Roback

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 5

Jakob Abraham Roback, (son till Claes Aronsson Robach, Tab 2), född 1731-09-27 på Källsberg, Blackstads sn, dpt 3/10 (dopvittne bl a Hans Paul Wetterstrand, källa: Genline ID 8.17.30000); kvartermästare; kornett 1765; † 1808-10-24 på Dövestad, Blackstads sn, begr 4/11 (gikt, 77 år gammal, källa: Genline ID 8.19.79000). Gift med jungfrun Ulrika Eleonora Thorsén, född 1731 på Öhn, Odensåkers sn, dpt 29/1 (källa: Genline ID: 1051.30.46300); avflyttad från Källsbergs säteri till Dröpstad år 1809 (källa: Genline ID 8.6.44900); † 1818 på Dröpstad, Hallingebergs sn (ej i db, årtalet endast angivet i hsf-längd, källa: Genline ID 8.6.44900. Bou 1818-04-01), dotter till häradshövdingen i Vadsbo härad Lechard Hemmingsson Thorsén och Ingeborg Margareta Aurell.

Barn:

 • Ingeborg Magdalena Roback, född 1753-08-13 på Lörstad, Blackstads sn, dpt 17/8 (källa: Genline ID 8.17.41400), † 1818-12-22 på Rössberg, Blackstads sn, begr 28/12 (enkefru, bröstfeber, 65 år gammal, källa: Genline ID 8.19.79500). Gift 1780-08-04 i Blackstads sn (källa: Genline ID 8.18.46700) med komministern i Blackstads pastorat Erik Georg Rosander, född 1758-10-22 på Backeby, Blackstads sn, † 1816-09-28 i Blackstads sn, begr 4/10 (död under ankomst från Västervik, slag, 57 år, 11 månader gammal, källa: Genline ID 8.19.79400). Paret fick flera barn.
 • Catharina Sophia Roback, född 1754-11-09 på Lörstad, Blackstads sn, dpt 11/11 (källa: Genline ID 8.17.41700).
 • Claes Lechard Roback, född 1755; kofferdikapten; † 1845. se Tab 6.
 • Catharina Sophia Roback, född 1757-09-29 på Lörstad, Blackstads sn, dpt 4/10 (källa: Genline ID 8.17.42500). Gift 1780-08-22 i Blackstads sn (källa: Genline ID 8.18.46700) med fältväbeln vid Östgöta Infanterireg:te Georg Abraham Pehrman.
 • Ulrika Eleonora Roback, född 1760-03-14 på Dövestad, Blackstads sn (källa: Genline ID 8.18.47400 och 8.21.2300), † där 1840-03-02, begr 8/3 (ålderdom och slag, 79 år, 11 månader gammal, källa: Genline ID 8.21.2300). Gift 1787-03-09 i Blackstads sn (källa: Genline ID 8.18.46800) med sin systers svåger, lanthushållaren och rusthållaren Axel Ludvig Rosander, född 1766-03-05 på Backeby, Blackstads sn (källa: Genline ID 8.20.96000), † 1828-03-23 på Dövestad, Blackstads sn, begr 1/4 (slag, 62 år gammal, källa: Genline ID 8.20.96000). Paret fick flera barn.
 • Jakob Abraham Roback, född 1762-03-01 på Dövestad, Blackstads sn, dpt 3/3 (källa: Genline ID 8.18.47800), † där 1766-04-13, begr 21/4 (källa: Genline ID 8.18.59900).
 • Erik Georg Roback, född 1764-05-27 på Dövestad, Blackstads sn, dpt 31/5 (källa: Genline ID 8.18.48300), † där 1783-02-15, begr 21/2 (källa: Genline ID 8.18.60900).
 • Anna Regina Roback, född 1766-08-29 på Dövestad, Blackstads sn, dpt 16/9 (källa: Genline ID 8.18.48700), † där 1779-03-27, begr 7/4 (koppor, 12 år, 6 månader gammal, källa: Genline ID 8.18.60600).

TAB 6

Claes Lechard Roback, (son till Jakob Abraham Roback, Tab 5), född 1755-12-20 på Lörstad, Blackstads sn, dpt 27/12 (källa: Genline ID 8.17.42100 och 8.6.44900); inskrevs vid Västerviks trivialskola 1765 (källa: Westerwijks stads Scholae Book: "1765 d. 27 Martii inskrefs Claes Lecard Roback, Cornett Robacks k. son från Döfwestad, Blackstads socken, 9 år"); kofferdikapten; ägare till hälften av Källsberg N:o 2 med torpen Måsehult och Hagedalen; † 1845-06-01 på Källsbergs Rusthåll, Blackstads sn (ålderdom och slag, 89 år, 5 månader, 11 dagar gammal, källa: Genline ID 8.21.4000). Gift 1787 i Stockholm med jungfrun Brita Dorothea Svederus, född 1754-05-10 i Skultuna prästgård, Skultuna sn, dpt 12/5 (källa: Genline ID 2357.3.43300), † 1818 (ej i db, årtalet endast angivet i hsf-längd, källa: Genline ID 8.6.44900. Bou 1818-10-21), dotter till hovpredikanten, kyrkoherden i Skultuna pastorat Magnus Georgii Svederus och Anna Maria Christiernin.

Barn:

 • Maria Ulrika Roback, född 1788-04-17 på Källsbergs Rusthåll, Blackstads sn, † där s å 20/7 (okänd sjukdom).
 • Magnus Jakob Roback, född 1789; kronofogde; † 1859. se Tab 7.
 • Claes Lechard Roback, född 1791; brukspatron; † 1855. se Tab .

TAB 7

Magnus Jakob Roback, (son till Claes Lechard Roback, Tab 6), född 1789-08-19 på Källsbergs säteri, Blackstads sn (källa: Genline ID 8.11.15600); inskrevs vid Västeriks trivialskola 1804; kronofogde i Norra och södra Tjusts häraders fögderi; ägare till Källsbergs Rusthåll, Blackstads sn; † där 1859. Gift 1820-10-15 (källa: Genline ID 8.11.15600) med jungfrun Maria Helena Kastman, född 1796-11-03 i Vimmerby sfs (källa: Genline ID 8.11.15600), dotter till kyrkoherden Erik Jonas Kastman och Maria Christina Sjöström.

Barn:

 • Dorothea Maria Wilhelmina Roback, född 1821-09-07 på Källsbergs Rusthåll, Blackstads sn (källa: Genline ID 8.11.15600).
 • Claes Edvard Roback, född 1823-09-07 på Källsbergs Rusthåll, Blackstads sn, † där späd.
 • Carl Magnus Roback, född 1824; kronofogde; † 1917. se Tab 8.
 • Frans Erik Roback, född 1825-11-28 på Källsbergs Rusthåll, Blackstads sn (källa: Genline ID 8.11.15600); lanthushållare; † ogift och barnlös 1858-03-29 på Källsbergs Rusthåll, Blackstads sn, begr 6/4 (den aflidne, som de 2ne sista månaderna af sin lefnad tycktes wara befriad från den mångåriga magsjukdom, af hwilka han warit beswärad, nedsjuknade hastigt söndagsaftonen den 28, dennes af kolik och maginflammation samt afled deraf den följande dagen kl 11 på aftonen, efter endast 29 timmars swåra plågor, 32 år gammal, källa: Genline ID 8.22.17400).

Källor

Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.