Gottfriedz från Östergötland

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Gottfried Maak, (son till snickarmästaren Johan Friedric Maak och Elsa Bergsten), född 1749-04-06 i Vittskövle sn (Skåne); kammartjänare på greve Gustaf Bondes gods Björnö, Frötuna sn 1772; frälsebefallningsman och inspektor på Bordsjö säteri, Askeryds sn 1774; † 1828-09-01 i Eksjö lfs. Gift 1776-09-10 med Maria Björklund, född 1749-02-17 på Bjursberg, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.100700), † 1836-11-07 på Assjö frälseladugård, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.100700), dotter till till oxhandlaren och rusthållaren Olof Björklund och Anna Catharina Åkerman.

Barn (som upptog namnet Gottfriedz efter faderns förnamn):

 • Johan Olof Gottfriedz, född 1779; frälsekamrerare; † 1854. se Tab 2.
 • Johanna Catharina Gottfriedz, född 1782-01-16 på Bordsjö säteri, Askeryds sn, dpt 18/1 (källa: Genline ID 253.20.58700), † 1871 i Askeryds fattigstuga. Gift 1813 med gästgivaren Jonas Magnus Broberg.
 • Nils Henrik Gottfriedz, född 1785; komminister; † 1855. se Tab 3.
 • Carl Gustaf Gottfriedz, född 1788; inspektor; frälsekamrer. se Tab 10.
 • Alexander Gottfriedz, född 1794; kvartermästare. se Tab .

TAB 2

Johan Olof Gottfriedz, (son till Gottfried Maak, Tab 1), född 1779-07-09 på Bordsjö säteri, Askeryds sn, dpt 11/7 (källa: Genline ID 253.20.58000); frälsekamrerare hos greve Bonde på Bordsjö säteri; bosatt på 1 mtl Assjö frälseladugård, Askeryds sn; uppges vara pensionär hos hans excellens greve Bonde (som ägde Assjö) i hsf 1846-1851 (källa: Genline ID 253.7.73200); † 1854-08-04 på Assjö frälseladugård, Askeryds sn, begr 11/8 (källa: Genline ID 253.24.13700). Gift 1811-06-24 på Brostorp, Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.8000) med jungfrun Anna Sophia Christina Beckstrand, född 1786-03-20 på Brostorp, Torpa sn (källa: Genline ID 396.2.36300), † 1852-12-24 på Assjö frälseladugård, Askeryds sn, begr 1853-01-06 (vattusot, 66 år gammal, källa: Genline ID 253.24.13500), dotter till kaptenen Nils Jakob Beckstrand och hans 1:a hustru Eva Märta Boursie.

Barn:

 • Carolina Ulrika Matilda Gottfriedz, född 1816-11-04 på Assjö frälseladugård, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.100700).
 • Eva Maria Gottfriedz, född 1819-09-05 på Assjö frälseladugård, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.100700). Gift 1:o 1845-11-14 i Askeryds sn (källa: Genline ID 253.24.8900) med bronsfabrikören i Eksjö Carl Svahn, född 1799 (källa: Genline ID 253.24.8900); 2:o (paret var dopvittnen till sitt kusinbarns son 1850 i Flisby sn, källa: Genline ID 221.21.55800) med fabrikören och gördelmakaren Henrik Bernhard Hultman, född 1823 i Stockholm.
 • Sophia Regina Gottfriedz, född 1822-12-26 på Assjö frälseladugård, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.100700).
 • Carl Henrik Gottfriedz, född 1825-11-20 på Assjö frälseladugård, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.100700).
 • Christina Eleonora Charlotta Gottfriedz, född 1827-12-28 på Assjö frälseladugård, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.100700), † 1881 på Askeryds säteri, Askeryds sn. Gift 1849-12-14 i Askeryds sn (källa: Genline ID 253.24.9000) med pistolsmeden vid Kungl. Smålands husarreg:te Håkan Martin Ljung, född 1825-05-10 i Navelsjö sn (källa: Genline ID 253.12.48000), † 1899 i Askeryds sn. Paret fick fera barn.

TAB 3

Nils Henrik Gottfriedz, (son till Gottfried Maak, Tab 1), född 1785-03-28 på Sillvik, Askeryds sn, dpt 29/3 (källa: Genline ID 253.20.59500); student i Eksjö och Linköping och därefter vid Uppsala högre läroverk; prästvigd 1810-06-07; komminister i Nykils pastorat 1818; komminister i Västra Hargs pastorat; † 1855-06-23 på Torkelsbo komministerboställe, Västra Hargs sn (tärande sjukdom, 70 år gammal, källa: Genline ID 419.21.59500). Gift 1818 med Sara Elisabet Eriksson, född 1788-03-20 i Godegårds sn (källa: Genline ID 244.21.1900 och 419.12.92700), † 1867-11-28 på Rotebo Donationshemman, Östra Tollstads sn (källa: Genline ID 441.17.9300), dotter till Erik Nilsson och Sara Jansdotter.

Barn:

 • Hemming August Gottfriedz, född 1819; vice auditör. se Tab 4.
 • Carl Agathon Gottfriedz, född 1821; fanjunkare. se Tab 7.
 • Frans Evald Gottfriedz, född 1826-02-19 i Nykils sn (källa: Genline ID 419.14.25100); student i Linköping; provisor (källa: Genline ID 441.18.44100); † ogift och barnlös 1880-01-04 på Rotebo Donationshemman, Östra Tollastads sn (källa: Genline ID 441.20.4800).

TAB 4

Hemming August Gottfriedz, (son till Nils Henrik Gottfriedz Tab 3), född 1819-09-29 i Nykils sn (källa: Genline ID 419.12.92700 och 221.13.89400); mönsterskrivare vid Jönköpings reg:te (källa: Genline ID 1110.19.56400); vice auditör; bosatt på Åkersberg säteri, Flisby sn (källa: Genline ID 221.13.89400). Gift 1846-10-16 (källa: Genline ID 1110.19.56400 och 221.13.89400) i Lommaryds sn med jungfrun Ulrika Wilhelmina Rosenquist, född 1823-09-13 på Oringe säteri, Marbäcks sn, dpt 14/9 (källa: Genline ID 748.23.98700 och 221.13.89400), dotter till majoren Fredrik Christoffer Rosenquist och Mariana Lovisa Gyllensköld.

Söner:

 • Axel Henrik Gottfriedz, född 1847; bokhållare. se Tab 5.
 • Carl Oskar Gottfriedz, född 1850; kanalinspektör. se Tab 7.

TAB 5

Axel Henrik Gottfriedz, (son till Hemming August Gottfriedz Tab 3), född 1847-04-04 på Åkersbregs säteri, Flisby sn (källa: Genline ID 221.13.89400); kamrer vid järnvägen; bokhållare. Gift med Augusta Mathilda Dyberg, född 1856-09-25 i Gislaveds östra handelshus, Båraryds sn, dpt 27/9 (källa: Genline ID 219.19.54000, 1791.29.51100 och 219.15.6500), † 1893-01-18 i Falkenberg, begr på Kapellkyrkogården, dotter till handelsmannen Adolf Magnus Dyberg och Johanna Andersdotter.

Döttrar:

 • Josephina Albertina Gottfriedz, född 1871 i Halmstad.
 • Karin Augusta Johanna Wilhelmina Gottfriedz, född 1885 i Falkenberg. Gift med bankkamrer David Rydin
 • Elsa Matilda Klara Ulrika Gottfriedz, född 1889 i Falkenberg.

TAB 6

Carl Oskar Gottfriedz, (son till Hemming August Gottfriedz Tab 3), född 1850 på Åkersbergs säteri, Flisby sn (källa: Genline ID 221.13.89400); civilingenjör; kanalinspektör; bosatt i nr 21 i Södertälje. Gift 1879-11-08 i Husby-Rekarne sn (källa: Genline ID 62.35.26900 och 100004.41.13500) med fröken Alice Maria Gyllenberg, född 1852-05-03 på Rossviks säteri, Husby-Rekarne sn, dpt s d (källa: Genline ID 62.17.80000), dotter till löjtnanten Erik Albert Ludvig Gyllenberg och Sophia Lovisa Sergel (dotterdotter till den kände bildhuggaren Johan Tobias Sergel).

Barn:

 • Louise Maria Vilhelmina Gottfriedz, född 1884 i Arboga lfs.
 • Carl Sixten Emanuel Gottfriedz, född 1886 i Gävle.
 • Alice Tora Birgitta Gottfriedz, född 1891 i Södertälje.

TAB 7

Carl Agathon Gottfriedz, (son till Nils Henrik Gottfriedz Tab 3), född 1821-08-14 i Nykils sn (källa: Genline ID 2500.17.6000); fanjunkare vid Södermanlands reg:te (källa: Genline ID 419.22.64200); bosatt på Stora Tidö nr 2 ½ mtl militieboställe, Hammarby sn (källa: Genline ID 2500.17.6000); flyttade med familjen till Eskilstuna 1877-11-01 (källa: Genline ID 2500.20.32500); bosatt i Johanneberg, Fors fs, Eskilstuna. Gift 1853-05-13 i Västra Hargs sn (källa: Genline ID 419.22.64200) med jungrun Aurora Josephina Lundgren, född 1830-12-11 på Långviks militieboställe, Östra Vingåkers sn, dpt 16/12 (källa: Genline ID 456.13.64400 och 2500.17.6000), dotter till sergeanten Lars Gustaf Lundgren och Albertina Charlotta Campbell.

Barn:

 • Anna Sophia Elisabet Gottfriedz, född 1857-12-11 i Hammarby sn (källa: Genline ID 2500.17.6000); flyttade från Stora Tidö till Eskilstuna 1865-08-04 (källa: Genline ID 2500.17.6000).
 • Carl Gustaf Henrik Gottfriedz, född 1859; volontär. se Tab 8.
 • Johan August Nicolaus Gottfriedz, född 1861; sergeant. se Tab 9.
 • Elin Maria Gottfriedz, född 1869-06-08 på Stora Tidö militieboställe, Hammarby sn (källa: Genline ID 100004.22.51200 och 2500.18.14600), † 1953-11-09 i Eskilstuna. Gift 1906-10-07 med ingenjören och banktjänstemannen Erik Emil Hugo von Schéele, född 1870-12-11 på Plönninge, Harplinge sn, † 1946-10-04 i Eskilstuna. Paret fick flera barn.
 • Fanny Ottilia Charlotta Gottfriedz, född 1872-05-09 på Stora Tidö militieboställe, Hammarby sn (källa: Genline ID 2500.19.23200), † där 1873-03-19 (källa: Genline ID 2500.19.23200).

TAB 8

Carl Gustaf Henrik Gottfriedz, född 1859-10-18 i Hammarby sn (källa: Genline ID 2500.17.6000); volontär; vaktkonstapel. Gift med Anna Maria Christina, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med statarkarlen Peter Salomon Björklund i Roma sn på Gotland).

Dotter:

 • Elna Linnéa Arrida Gottfriedz, född 1896 i Maria Magdalena fs, Stockholm.

TAB 9

Johan August Nicolaus Gottfriedz, (son till Carl Agathon Gottfriedz, Tab 7), född 1861-04-14 i Hammarby sn (källa: Genline ID 2500.17.6000); sergeant; bosatt i Marieberg, Fors fs, Eskilstuna. Gift med Anna Sofia Larsdotter, född 1856-11-01 på Blombacka, Ransbergs sn, dpt 2/11 (källa: Genline ID 1560.29.46400), dotter till Lars Gustaf Larsson och Märtha Christina Andersdotter.

Barn:

 • Göran August Nicolaus Gottfriedz, född 1882 i Undenäs sn.
 • Anna Carolina Elisabet Gottfriedz, född 1885 i Marieberg, Fors fs, Eskilstuna.
 • Axel Henrik Isidor Gottfriedz, född 1891 i Eskilstuna .

TAB 10

Carl Gustaf Gottfriedz, (son till Gottfried Maak, Tab 1), född 1788-05-26 på Bordsjö säteri, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.101700); inspektor; frälsekamrer; bosatt på Askeryds säteri, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.101700). Gift med Brita Christina Ekwall, född 1792-05-25 i Gränna, dpt 28/5 (källa: Genline ID 1086.45.61000 och 253.48.101700), dotter till Johan Ekwall och Maria Nilsdotter.

Dotter:

 • Carolina Mathilda Gottfriedz, född 1823-08-03 på Askeryds säteri, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.48.101700), † där 1832-07-22 (källa: Genline ID 253.48.101700).

Fosterdotter:

 • Betty Wickbom, född 1819 i Gränna (källa: Genline ID 253.48.101700). Gift med Carl Johan Carlsson, född 1813-10-09 i Bredestads sn (källa: Genline ID 253.5.30500). Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.