Frisenheim nr 1513

Från Adelsvapen-Wiki

1513.jpg

Adliga ätten Frisenheim nr 1513 †

Adlad 1716-12-06, introducerad 1719. Utdöd 1941-11-20.

TAB 1

Fredrik Blom. Överste i romersk kejserlig tjänst.

Barn:

 • Didrik Blom, född i Lubeck. Handlande och rådman i Nyen. död 1692. Gift med Catharina Barckman i hennes 1:a. gifte, död 1702. Hon gifte sig 2:a gången med dåvarande handelsmannen, sedermera landshövdingen Johan Henrik Frisius, adlad och friherre Frisenheim, se friherrliga ätten Frisenheim, Tab. 1.

Barn:

 • Daniel Blom, adlad Frisenheim, född 1679 i Nyen. Student i Uppsala (Um.) 1701-11-07. Auskultant vid Åbo hovrätt. Fältauditör vid finska armén 1711-02-16. Adlad 1716-12-06, jämte sin styvfader, sin broder och sin systerdotter (introducerad 1719 under nr 1513). Överauditör vid jämtländska armén 1718-03-10. Överauditör vid armén i Finland 1724-12-11. Död barnlös 1725-10-04 i Stockholm och slöt således själv sin ättegren. Gift 1721-11-19 i Stockholm med Beata Christina Hiolman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1732-10-15 med ekonomikamreraren vid hovet Anders Tideman, död 1743-10-27) (Srr.), död 1753-01-21, dotter av rådmannen i Stockholm Hans Hansson Hiolman och Helena Furubom. (Srr.)
 • Didrik Blom, adlad Frisenheim, född 1680, död 1761. Se Tab. 2

TAB 2

Didrik Blom, adlad Frisenheim (son av Didrik Blom, Tab. 1), född 1680-05-16 i Nyen. Tältkommissarie i Finland 1711. Krigskommissarie 1716-05-00. Adlad 1716-12-06 jämte sin styvfader, sin broder och sin systerdotter (introducerad 1719 under nr 1513). Död 1761 i Stockholm under riksdagen. Gift 1:o 1712-11-20 i Stockholm med Anna Christina Hueck, född 1690-09-17 i Nyen, död 1742-06-08, dotter av rådmannen därstädes Christian Hueck och Christina Luhr. Gift 2:o 1744-07-03, med Johanna Bagge, född 1711-12-00. Död 1776 i Grisslehamn, dotter av vinhandlaren i Stockholm Johan Bagge och Catharina Westman.

Barn:

 • 1. Christian Didrik, född 1713. Överfyrverkare. död 1741. Se Tab. 3.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1715-08-09, död 1717-07-06.
 • 1. Johan Henrik, född 1717-11-15 i Malmö. Volontär vid Helsinge regemente. Död 1758-03-08 på Rügen under pommerska fälttåget.
 • 1. Carl Fredrik, född 1718-12-17 i Malmö, död i Malmö 1719-09-26
 • 1. Christina Sofia, född 1720-06-06 i Stockholm, död 1772-05-11. Gift 1758 (efter 1758-03-27) med kometten och tullären i Uppsala Anton Medéen, född 1697-03-24.
 • 1. Carl Daniel, född 1723. Fänrik. Död 1768. Se Tab. 4
 • 1. Elisabet, född 1727-09-07 på Arendal vid Lund. Gift 1751-03-12 i Söderbykarls socken, Stockholms län med trumpetaren vid livréet till häst Jonas Adolf Bromander, född 1722-03-27, död 1782-07-26 Rimsjö
 • 1. Anna Lovisa, född 1730-01-09 på Brunneby vid Norrköping. Gift 1754-11-20 med Daniel Hasselqvist, född 1725-10-25.
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1732-09-28, på Brunneby. Gift 1760-10-23 med Carl Fredrik Grip, född 1723-10-22.
 • 2. Johanna Catharina, född 1745-04-17 på Pleng vid Norrtälje, död 1813-09-15 Liby (Medd.a herre Tor Carpelan.) Gift 1:o 1774-05-31 med postmästaren i Grisslehamn Christian Gabriel Alm i hans 2:a gifte, död (Kp.) 1781-03-08 i Saltviks socken. Gift 2:o 1782-09-26 med postmästaren i Kastelholm på Åland Daniel Hagström (Kp.), född 1737-05-06 i Östergötland, död 1820-09-04 på Liby (Medd.a herre Tor Carpelan.)
 • 2. Adolf Fredrik, född 1747-01-28, död 1747-02-08.
 • 2. Gustava Charlotta, född 1748-02-25 i Söderbykarls socken. Död 1814-05-02. Gift 1:o 1794-10-07 i Örebro med messingsslagarmästaren i Örebro Anders Åkerstedt i hans 3:e gifte (gift 1:o 1785 med Ulrika Biörk, född 1762, död 1790-10-24 i Örebro, dotter av gördelmakaren därstädes Andreas Biörk och Maria Ehrling. Gift 2:o 1793 med Anna Catharina Molitor, född 1755, död 1793-12-21), född 1748 i Karlstad [Örebro kyrkoarkiv].
 • 2. Ulrika, född omkring 1749 i Bro socken, Uppsala län, levde 1801. Gift 1776-07-08 i Finströms socken på Åland med ägaren av Finströms gård, hovrättsauskultanten Johan Hemmarck, född 1729, död 1783 [(Medd.a herre Tor Carpelan.)].
 • 2. Margareta, född tvilling 1752-09-20 på Pleng.
 • 2. Debora, född tvilling 1752-09-20, död 1756-05-09.

TAB 3

Christian Didrik (son av Didrik Blom, adlad Frisenheim, Tab. 2), född 1713-08-29 i Stockholm. Överfyrverkare. Blev 1741 vid Villmanstrand 'av en styckekula tvärt avskjuten'. Gift med Christina Elisabet Aminoff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1744-09-11 i Pernå socken i Finland med prosten och kyrkoherden i Floby pastorat av Skara stift Jonas Kellgren i hans 2:a gifte, född 1701-08-23 Källtorp, död 1771-02-23) (Hm.), född 1711, död 1784-06-09 i Varvs prästgård Skaraborgs län, dotter av majoren Johan Aminoff, och Christina Elisabet von Reichenberg. Hon blev i sitt 2:a gifte moder till skalden Johan Henrik Kellgren. (KrAB.)

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1739 i Vilmanstrand, död 1822-06-09 Nolberga (Hm.). Gift 1758-09-29 i Floby prästgård (Hm.) med styvfaderns efterträdare som kyrkoherde i Floby pastorat, prosten Jakob Lengblom, född 1725-06-24 i Längjums socken, Skaraborgs län (Hm.), död (Hm.) 1798-06-25.

TAB 4

Carl Daniel (son av Didrik Blom, adlad Frisenheim, Tab. 2), född 1723-06-27 på Arendal. Volontär vid Upplands regemente (KrAB.) 1743-02-23. Korpral vid Upplands regemente 1744 (KrAB.). Sergeants karaktär (KrAB.) 1746-11-09. Fältväbel (Bu.) 1758-06-02. Konstituerad fänrik 1758-06-24. Sekundfänrik 1759-03-27. Död 1768-03-23. Han deltog i pommerska kriget 1757. (KrAB.) Gift 1750-06-05 i Almunge socken, Stockholms län med Elisabet Catharina Duwall, född 1724-05-25 Ströja, död 1773-12-03 Nibble och begraven 1773-12-10, men sedan förd till Faringe kyrkogård, dotter av kaptenen Carl Albrekt Duwall, och Catharina Svinhufvud af Qvalstad.

Barn:

 • Engel Didrik, född 1751. Fänrik. Död 1792. Se Tab. 5
 • Carl Albrekt, född 1754. Major. Död 1827. Se Tab. 6
 • Catharina Christina, född 1755-04-18 Västersta, död Västersta 1755-08-26.
 • Eva Magdalena, född 1756-06-04 på Västersta, död på Västersta 1756-09-04.
 • Elisabet Margareta, född 1757-08-27 på Västersta, död på Västersta 1760-01-10.
 • Adolf Henrik, född 1763. Styckjunkare. Död 1820. Se Tab. 8
 • Hedvig Ulrika, född 1764-08-12, död 1764-08-26.

TAB 5

Engel Didrik (son av Carl Daniel, Tab. 4), född 1751-01-08 Västersta Volontär vid Upplands regemente (Bu.) 1763-09-19. Furir vid Upplands regemente 1769-07-03. Sergeant 1775-01-20. Sekundfänrik i regementet 1775-03-08. Genom Kungl Maj:ts dom 1785-02-18 förklarad tjänsten förlustig (Bu.). Död 1792-03-21. Gift 1776-03-05 på Norrby kaptensboställe i Lunda socken, Stockholms län med Maria Charlotta Örnflycht i hennes 1:a gifte (gift 2:o med handlanden Anders Gustaf Winberg), född 1756-06-00, död 1836-01-07 i Uppsala, dotter av överstelöjtnanten Adam Örnflycht, och Magdalena Charlotta von Vegesack.

Barn:

 • Charlotta Eleonora, född 1776-06-25, på Norrby, död ogift 1796-01-25 Smuttan
 • Engel Elisabet, född 1779-03-11 på Nibble, död på Nibble 1779-07-09.
 • Carl Fredrik, född 1780-08-11 på Nibble. Volontär vid Upplands regemente (Bu.). Furir vid Upplands regemente (Bu.) 1785-06-02. Avsked (Bu.) 1801-04-20. Adjutant vid Helsinge regemente 1801-06-16. Avsked 1803-03-09. Död ogift 1807 i S:t Petersburg.
 • Adam, född 1782-04-08 på Nibble. Volontär vid Upplands regemente 1790. Död 1794-11-30.
 • Brita Edla, född 1784-06-12 på Nibble, död på Nibble 1785-05-30 och begraven 1785-06-03.

TAB 6

Carl Albrekt (son av Carl Daniel, Tab. 4), till Fullersta och Flemmingsberg, båda i Huddinge socken, Stockholms län. Född 1754-04-13 Västersta. Volontär vid Upplands regemente, 1766-01-17. Fältväbel vid Upplands regemente 1771-11-26. Fänrik 1774-06-27. Löjtnant 1777-04-09. Stabskapten 1785-05-12. Kapten (KrAB.) 1786-11-14. RSO 1790-07-22. Sekundmajor 1792-08-10. Avsked 1793-12-16. Död 1827-02-27 på Flemingsberg och jämte sin fru och två barn begraven på Huddinge kyrkogård i sydvästra hörnet under en därstädes rest sten. Gift 1792-07-10 på Fullersta med friherrinnan Johanna Maria Stiernstedt, född 1768-09-06 på Lagga-Husby, död 1848-05-01 i Stockholm, dotter av kungliga sekreteraren, friherre Lars Stiernstedt, och Gustaviana Johanna Appelbom.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1793-05-01 och död 1793-05-07 på Norrby samt begraven 1793-05-11.
 • Jakobina Gustava Elisabet, född 1794-05-13 på Norrby, död 1865-01-24 Hallstaberg. Gift 1817-02-02 på Flemingsberg med majoren Gustaf Vilhelm von Rehausen, född 1781, död 1852.
 • Carl Adolf, född 1795-06-08 på Norrby, död på Norrby 1796-03-29 och begraven 1796-04-04.
 • Eleonora Sofia Charlotta, född 1797-02-04 på Hallstaberg, död 1813-12-18 på Fullersta.
 • Johanna Maria, född 1799-01-24, död 1837-04-03. Gift 1834-04-13 med kyrkoherden i Botkyrka och Salems församlings pastorat av Strängnäs stift Jonas Nordin i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Constantia Karström, född 1807-08-01, död 1876-09-29, dotter av kronofogden Johan Teodor Karström) (Sbn.), född 1789-04-16 i Lerbäcks socken, Örebro län (Hm.), död 1854-05-25.
 • Johan Vilhelm, född 1800-12-30. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1815-09-29. Avgången från krigsakademien (Hc.) 1819-05-25. Fanjunkare vid Svea livgarde 1819. Död 1819-08-27 i Stockholm och begraven på Huddinge kyrkogård.
 • Vilhelmina Amalia, född 1807-01-06 på Fullersta, död 1879-03-11 i Stockholm. Gift 1831-07-03 på Flemingsberg med kungliga sekreteraren, godsägaren, KVO1kl med Axel Odelberg, född 1805-11-25 Enskede, död 1884-01-14 i Stockholm och begraven på Brännkyrka kyrkogård.
 • Carl Lars Alexander, född 1810. Kammarjunkare. Död 1882. Se Tab. 7.
 • Hedvig Carolina, född tvilling 1810-07-29, på Hallstaberg, död 1810-07-29.
 • Tre barn, döda som späda.

TAB 7,

Carl Lars Alexander (son av Carl Albrekt, Tab. 6), född tvilling 1810-07-28 på Hallstaberg. Kontorsskrivare i riksbanken 1835-11-12. Kammarjunkare kamrerare i riksbanken 1858-08-03. Död 1882-06-25 i Stockholm. Gift i Stockholm 1860-03-05 med Johanna Charlotta Vilhelmina (Hanna) Luther, född 1833-01-21 i Jakobs församling, Stockholm död i Jakobs församling, Stockholm 1911-09-07, dotter av förste vaktmästaren i kammarkollegium Carl Nikolaus Luther och Sofia Magdalena Lötström.

Barn:

 • Carl Johan Vilhelm Alexander, född 1859-07-15 Solna socken, Stockholms län. Död 1941-11-20 i Stockholm och utslocknade med honom denna adliga ätt på svärdsidan.
 • Johanna Maria Vilhelmina (Jeanne-Marie), född 1861-05-08 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Lars Henrik Hugo Herman Albrekt, född 1863 i Solna socken, död 1866-02-08 i Stockholm.
 • Selma Jakobina Sofia, född 1864-10-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död i Stockholm 1866-01-27.
 • Ester Hedda Carolina Sofia Alice, född 1868-01-06 i Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 8

Adolf Henrik (son av Carl Daniel, Tab. 4), född 1763-07-29 (1763-07-27). Volontär vid Upplands regemente 1771-07-17. Rustmästare vid Upplands regemente 1773-01-04. Furir 1773-09-09. Sergeant 1779-06-02. Kom i tjänst (KrAB.) 1789-08-24. Sergeant vid Stedingkska regementet i Göteborg 1790-08-28. Transporterad till Göta artilleriregemente (KrAB.) 1801-06-17. Styckjunkare vid Göta artilleriregemente 1810-09-25. Död 1820-07-24. Gift 1:o 1796-06-22 med Maria Charlotta Adelgren. Gift 2:o med Brita Catharina Norén, född 1775-02-18, död 1838-06-30 i Varberg.

Barn:

 • 1. Johanna Carolina, född 1796-10-15, död före halvsystern.
 • 2. Elisabet Charlotta, född 1809-09-17 på Ny Älvsborgs fästning, död ogift 1876-01-24 i Varberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.