:

Bilesköld nr 470

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bilesköld nr 470 †

Adlad 1649-09-14, introd. 1650. Utdöd i början av 1700-talet.


1Rf. 2Zf. 3Um.

TAB 1

Simon Larsson, till Kurisby i Borgå socken i Finland. Fick frihet på Kuris 1613-09-10 och 1621 samt uppförde där Karleby säteri. Hövidsman över Raseborgs knektar. Bevistade ryska tioåriga kriget och låg i garnison på Wittensten 1609. Död under kriget i Livland [Rf]. Gift 1:o med N. N. Smitt, dotter av ryttaren Jöns Smitt. Gift 2:o med Margareta Ingelsdotter, som 1627-12-23 i sitt änkestånd fick fyra års skattefrihet1 och 1634-08-18 livstidsfrälse för Karleby säteri samt levde ännu1 1649-12-20.

Barn:

  • Johan Simonsson, adlad Bilesköld, född 1600. Tjänstgjorde vid armén 1625. Löjtnant vid amiralitetet 1640-12-01. Chef för Nylands kompani2 1640-12-041651. Kapten 1644-05-24. Adlad 1649-09-14 (introd. 1650 under nr 470). Avsked 1651-01-02. Ånyo amiralitetskapten 1655. Holmkapten 1656–1657. Chef för skeppet Halfmånen i C. G. Wrangels flotta i okt. 16582. Avsked 1661. Död omkr. 1670. Han bevistade med utmärkt tapperhet sjöslaget vid Öresund 1644-10-13, erhöll i förläning två hemman i Borgå socken under adlig frihet2 1649-10-23 samt konfirmation på ärftligt frälse för Karleby säteri1 1651-05-24 och 1664-12-14. Gift 1637-01-06 på Kockenhusen med Elisabet Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, död 1689, dotter av ståthållaren Honorat Verdelet, till Hesselby och Seglinge, och Kerstin Hane, som i vapnet förde en svart hane i blått fält. Karleby säteri hemföll genom reduktionen till kronan, återgavs till fru Elisabet Verdelet på livstid 1685-07-13, men indrogs åter efter hennes död.1

Barn:

  • (?) Christophorus Johannis Bilensköldh3. Student i Uppsala 1657-04-00.

TAB 2

Erik (son av Johan Simonsson, adlad Bilesköld, Tab. 1), kvartermästare. Han ägde Svartså rusthåll i Borgå socken, vilket han försålde 1692-03-20, medan hans barn ännu voro omyndiga.

Barn:

  • Abraham. Förare. Fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente. Fänrik därst. 1713-12-21. Stupade 1714-02-19 i slaget vid Storkyro.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: