Uddenberg

Från Adelsvapen-Wiki

En välkänd småländsk prästsläkt utgående från sergeanten vid Kalmar regemente Peter Uddenberg. Flera av hans ättlingar blev kyrkoherdar och komministrar i flera generationer, huserandes i de sydliga socknarna av Kalmar län. Släkten går att spåra ända in i våra dagar.

TAB 1

Peter Uddenberg, född 1686 i Södermanland, sergeant i Karl XII:s armé och senare tullbesökare i Kalmar. Gift med Brita Catharina Svanfeldt, † 1765-06-26 i Åby sn, 72 år gammal. Uppgiften att hon skulle ha tillhört adliga ätten Svanfeldt är felaktig.

Barn:

 • Erik Uddenberg, född 1719-04-26 i Högsby sn.
 • Peter Uddenberg, född 1721; kyrkoherde; † 1801. se Tab 2.
 • Lars Uddenberg, född 1729-03-30 på Forsa, Mönsterås sn.
 • Carl Magnus Uddenberg, född 1736; tullinspektor; † 1805. se Tab 11.

TAB 2

Peter Uddenberg, (son av Peter Uddenberg Tab 1), född 1721-01-30 i Högsby sn; kyrkoherde i Åby, Kalmar län; † 1801-10-02 i Åby. Han var en from och godhjärtad man, och hade god hälsa samt stark kroppsbyggnad. Hans sista sjukdom var kort men bitter. Gift 1:o 1757-06-07 i Höreda kyrka, Höreda sn med Christina Jakobsdotter Ekström, född 1733-11-22 i Höreda, † 1762-09-01 i Åby, dotter av gästgivaren Jakob Persson Ekström och Kristina Blom samt änka efter komministern i Asby, Linköpings stift, Jonas Vastesson Luthander (f 1706-05-10 i Asby sn, † där 1750-10-29]. Gift 2:o 1763-09-22 i Bäckebo kyrka, Bäckebo sn med Catharina Margareta Hamberg, född 1744 (ej i dopboken), † i Åby sn 1789-09-07, dotter av komministern i Bäckebo Lars Hamberg och Anna Margareta von Bröms.

Barn 1:o

 • Vilhelmina Christina Uddenberg, född 1758-05-11 i Åby liksom sina syskon, † 1814-04-08 i Kalmar. Gift 1781-12-28 i Förlösa med krono- och stadskassören i Kalmar Jakob Magnus Hamberg (f 1758-02-08 i Bäckebo, † i Kalmar), i hans andra gifte.
 • Peter Adolf Uddenberg, född 1760-05-08, begr s å 5/6 i Åby.
 • Jean Gabriel Uddenberg, född 1761-04-24, † s å 25/.
 • Brita Uddenberg, född 1762-05-28, † s å 1/6.

Barn 2:o:

 • Lars Peter Uddenberg, född 1764-05-05 i Åby liksom sina syskon. Drunknade som gymnasist i Ladugårdslandsviken i Stockholm 1784-07-08.
 • Carl Gustaf Uddenberg, född 1765-07-27, † s å 22/11 (förkvävd).
 • Anna Margareta (Greta) Uddenberg, född 1766-12-26, † 1769-11-23 i Ålem.
 • Johan Gustaf Uddenberg, född 1768, † 1848, kyrkoherde i Vissefjärda. se Tab 3.
 • Carl Fredrik Uddenberg, född 1769-06-06 i Ålem, † 1809, häradsskrivare i Bohuslän.
 • Anna Charlotta Uddenberg, född 1770-12-16 i Ålem, † 1771-01-12 i Ålem.
 • Jakob Magnus Uddenberg, född 1772-01-26 i Ålem, † där 1774-01-28.
 • Anna Magareta Uddenberg, född 1773-02-24 i Ålem, † där s å 13/7.
 • Anna Charlotta Uddenberg, född 1774-05-02 i Ålem, † 1807-10-27 i Ryssby. Gift 1802-03-24 i Åby med lantmätaren i Kalmar Lars Johan Rossander (f 1773, † 1821-07-22 i Kalmar).
 • Anna Dorothea Uddenberg, född 1775-06-01, † 1821-04-16 i Dörby sn. Gift 1:o 1797-08-22 i Åby med vice häradshövdingen Israel Carl Lindelius, född 1760-12-02 i Torsås sn, † 1798-03-17 i Åby, student i Lund 1781. Gift 2:o 1801-05-01 i Åby med kronolänsmannen i Gräsgårds härad, Sven Nylander, född 1781-03-15 i Kävsjö, Kronobergs län, † 1812 i Ventlinge. Hennes man Sven Nylander blev en mycket uppmärksammad man i September 1804 när han kom den "rättmätige innehavaren av Frankrikes tron" till hjälp vid en strandning på östra Öland. Det var när de avsatta franska bourbonerna skulle samlas i kalmar för att försöka återfå den franska tronen. Denne bourbon - greven av Lille - i Sverige erkänd som Ludvig den XVIII - blev vid strandningen, tillsammans med hela besättningen, misstänkta för att vara några som var ute i ogjort ärende, vilket alltså inte var fallet. Först kunde ingen av ölänningarna förstå dem och det var då den i språk bildade Nylander kom till hjälp med sina franskkunskaper. "Länsmannen [Nylander], vilkens ombestyr med konumgens resa nu mera var slutad och som fullgjort detta på ett för kungen under då varande brydsamma omständighet ganska belåtet sätt, erhöll vid samtalet med landshövdingen mycket beröm av Ludvig XVIII och anbefalldes till landshövdingens goda minne, varförutan konungen gav honom en särskilt nådegåva av 12 dukater ur konungens egen hand till vederlag för sitt omak."
 • Erik Magnus Uddenberg, född 1778-04-10 i Förlösa, † där 1779-08-25.
 • Olof Uddenberg, född 1779 i Förlösa, † 1841 i Kråksmåla, kronolänsman. se Tab 9.
 • Hans Ludvig Uddenberg, född 1781, † 1839. Komminister i S Möckleby och Smedby. se Tab 10.
 • Erik Vilhelm Uddenberg, född 1787. Kronolänsman. se Tab 12.

TAB 3

Johan Gustaf Uddenberg, (son av Peter Uddenberg Tab 2), född 1768-02-02 i Åby, kyrkoherde i Vissefjärda. Gift 1:o 1803-09-11 i Bäckebo med Magdalena Maria Rossander, född 1771, † 1806-07-10 i S Möckleby, dotter av Magnus Rossander, kyrkoherde i Smedby, och Hedvig Juliana Höök. Gift 2:o 1807-05-07 i Smedby med Magdalena Wentling, född 1783-05-27 i Algutsrum, † 1821-11-02 i Smedby, dotter av Nils Wentling, kyrkoherde i Smedby, och Magdalena Sahlsteen. Gift 3:o 1822-08-15 i Sandby med Johanna Elisabet Klinth, född 1795-08-08 i Kalmar slottsförsamling, † 1874-05-08 i Kalmar stadsförsamling, dotter av Anders Klinth, kyrkoherde i Sandby, och Helena Maria Swebilius.

Barn 2:o:

 • Nils Peter Uddenberg, född 1809, † 1872. Hovrättsråd. se Tab 4.
 • Carl Gustaf Uddenberg, född 1811-06-22 i S Möckleby, † 1814-11-16 i Smedby.
 • Johan August Uddenberg, född 1812, † 1858-04-15. Läkare. se Tab 5.
 • Magdalena Carolina Desideria Uddenberg, född 1815-03-31 i Smedby, † 1894-09-29 i Åtvidaberg. Gift 1843-03-01 i Vissefjärda med kyrkoherden i Dädesjö Erik Georg Tillström (f 1799-05-25 i Växjö, † 1890-03-13 i Dädesjö).
 • Jakob Magnus Uddenberg, född 1818-06-11 i Smedby, † där s å 13/6.
 • Axel Uddenberg, född 1820-10-06 i Smedby, † där 1821-06-06.

Barn 3:o:

 • Catharina (Carin) Maria Uddenberg, född 1823-06-02 i Smedby, † 1892-08-23 i Gärdslösa. Gift 1849-07-13 i Vissefjärda med Carl Georg Uddenberg, kyrkoherde i Gärdslösa.
 • Anders Gustaf Uddenberg, född 1824, † 1886. Länsbokhållare, häradsskrivare. se Tab 6.
 • Sofia Eleonora Uddenberg, född 1826-06-11 i Smedby, † ogift 1899-04-05 i Kalmar.
 • Herman Emanuel Uddenberg, född 1829, † 1900. Byråchef i telegrafstyrelsen. se Tab 7.
 • Johanna (Hanna) Augusta Uddenberg, född 1831-02-05 i Smedby, † ogift 1908-09-19 i Kalmar, under flera år husmor på Rostad vid fröken Fryxells flickpension.
 • Adolf Edvard Uddenberg, född 1837, † 1879. Kontorschef. se Tab 8.

TAB 4

Nils Peter Uddenberg, (son av Johan Gustaf Uddenberg Tab 3), född 1809-02-26 i S Möckleby, † 1872-11-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1827-10-02, hovrättsråd i Svea hovrätt. Gift 1846-03-20 i Stockholm med Ulrika Josefina Wolfram, född 1825-02-08 i Stockholm, † där 1890-11-09, dotter av guldslagaråldermannen Carl Fredrik Wolfram och Brita Ulrika Bergman.

TAB 5

Johan August Uddenberg, (son av Johan Gustaf Uddenberg Tab 3), född 1812-08-18 i Smedby, † 1852-03-23 på ön St Barthelemy, där han var läkare. Gift 1846-02-21 på St Barthelemy med Angelina Portelly, † 1858-04-15 på St Barthelemy.

TAB 6

Anders Gustaf Uddenberg, (son av Johan Gustaf Uddenberg Tab 3), född 1824-09-30 i Smedby, student i Lund 1842-10-05, † 1886-08-23 i Kalmar. Länsbokhållare i Kalmar län, häradsskrivare i Ölands södra. Gift 1856-11-04 i Stockholm med Carolina Fredrika Hultbom, född 1829-05-17 i Stockholm, † 1906-11-01 i Kalmar, dotter av juveleraren Carl Fredrik Hultbom och Fredrika Petronella Fredlund.

TAB 7

Herman Emanuel Uddenberg, (son av Johan Gustaf Uddenberg Tab 3), född 1829-07-21 i Smedby, student i Uppsala 1848-09-23 (Smålands nation), † i Stockholm 1900-10-13. Byråchef i telegrafstyrelsen. Gift 1872-06-12 i Halmstad med Anna Fredrika Charlotta Hammar, född 1837-11-08 i Halmstad, † 1923-03-12 i Adolf Fredriks församling i Stockholm, dotter av handlanden Göran Niklas Hammar och Eva Magdalena Staël von Holstein.

TAB 8

Adolf Edvard Uddenberg, (son av Johan Gustaf Uddenberg Tab 3), född 1837-01-01 i Vissefjärda, † 1879-06-23 i Göteborgs domkyrkoförsamling. Kontorschef vid Rosendals fabriks AB. Gift 1864-03-10 i Västerlanda, Göteborg med Johanna (Hanna) Andersson, född 1841-07-16 i Alingsås, † 1912-10-31, dotter av handlanden Johannes Andersson och Maria Christina Andersson.

TAB 9

Olof Uddenberg, (son av Peter Uddenberg Tab 2), född 1779-07-31 i Förlösa sn, † 1841-01-28 i Kråksmåla. Kronolänsman i Handbörds härad. Gift 1806-07-15 i Kråksmåla med Christina Kiellman, född 1783-11-18 i Kråksmåla, † där 1847-06-09, dotter av kronolänsmannen Daniel Kiellman och Anna Nilsdotter.

Barn:

 • Carl August Uddenberg, född 1817-09-23 i Kråksmåla sn.

TAB 12

Erik Wilhelm Uddenberg, (son av Peter Uddenberg Tab 2), född 1787-12-18 i Åby sn, kronolänsman, bosatt i Bredinge, Kastlösa sn. Gift med Petronella Carolina Svanberg, född 1791-10-18, dotter av komminister Svanberg och Anna Helena.

Barn:

 • Anna Catharina Wilhelmina Uddenberg, född 1814-10-16 i Bredinge, Kastlösa sn liksom sina syskon.
 • Sofia Amelia Uddenberg, född 1816-05-15.
 • Carl Georg Uddenberg, född 1817-11-10 i Bredinge, Kastlösa sn. se Tab 13.
 • Johan Peter Uddenberg, född 1819-12-06, † s å.
 • Mortimer Uddenberg, född 1820-12-31.
 • Carolina Uddenberg, född 1823-04-26.
 • Christina Charlotta Uddenberg, född 1825-09-12.

TAB 15

Carl Magnus Uddenberg, (son av Peter Uddenberg Tab 1), född 1736-10-09 i Kalmar, † där 1805-12-29. Tullinspektor. Gift med Gertrud Wendla Wegner, född 1736 i Torslunda, † 1773-07-23 i Kalmar.

Barn:

 • Carl Jakob Uddenberg, född 1766, † 1854 i Åby. Kyrkoherde. se Tab 16.

TAB 16

Carl Jakob Uddenberg, (son av Carl Magnus Uddenberg Tab 15), född 1766-10-19 i Kalmar, † 1843-05-21 i Åby. Kontraktsprost. Inflyttad till prästgården i Åby sn år 1820 med sin hustru. Gift 1806-04-29 i Madesjö med sin släkting Christina Elisabet Berggren, född 1782-12-09 i Målilla sn, † 1854-01-27 i Åby, dotter av kyrkoherden i Madesjö sn Johan Gabriel Berggren och Christina Dorothea Hamberg.

Barn:

 • Sofia Christina Uddenberg, född 1807-05-15 på Kungsgården, Ryssby sn liksom sina syskon, † 1814-06-20.
 • Carl Johan Uddenberg, född 1808. Kyrkoherde i Långlöts sn. se Tab 17.
 • August Vilhelm Uddenberg, född 1811-05-01, † ogift 1879-03-14 i Visby. Rådman.

TAB 17

Carl Johan Uddenberg, (son av Carl Jakob Uddenberg Tab 16), född 1808-10-18 på Kungsgården i Ryssby sn. Kyrkoherde i Långlöts sn. Gift 1738-02-16 i Mönsterås med Sofia Christina Maria Rosén, född 1816-01-26 i Kalmar, † 1892-01-11 i Mönsterås, dotter av handelsmannen Johan Ludvig Rosén och Catharina Maria Wijkman, i hennes första gifte.

Barn:

 • Carl Uddenberg, född 1839-02-15 på prästgården i Åby liksom sina syskon, † ogift 1928-07-10 i Mönsterås, där han var handelsman.
 • Kristina Uddenberg, född 1840-09-15, † 1920-07-08 i Gävle, begravd s å 15/9 i Mönsterås. Gift 1873-08-24 i Mönsterås med kantorn och bankkamreraren Enoch Preutz (f 1836-01-03, † 1898-03-27).
 • Ida Uddenberg, född 1842-04-30 i Åby, † ogift 1923-10-09 i Kalmar.
 • Theodor Uddenberg, född 1844-06-21

Källor

Kyrkböcker; Kalmar Stifts Herdaminnen; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.