:

Söderberg i Döderhult

Från Adelsvapen-Wiki

Bokhållaren Peter Söderberg köpte omkring år 1747 gården Djurhult i Döderhults sn. Han hade 1742 gift sig i Västra Eds sn norr om Västervik med Vendela Christina Weidman, som var född på Östra Ramnebo i Misterhults sn och hade rötter i de mäktiga adelssläkterna Ekenberg och Hammarskjöld, som huserade i socknen. Vendela Christina var endast 11 år gammal när fadern dog, så styvmodern Anna Catharina Bergman förvaltade arvet tillsammans med sin man, Georg Benjamin Hiertstedt. De bebodde gården fram till 1742, då Vendela Christina gifte sig 16 år gammal med Peter Söderberg. Vendela Christina och Peter bodde sedan på Östra Ramnebo till omkring 1747, då gården såldes (troligen till en handelsman Peter Lomell) och paret flyttade till Djurhult i Döderhults sn. Djurhult ägdes sedan av sonen Carl Peter Söderberg, och sedan av dennes svåger, kommissarien Adolf Fredrik Hamberg och stannade inom den släkten till 1860-talet.

TAB 1

Peter Söderberg, född omkr 1703 (åu); inspektor på Ottinge säteri, Lofta sn; bokhållare; bosatt på Djurhult i Döderhults sn; anges som sjuk i hsf 1775 (källa: Genline ID 17.1.74900); † där 1775-09-01 av hetsig feber, 72 år; begr 8/9. Gift 1:o 1734-03-24 i Lofta sn med jungfrun Maria Christina Barck, född 1704 (åu), † 1740-03-15 på Ottinge säteri, Lofta sn, begr 21/3 (madame Maria Barck, befallningsman Söderbergs hustru, källa: Genline ID 99.34.4600). 2:o 1742-08-12 i Västra Eds sn med (möjligen var de släkt på långt håll) jungfrun (källa: Genline ID 199.38.15800) Vendela Christina Weidman, född 1726-09-17 på Östra Ramnebo i Misterhults sn, † 1790-11-07 på Djurhult, Döderhults sn (rötfeber), dotter till bokhållaren och senare inspektorn på Misterhults säteri Claes Weidman och Charlotta Maria Ekenberg.

Dotter 1:o:

 • Eva Eleonora (Nora) Söderberg, född 1734-06-18 på Ottinge säteri, Lofta sn, † 1784-10-10 på Sörvik, Döderhults sn av bröstsjuka, 52 år gammal, begr 17/10. Gift 1:o 1751-10-10 i Döderhults sn med rusthållaren Nils Svensson, född 1724-07-21 på Sörvik, Döderhults sn, † där 1760-09-21 av hetsig sjuka. 2:o 1761-10-18 i Döderhults sn med rusthållaren Sven Ågren, född 1734-03-13 i Döderhults sn, † där 1793-10-31.

Barn 2:o:

 • Charlotta Maria Söderberg, född 1743-12-16 på Östra Ramnebo, Misterhults sn, † där 1744-11-01.
 • Anna Charlotta Söderberg, född 1745-09-23 på Östra Ramnebo, Misterhults sn. Gift 1767-10 i Döderhults sn med handlanden Olof Nilsson Bruun i Döderhultsvik, född 1739, † 1809. Paret fick flera barn.
 • Johan Fredrik Söderberg, född 1748-08-06 på Djurhult, Döderhults sn, † där 1757-09-17, begr 25/9 (rödsot).
 • Carl Peter Söderberg, född 1751-03-05 på Djurhult, Döderhults sn (källa: Genline ID 17.1.74900); bokhållare; † ogift och barnlös 1822-05-06 på Djurhult, Döderhults sn (källa: Genline ID 17.1.74900).
 • Johan Fredrik Söderberg, född 1757-12-08 på Djurhult, Döderhults sn; dragon.
 • Maja Stina Söderberg, född 1760-09-26 på Djurhult, Döderhults sn, † där barn.
 • Claes Jörgen Söderberg, född 1763-10-04 på Djurhult, Döderhults sn, † där barn.
 • Claes Georg Söderberg, född 1766-04-08 på Djurhult, Döderhults sn, † där barn.
 • Erik Magnus Söderberg, född 1767-08-14 på Djurhult, Döderhults sn; volontär vid Kalmar reg:te 1784-10-06; furir vid Johan Wilhelm Sprengtportens reg:te 1785; förare vid Kalmar reg:te 1786-01-06; konstituerad fänrik med förares lön där 1790-06-03; fänrik i reg:tet 1793-08-23; stabslöjtnant 1796-04-20; kapten i armén 1805-10-24; regementskvartermästare 1806-07-23; avsked 1812-01-12 med majors befattning; var med i slaget vid Hogland 1788-01-17, vid Öland 1789-07-26, vid Reval 1790-05-13 och blev det året tillfångatagen; deltog i fälttåget i Tyskland 1805-1807 samt 1808-1809; † ogift 1822-04-07 i Veningehult, Döderhults sn av vattusot; begr 19/4.
 • Vendela Christina Söderberg, född 1770-02 på Djurhult, Döderhults sn, † där 1817-08-06 (rötfeber). Gift 1809-04-03 i Döderhults sn med fänriken och kommissarien Adolf Fredrik Hamberg, född 1786, † 1848. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker för Misterhults och Döderhults socknar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; År och Människor i Misterhults socken av Sture Jennes. Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: