:

Rääf i Finland nr 58

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rääf i Finland nr 58 †

Adlad 1592-06-18, introducera 1625. Utdöd 1653.

Gammal frälsesläkt i sydvästra Finland, av vilken nedanstående gren erhöll sköldebrev 1592, medan en annan, härstammande från Erik Anderssons broder, fogden Jöns Andersson till Gunby, njöt sin av hävden givna frälserätt ännu 1665, vid vilken tid även denna gren av ätten torde varit utgången.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


TAB 1

Erik Andersson till Sjölaks i Kimito socken. Fogde över arv och eget i Finland 1532-07-11. Tillika fogde i Söder-Finland 1537-06-06. Kallas 1537 »välbördig sven». Köpte 1537, såsom närmaste bördeman, Raukkala i Lundo socken. Landsfogde i Norr-Finland 1540. Avsked 1545. Död omkring 1572 [A1]. Gift med Margareta Fleming, som levde änka 1577, dotter av borgmästaren Erik Fleming och Anna Engelbrektsdotter.

Barn:

  • Henrik Eriksson. Slottsloven. Se Tab. 2. Brita Eriksdotter, död omkring 1580. Gift med ståthållaren Joen Tyrilsson, adlad Stålhandske, i hans 1:a gifte, död 1606.
  • Anna Eriksdotter, till Sjölaks. Levde ännu 1606. Gift 1581-10-08 på Muurla gård i Muurla kapellsn med slottsloven Joakim Didriksson, adlad Brand, i hans 2:a gifte, död omkring 1613.

TAB 2

Henrik Eriksson (son av Erik Andersson, Tab. 1), till Sjölaks, på vilket han fick livstidsfrälse 1583-05-23. I borgläger på Åbo slott 1588. Adlad av konung Johan III 1592-06-18. I slottsloven på Närvä 1594. Död 1598. Gift med Elisabet Fincke i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1581 med ryttaren Abraham Ille, död 1590. Gift 3:o omkring 1600 med överstefältvaktmästaren Hans Muir, en av stamfäderna för adlad ätten Myhr, död 1613), död omkring 1632 på Sjölaks, dotter av riksrådet Gustaf Fincke, av finsk uradel, och Märta Stensdotter Ille, av Porkkalaätten Ille.

Barn:

  • Arvid Henriksson Rääf. Löjtnant. Död 1653. Se Tab. 3
  • Anna, död omkring 1660. Gift med kaptenen Robert Wallace, av skotsk adel.

TAB 3

Arvid Henriksson Rääf (son av Henrik Eriksson, Tab. 2), till Sjölaks. Blev 1625 introducera på ättens vägnar under nr 24, vilket sedan ändrades till nr 58, och har ätten sedermera, till åtskillnad från ätten Rääf i Småland, fått namnet Rääf i Finland. Löjtnant vid finska rytteriet. Fick 1633-04-17 Konfirmerat på de gods, som han med sin hustru fått efter hennes första man, nämligen Vanantaka i Janakkala socken, Tirmula i Lampis socken och Dalkarby i Pojo socken. Levde 1653, då han tvistade om arvgods med sin systerson, men torde avlidit detta år, enär hans styvdotters man Pavel Bosin 1654 fick besittningsrätt på hans frälsegods. Gift omkring 1633 med Anna von Treijden, som var änka efter Nils Spåre, död 1625.

Barn:

  • Arvid, död ung och före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: