Duberg

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Duberg †

TAB 1

Jöns Larsson, borgmästare i Vadstena 1592-1605.

Son:

 • Gabriel Jönsson Duberg, tullförvaltare; † 1674. se Tab 2.

TAB 2

Gabriel Jönsson Duberg, (son till Jöns Larsson, Tab 1), omnämnd som tullförvaltare i Göteborg 1652; ägare till del av tomt 67 i Vadstena; ägde även tomt 135, vilken ärvdes av mågen Knut Törnhielm; avgick från ämbetet i juni 1669; † 1674, begr med likpredikan av Daniel Wallerius (källa: [1]). Gift med Maria Pedersdotter Gierdes, dotter till Peder Börgesson och Kerstin

Barn (ordningsföljden osäker):

 • Peter Gabrielsson Duberg, slottsskrivare. se Tab 3.
 • Christina Gabrielsdotter Duberg. Gift med faderns efterträdare, tullförvaltaren Erik Berg, adlad Gyllenberg, † 1691.
 • Helena Gabrielsdotter Duberg, † 1690. Gift 1666 med överinspektorn Nils Arvidsson Weinheim, adlad Hägerflycht , född 1635-09-30 på Götagården, Ingaryd, Vä sn, † 1702-02-09 i Hakarps sn.
 • Brita Gabrielsdotter Duberg, † 1697. Gift 1667 med lagmannen Knut Pedersson Törnschiaer, adlad Törnhielm, i hans 3:e äktenskap, född 1636 i Kalmar, † 1699-10-17.

TAB 3

Peter Gabrielsson Duberg, (son till Gabriel Jönsson Duberg, Tab 2), slottsskrivare i Vadstena. Gift med Margareta Persdotter Ståhle.

Son:

 • Peter Gabriel Duberg, slottsskrivare; † 1704. se Tab 4.

TAB 4

Peter Gabriel Duberg, (son till Peter Gabrielsson Duberg, Tab 3), slottsskrivare och fiskal i Vadstena; † 1704-09-16 på Klosterlunda, Hovs sn (källa: Genline ID 305.13.16600). Gift 1698-06-29 i Hogstads sn (källa: Genline ID 303.11.57500) med wälborna jungfrun Elisabeth Blomensköld, född 1683-04-06, † 1732-01-10 på Klosterlunda, Hovs sn, begr 21/1 /hetsig feber, källa: Genline ID 305.14.47000), dotter till ryttmästaren Anders Blom, adlad Blomensköld och Hanna Mårtensdotter Krum.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1699 på Klosterlunda, Hovs sn, dpt 2/2 (källa: Genline ID 305.13.24700), † där 1756-05-14. Gift 1720-02-18 på Klosterlunda med premiärfältväbeln vid Östgöta infanterireg:te Samuel Flodman, född 1686 (åu), † 1758-12-13 på Valla, Appuna sn (72 år gammal). Paret fick flera barn.
 • Anders Gabriel Duberg, född 1699; kvartermästare; † 1738. se Tab 5.
 • Hanna Juliana Duberg, född 1701 på Klosterlunda, Hovs sn, dpt 25/3 (källa: Genline ID 305.13.24900), † 1756-07-02 i Jönköping. Gift 1730-10-09 i Hovs sn (källa: Genline ID 305.14.42400) med komministern i Ölmstads pastorat Alexander Roswall, född 1703 i Jönköping, † 1767-10-31 i Ölmstads sn, begr 10/11 (källa: Genline ID 256.32.77300). Paret fick flera barn.
 • Anna Maria Duberg, född 1703 på Klosterlunda, Hovs sn, dpt 23/10 (källa: Genline ID 305.13.25100). Gift 1730-05-14 på Klosterlunda, Hovs sn (källa: Genline ID 305.14.42400) med kvartermästaren vid Östgöta kavallerireg:te Sven Wallander. Paret fick flera barn.
 • Elisabet Sofia Duberg, född 1703 (åu - ej i fb), † 1744-02-09 på Broby, Strå sn, begr 23/2 (under stora gången, 41 år gammal, källa: Genline ID 382.13.49500). Gift 1733-12-06 i Strå sn (källa: Genline ID 382.13.46100) med regementsskrivaren Petter Uhrling, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Brita Sophia Lind, född 1716, † 1794), född 1697 (åu), † 1757-12-16 på Broby, Strå sn, begr 30/12 (långsam feber, 60 år gammal, källa: Genline ID 382.13.50000). Paret fick flera barn.

TAB 5

Anders Gabriel Duberg d ä, (son till Peter Gabriel Duberg, Tab 4), född 1699 på Klosterlunda, Hovs sn, dpt 23/12 (källa: Genline ID 305.13.24800); kvartermästare vid Östgöta kavallerireg:te; † 1738 i Bjälbo sn, begr 16/2 (källa: Genline ID 273.16.63200). Gift 1726-01-02 i Bjälbo sn (källa: Genline ID 273.16.62000) med dygdädla jungfrun Maria Christina Follin, dotter till häradsfogden i Bjälbo härad, slottsfogden i Vadstena Anders Follin och Catharina Schenbeck.

Barn:

 • Anders Gabriel Duberg d y, född 1727; sergeant; † 1805. se Tab 6.
 • Peter Magnus Duberg, född 1730 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn, dpt 26/4 (källa: Genline ID 273.16.62500).
 • Catharina Elisabeth Duberg, född 1732 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn, dpt 10/7 (källa: Genline ID 273.16.62600).
 • Carl Fredrik Duberg, född 1735 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn, dpt 17/1 (källa: Genline ID 273.16.62800).
 • Bleckert Duberg, född 1736 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn, dpt 28/11 (källa: Genline ID 273.16.63000).

TAB 6

Anders Gabriel Duberg d y, (son till Anders Gabriel Duberg d ä, Tab 5), född 1727-05-08 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn (ej i dp); kvartermästare; sergeant utan lön vid Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet 1761; furirs indelning 1762-06-26; avsked 1771-04-29; † 1805-03-24 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn, begr 2/4 (slag, 77 år gammal, källa: Genline ID 273.17.88800 och 273.5.86200). Gift 1:o 1769-06-03 i Bjälbo sn med jungfrun Brita Catharina Nordstrand, född 1751, † 1776-11-06 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn (källa: Genline ID 273.17.87900). 2:o 1777-08-17 i Bjälbo sn med jungfrun Anna Maria Widinghoff, född 1736 i Törnevalla sn (källa: Genline ID 273.4.79000), † 1822 på Södra Freberga herrgård, Västra Stenby sn (hon var ett lika lyckligt som vördnadsvärt fruntimmer, källa: Genline ID 423.1.17500), dotter till häradsskrivaren Peter Widinghoff och Sophia Justina Börner.

Barn 1:o:

 • Anders Magnus Duberg, född 1775-11-24 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn (källa: Genline ID 340.7.27200), † 1843 på Lindenäs, Motala; vice häradshövding; ägare till Södra Freberga herrgård i Västra Stenby sn (källa: Genline ID 423.2.26900); bosatt på Lindenäs i Motala (källa: Genline ID 340.7.27200). Gift med Didrika Bromander, född 1786-11-15 i Strå sn, dpt 17/11 (källa: Genline ID 340.7.27200), † 1870 på Lindnäs, Motala, dotter till grosshandlaren Johan Petter Bromander och hans 1:a hustru Margareta Zetterling. Paret var barnlösa.. Didrika Duberg var Motalas rikaste "gumma". Hon donerade betydande summor till enskilda personer och till kommunala inrättningar. Den mest omtalade donationen var Dubergska flickskolan som inrättades i Didrikas "stadsgård", den som än i dag kallas Dubergska gården och som nu används för utställningar och andra kulturevenemang. Tillsammans med sin make ägde Didrika flera gårdar i Motala, bl a Lindenäs, Norra Freberga, Lemunda, Illersjö och Kärsby. Som gammal bodde Didrika mest på Bromma gård som hon ärvt efter sin far. Södra Freberga herrgård ärvdes av Anders Magnus systerson, auditören Anders August Salander.
 • Johannes Duberg, född 1773-12-22 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn, dpt 26/12 (källa: Genline ID 273.17.82000), † barn.
 • Christina Margareta Duberg, född 1775-0304 på Bjälbo rusthåll, Bjälbo sn, dpt 5/4 (källa: Genline ID 273.17.82100); bosatt ogift på Södra Freberga herrgård.

Dotter 2:o:

 • Maria Catharina Duberg, född 1781-07-10 i Rinna sn, † 1854-04-19 i Linköping, begr på Rystads kyrkogård. Gift 1809 på Goflösa med handlanden och jordbrukaren Erik Salander, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1799-10-06 i Skänninge med Dorothea Utterbom, född 1779-10-29 i Skänninge, † 1802-09-04 i Linköping, dotter till magistern Johannes Utterbom och hans 1:a hustru Anna Dorothea Schenberg), föd 1772-10-18 på Goflösa, † 1849-04-19 på Staby, Rystads sn. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Göran Söderström - 600 år i Vadstena (2000); Almgren, Kungliga Första Livregementes historia del IV, Biografiska anteckningar om underofficerare 1682-1927; Johan Axel Almqvist - Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.