Von Östfelt nr 1946

Från Adelsvapen-Wiki

1946.jpg


Adliga ätten von Östfelt nr 1946 †

Adlad 1751-11-22, introd. 1752. Utdöd 1756-04-07.


1 Trögds härads lagfartsprotokoll d. 16 febr. 1766 (OA). 2 Hagunda härads lagfartsprotokoll d. 8 sept. 1756 (OA). 3 Um.

  • Nils Östman, till Hornö i Vallby socken, Uppsala län, som han erhöll genom sitt gifte. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Regementsadjutant vid livregementet till häst 1705-04-19. Sekundkornett därst. 1706-06-30. Premiärkornett 1708-02-07. Följde till Bender. Sekundlöjtnant 1712-10-30. Premiärlöjtnant 1718-03-31. Ryttmästares avsked 1722-07-09. Gift 1719-02-28 på Hornö med Agneta Pels i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1712-06-03 på Hornö med sekreteraren Ivar Scheffer i hans 2:a gifte, född 1665, död 1713, fader till myntproberaren Henrik Teofil Scheffer, adlad Scheffer), död 1755, dotter av majoren vid dalregementet Louis Pels och Elisabet Strömsköld.

Barn:

  • Axel Vilhelm Östfelt, adlad von Östfelt, till Hornö, som han ärvde efter föräldrarna, men sålde1 1755-11-14, och Vrå i Skogstibble socken, Uppsala län, som han köpte2 1755-11-08. Student i Uppsala3 1734-06-24. Auskultant i Svea hovrätt 1742-04-02. Amanuens vid fiskalskontoret därst. 1743-12-02. Vice häradshövding 1744-08-00. Häradshövding i Bro, Håbo, Åsunda och Trögds härader i Uppland 1747-06-16. Adlad 1751-11-22 (introd. 1752 under nr 1946). Död barnlös 1756-04-07 och slöt således själv sin adliga ätt. Gift 1752-04-07 med Anna Magdalena Hammarfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med inspektoren N. N. Bredström, död 1773-02-01), född 1734, död 1810-08-00, dotter av överstelöjtnanten Johan Jakob Hammarfelt, och friherrinnan Anna Magdalena Strömfelt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.