Widinghoff

Från Adelsvapen-Wiki

Ej att förväxlas med adliga ätten Fitinghoff nr 220.

TAB 1

Bengt Nilsson, bonde, frälsefogde; † på Vidingstorp, Kisa sn, begr 1676-01-02 (källa: Genline ID 317.16.50400). Gift med Maria Svensdotter, född 1628 (åu), † 1709 på Vidingstorp, Kisa sn, begr 7/11 (81 år gammal, källa: Genline ID 317.16.52700).

Barn:

 • Sven Bengtsson, född 1641 (åu); häradsskrivare; † 1733. se Tab 2.

TAB 2

Sven Bengtsson, (son till Bengt Nilsson, Tab 1), född omkr 1641 (åu); häradsskrivare i Åkerbo m fl fögderier 1682, i Kinda och Ydre häraders fögderier 1690; avsked 1713; ägare till Gällringe, Skeda sn och Kammarbo i Åtvids sn samt rusthållare för Mörby i Skeda sn; † 1733-05-04 på Norrhult, Norra Vi sn, begr 14/5 (92 år gammal, källa: Genline ID 343.13.9000). Gift med Margareta Arvidsdotter, född 1649 (åu), † 1716-11-28 i Slaka sn (en inqvarteringssoldat Samuel Stenudd af Westerbottniska Regementet, stack henne med en Bajonett uti magen, af .... dödeligt sår som efter 10 á 12 timmars förlopp dödde på sitt 67 lefnadsåhr, källa: Genline ID 367.28.78300).

Barn:

 • Brita Widinghoff, född 1682 i Skeda sn, dpt 4/4 (källa: Genline ID 367.28.65100), † 1768-01-08 på Björnsnäs, Kvillinge sn (87 år gammal, källa: Genline ID 326.25.6000 och 326.2.34900). Gift 1724-04-21 i Norra Vi sn (källa: Genline ID 343.13.700) med premiärsergeanten vid Östgöta tremänningsbataljon Hans Anders von Ahnen.
 • Bengt Widinghoff, född 1684; fältväbel. se Tab 3.
 • Peter Widinghoff, född 1687; häradsskrivare. se Tab 4.
 • Simon Widinghoff, född 1689; kvartermästare. se Tab .

TAB 3

Bengt Widinghoff, (son till Sven Bengtsson, Tab 2), född 1684 på Gällringe, Skeda sn, dpt 1684-10-08 (källa: Genline ID 367.28.65400); fältväbel. Gift med Maria Pettersdotter.

Son:

 • Peter Gottfrid Widinghoff, född 1717-02-28 på Gällringe, Skeda sn, dpt 3/3 (källa: Genline ID 367.30.12400).

TAB 4

Peter Widinghoff, (son till Sven Bengtsson, Tab 2), dpt 1687-01-18 i Skeda sn (källa: Genline ID 367.28.65500); häradsskrivare. Gift 1720-03-06 på Gällringe, Skeda sn (källa: Genline ID 367.28.81900) med jungfrun Sophia Justina Börner, dotter till juveleraren Ernst Börner och Magdalena Schick.

Barn:

 • Magdalena Widinghoff, född 1720 i Skeda sn.
 • Ernst Johan Widinghoff, född 1723; ryttmästare; † 1815. se Tab 5.
 • Margareta Brita Widinghoff, född 1724-06-25 på Aska, Hägerstads sn, dpt 28/6 (källa: Genline ID 309.18.38900), † 1790-11-27 i Östra Hargs sn (65 år gammal, källa: Genline ID 435.20.91200). Gift 1:o 1763-02-?? i Tåby sn (källa: Genline ID 398.19.5500) med kyrkoherden i Tåby pastorat Bengt Follén, född 1702 i Skällviks sn; 2:o 1781-02-16 i Tåby sn (källa: Genline ID 398.20.30600) med inspektorn Hugo Magnus Linde, född 1731-03-19 i Östra Hargs sn, dpt 25/3 (källa: Genline ID 435.19.55300).
 • Sophia Charlotta Widinghoff, född 1727, † 1811-09-26 i Vadstena (änkefru, sjuk av ålderdomsbräcklighet, 84 år gammal, källa: Genline ID 401.37.4100). Gift med N.N Sjöman.
 • Justinus Widinghoff, född 1732. † 1791.
 • Anna Widinghoff, född 1734.
 • Anna Maria Widinghoff, född 1736 i Törnevalla sn, † 1822 i Västra Stenby sn. Gift 1777-08-17 i Bjälbo sn (källa: Genline ID 273.17.76800) med sergeanten Anders Gabriel Duberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1769-06-03 i Bjälbo sn med Brita Katarina Nordstrand, född 1751, † 1776), född 1727-05-08, † 1805-03-24 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn, begr 2/4 (slag, 77 år gammal, källa: Genline ID 273.17.88800).

TAB 5

Johan Ernst Widinghoff, (son till Peter Widinghoff, Tab 4), född 1723-01-18 på Aska Gård, Hägestads sn, dpt hemma 22/1 (källa: Genline ID 309.18.38700); extra mönsterskrivare vid Östgöta kavallerireg:te 1743-05-14; sekund korpral s å; adjutant 1760-12-09; livdrabant 1766; ryttmästares avsked; † 1815-07-12 på Åsa, Köpings sn, begr 30/7 (vistades sista året af sin lefnad hos sin måg Capiten v Schildt på Åsa Gård här i Pastoratet, där han afled i en ålder af 96 ½ år, källa: Genline ID 95.28.64400). Gift 1748-08-21 i Djursdala sn med jungfrun Helena Maria Giös, född 1724 på Djursdala, Djursdala sn, dpt 6/3, † 1794-05-27 på Hjortö säteri, Hjorteds sn, begr 6/6 (bröstfeber, källa: Genline ID 54.29.31900) dotter till löjtnanten vid Kalmar reg:te Axel Adam Giös och Helena Katarina Gyllenbreider.

Barn:

 • Adam Widinghoff, född 1748-12-19 på Rostad, Ukna sn, † där 1748-12-20 (4 timmar gammal).
 • Helena Sophia Widinghoff, född 1749-11-07 på Rostad, Ukna sn, † 1810-08-01 på Tyrvalds, Klinte sn (Gotland); Gift 1:o 1771-10-29 i Djursdala sn med hovauditören Nils Erik Löfling, född 1732, † 1779-03-22; 2:o 1780-06-11 i Djursdala sn (källa: Genline ID 16.16.28000) med stabskornetten vid Östgöta kavallerireg:te, senare löjtnanten i 1:a Livgrenadjärreg:tets Rusthållsdivision Adam Axel von Schildt (äldre grenen av adliga ätten Schildt nr 282 kallade sig von Schildt), i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1812-07-10 på Åsa, Köpings sn med Anna Maria Strömbom, i hennes 2:a äktenskap - gift 1:a med häradshövdingen Josef Dahlgren - född 1768, † 1842-04-25 i Borgholm, begr 3/5 (ålderdomslungsot, 75 år gammal, källa: Genline ID 10.15.68800), född 1751-03-01 på Hjortö säteri, Hjorteds sn, † 1827-11-14.
 • Brita Maria Widinghoff, född 1751-06-17 på Rostad, Ukna sn, † där 1752-12-03 (koppor).
 • Axel Adam Widinghoff, född 1752-11-14 på Rostad, Ukna sn, † där 1753-04-05.
 • Claës Erik Johan Widinghoff, född 1754; kvartermästare; † 1833. se Tab 6.
 • Axel Ernst Widinghoff, född 1755; kapten vid Västerbottens reg:te; † före hustrun, trol barnlös. Gift 1784-10-14 på Stora Flaka med Fredrika Christina Drake af Hagelsrum, född 1765, † 1806-12-15 i Västervik (42 år gammal), dotter till ryttmästaren, R S O Carl Leonard Drake af Hagelsrum och Anna Eleonora Braun.
 • Catharina Beata Widinghoff, född 1756-12-03 på Rostad, Ukna sn.

TAB 6

Claës Erik Johan Widinghoff, (son till Johan Ernst Widinghoff, Tab 5), född 1754-02-19 på Rostad, Ukna sn (källa: Genline ID 15.31.98500); studerade i Linköping; tog tjänst vid Smålands Dragonreg:te 1773; kvartermästare vid Östgöta kavallerireg:te; avsked 1788; inspektor på Tyllinge säteri i Dalhems sn hos baron Svante Johan Duwall; ägare till 1/8 mtl Risefall i Dalhems sn; † där 1833-11-15, begr 24/11 (ålderdom, 79 år, 8 mån, 26 dagar gammal, källa: Genline ID 15.31.98500). Gift 1790-01-26 i Hjorteds sn med sin kusin, demoisselle Anna Sofia Sjöman, född 1768-08-20 i Stockholm (källa: Genline ID 15.32.3300); ägare till 1/8 mtl Risefall efter makens död, som baron Duwall skänkt till donation i hennes och mannens lifstid; † 1851-04-27 på Tyllinge Garveri, Dalhems sn, begr 6/5 (sedan 1843 vårdad af enda dotter och dess man Fabrikör Carlsson i Tyllinge, ålderdomssvaghet, 82 år gammal, källa: Genline ID 15.32.3300), dotter till sjökaptenen N.N Sjöman och Sophia Charlotta Widinghoff.

Barn:

 • Ernst Erik Widinghoff, född 1790; garvare; † 1866. se Tab 7.
 • Axel Widinghoff, född 1793 (åu), † 1801-11-12 på Risefall, Dalhems sn (8 år gammal, koppor).
 • Maria Sophia Widinghoff, född 1796-04-20 på Holmshult, Hjorteds sn, † 1801-11-03 på Risefall, Dalhems sn (lilla jungfrun, slag).
 • Anna Charlotta Widinghoff, född 1798-12-27 på Holmshult, Hjorteds sn, † 1809-02-27 på Risefall, Dalhems sn (vattusot).
 • Svante Widinghoff, född 1801-04-17 på Risefall, Dalhems sn, † där s å 11/11 (koppor).
 • Claës Widinghoff, född 1802-11-15 på Risefall, Dalhems sn; garvare; † 1860-04-02 i Västervik (olycka).
 • Wilhelm Widinghoff, född 1805-01-24 på Risefall, Dalhems sn, † där 1806-04-24 (slag).
 • Otto Gustaf Adolf Widinghoff, född 1807-04-15 på Risefall, Dalhems sn.
 • Lovisa Widinghoff, född 1809-12-29 på Risefall, Dalhems sn (källa: Genline ID 15.16.49200), † 1888-02-18 i Västervik. Gift 1842-03-28 i Dalhems sn med garvaren vid Tyllinge Garveri Nils Gustaf Carlsson, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1839-02-24 i Ukna sn med sin mors kusins dotter Margareta Sofia Gerdeman, född 1814-10-12 på Tjustad, Ukna, sn, † 1841-07-29 på Tyllinge garveri, Dalhems sn, dotter till rusthållaren och nämndemannen Joseph Gerdeman och Catharina Charlotta Petersdotter), född 1811-12-21 på Skedshult, Ukna sn (källa: Genline ID 15.16.49200 - son till gästgivaren Carl Andersson och Elsa Margareta Gerdeman).

TAB 7

Ernst Erik Widinghoff, (son till Claës Erik Johan Widinghoff, Tab 6), född 1790-10-20 på Norrhult, Hjorteds sn; garvare; † 1866-09-21 i Västra kvarteret nr 19, Västervik (hög ålder, 76 år gammal). Gift med Christina Sophia Bergström, född 1786 i Trosa sfs, dotter till Lars Bergström och Anna Stina Mörk.

Barn:

 • Johan Ernst Widinghoff, född 1816-07-15 i Trosa sfs, dpt 16/7 (källa: Genline ID 1468.21.69100).
 • Carl Erik Widinghoff, född 1818. se Tab 8.
 • Lovisa Sophia Widinghoff, född 1821-10-26 i Trosa sfs, dpt 27/10 (källa: Genline ID 1468.21.69600).
 • Frans Gustaf Widinghoff, född 1824; sadelmakarfabrikör; † 1900. se Tab .

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Rudelius, Folke, Kalmar regementes personhistoria I 1693 (1953). Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.