille Sune Sunessons släkt

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Sune Torgilsson. Nämnes 1414, då biskop Magnus Tavast (medeltidssläkten) överlåter jord i bl. a. Ylivesi i Birkala sn i Övre Satakunda till Sune Torgilsson och andra arvingar till Påvel Höna mot landgild och tjänst (FMU, nr 1424). Sune Torgilsson har även ägt del i Suontaka i Tyrväntö sn i Tavastland och troligen Prästkulla i Tenala sn i Västra Nyland, fordom kyrkligt frälse. — Var troligen gift två gånger, tidigare med en okänd kvinna, senare synbarligen med en dotter till Påvel Höna i Birkala sn i Övre Satakunda.

Barn:

  • 1. Sune Sunason, 1402—1448, lagman och riksråd. Se tab. 2.
  • 1. Olof Sunason. Ägde del i Prästkulla och var död 11.7 1421.
  • 1. Gregers Sunason. Framträder 1421. Pantsätter i maj 1423 allt sitt arv efter föräldrarna i Tenala sn till sin broder Sune Sunason
  • 2. Torgils Sunason. Ingår 1425 jämte (sin halvbroder) Sune Sunason och sin fasters svärson Niklis Harittu en överenskommelse om arvet efter Lasse Laurensson eller Lasse finne till Lähteenoja i Eura sn i Egentliga Finland, som nämnes i en avskrift under formen Lasse fume som sigillvittne 1423 vid Gregers Sunasons pantsättning av gods i Tenala, med Lasses änka Anna Jönsdotter, som åt dem överlämnar Kynämäki i Bjernå sn i Egentliga Finland. Torgils Sunason, som skrevs till biskopsgodset Ylivesi (nu Tyrkkölä) i Birkala sn i Övre Satakunda, levde ännu 3.1 1448 men var död 20.1 1450. Innehade synbarligen en »enmansskog» i Norrbotten i Satakunda.
  • 2. En dotter. Nämnes som syster till Torgils Sunason och som mor till Jöns Laurensson av »Nwdala».

TAB 2

Sune Sunason (son av Sune Torgilsson, tab. 1). Framträder 1402 (FMU, nr 1154), då kallad häradshövding i Töfsala, tydligen det senare Vemo hd i Egentliga Finland, därvid förande det frälsesignet han senare begagnar tills han blir lagman (HaSig, nr 110). Erhöll 7.12 1407 frälse-brev av konung Erik av Pommern samtidigt med ett antal personer, som av gammalt gällt som frälsemän. Var som riksråd närvarande vid rådsmötet på Långholmen utanför Stockholm 11.8 1435. Nämnes som riksråd vid flera senare tillfällen, senast 1439. Blev efter den finländska lagsagans delning 1435 lagman i Söderfinland och nämnes som sådan från 1437, då han som lagman sitter i landsrätten. Omtalas sista gången som levande 5.2 1448. Har senast 31.1 1449 som lagman efterföljts av Henrik Klasson (Djäkn, Lydekasönernas ätt). Sune Sunason tilldömdes 1419 Henelax (Prästkulla) i Tenala sn i Nyland såsom sitt fädernegods, förvärvade 1421 av brodern Gregers den avlidne brodern Olofs del i Prästkulla och erhöll 1423 som pant av brodern Gregers dennes efter föräldrarna ärvda båda gods i samma sn. Han ägde även det synbarligen efter honom uppkallade Sunila i Virmo sn och Kahiluoto i Töfsala sn samt gods i Vemo sn, alla i Egentliga Finland. Pantsatte 8.3 1419 hustruns gods i Ylistaro i Kumo sn i Nedre Satakunda. — Var möjligen gift med en dotter till Kort Bitzer (Bidz), vilket kan förklara godsinnehavet i Kumo sn i Nedre Satakunda och biskop Kort Bidz’ och lagman Erik Bidz’ närvaro 1463, då Sune Sunasons barn skifta arvet efter fadern. Kort Bitzers enda kända hustru var Kristina Magnusdotter.

Barn:

  • ? Jeppe Sunason, som 1439 bland de yngre frälsemännen nämnes bland utfärdarna av en skrivelse av det finländska frälset, är möjligen en son till riksrådet. Nämnes 1441 som hövitsmannens på Åbo Johan Karlssons (Färla, Karl Erikssons ätt) tjänare.
  • Valborg Sunadotter. Omtalas 1463 vid arvskiftet med brodern Anders. Får på sin del Prästkulla i Tenala sn samt gods i Töfsala och Vemo socknar. Har tydligen besuttit Metsäkylä, senare kallat Moisio, i Lojo sn i Västra Nyland, där arvskiftet efter föräldrarna förrättades, och omtalas där tydligen redan 1456, dock utan namns nämnande, jämte sonen Arvid Persson som innehavare av Missekol, d. v. s. Metsäkylä, i Lojo och i Sammeit, och 1462 som Valborg i Metsäkylä, som skiftade jord med en man, som uppkallas efter Kyrman i Sammatti. — Var tidigare gift med Per (möjligen identisk med Peter Olsson till Mälkilä i Bjernå sn i Egentliga Finland 1413), vilket gods senare innehades av Valborg Sunadotters dotter Margareta Persdotter. Från Valborg Sunadotters son lagmannen Jeppe Persson härstammar Jeppe Perssons ätt. Valborg blev omgift med Bengt Mårtensson. En så benämnd person, som i sitt signet för en uggla, förrättar 1448 lagmansting för Sune Sunason. Bengt Mårtensson ägde 1451 frälsejord i Lojo sn, där Metsäkylä ligger, och är troligen identisk med den likanämnde hövitsmannen på Raseborg omkr. 1437 — 1442. Från makarnas dotter Ingrid härstammar den 1625 på Riddarhuset introducerade adliga ätten Ille.

TAB 3

Anders Sunason (son av Sune Sunason, tab. 2). Nämnes vid arvskiftet med systern 1463, då han på sin del får Sunila och allt gods i Virmo sn samt Stor-Kahelit (Kahiluoto) i Töfsala sn i Egentliga Finland. — Var gift med en till namnet okänd kvinna.

Son:

TAB 4

Sune Andersson (son av Anders Sunason, tab. 3). Hans innehav av Sunila framgår av ett intyg av kyrkoherden i Virmo av 1573, uppläst i rätten 1642. Uppträder 1515 som frälsesyneman i Nykyrko sn i Vemo hd under namnet Sune Kahelit 1515, vilket bevisar hans innehav av Kahiluoto.

Barn:

  • Erik Sunesson till Kahiluoto. Finnes i rust-tjänstlängden 1537 och som Erik Svensson ännu 1562, men är tydligen död 1565, då hans systerdotters man Arvid Matsson (Footangel) rustar för Kahiluoto. — Var gift med Karin, dotter av väpnaren Jöns Petersson och Birgitta Tordsdotter. Hustru Karin dog utan bröstarvingar före 13.3 1550 då mannen träffade överenskommelse om arvet efter henne med hennes kusin kyrkoherden i Töfsala Mickel Karpelain
  • Jakob Sunesson nämnes jämte Erik Sunesson såsom arvinge (barn) till gamle Sune Andersson i en av bl. a. kyrkoherden Daniel Juslenius vidimerad avskrift av en »väl vidimerat Copia» av kyrkoherden i Virmo Henricus Olais på menige mans i socknen vägnar utfärdade intyg av 14.9 1573. Enligt en släkttavla som av Karl Johansson Gyllenflög vidfogats akterna skulle Jakob Sunesson haft dottern Elin Jakobsdotter, som hade varit gift med Tomas Gröp och blivit mor till Valborg Tomasdotter, redogörarens mormorsmor, men uppgiften stödes icke av dokument. Fastän Tomas Gröps hustru hette Elin, måste uppgiften betecknas som osäker, då den avser att bevisa, att Hietamäki gård i Virmo sn hade varit gammal frälse, och då den är svår att förena med vad vi veta om arvet efter Erik Sunesson.
  • Margareta Sunesdotter. Innehade Sunila eller Soinila. — Var enligt Skoklostersaml. 1, Fol. vol. 57, f. 251 v, RA, gift med Måns Nilsson (Stiernkors), vilket dock är uteslutet; skall troligen vara Mårten Jönsson (Stjärnkors), som levde 1537 och vars söner Erik och Henrik 1571 uppträdde med arvsanspråk på mödernet efter Erik Sunesson. Blev senare gift med Mats Markusson (Hietamäkisläkten) till Hietamäki i Virmo sn i dennes tidigare gifte. Mats, som framträtt 1533 (BFH 3, nr 32), och levde ännu 1586, blev efter hustru Margaretas död omgift med Valborg Tomasdotter (Gröp).

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF).

: