:

Stephens

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

George Stephens, född 1813-12-13 i Liverpool, England; professor i engelsk litteratur vid Köpenhamns universitet; † 1895-08-29 i Köpenhamn, Danmark. Gift 1834 i Köpenhamn med Mary Anne Bennett, född 1808-07-23 i Brentwood, Essex, England, † 1896-03-17 i Köpenhamn, Danmark.

Barn:

  • Mary Anne Eliza Ingeborg Stephens, född 1839-03-16 i St Nikolai fs, Stockholm. Gift 1:o med ingenjören John Abbot. 2:o 1884-12-09 med vice konsuln i Malmö Hans Jakob Fredrik Friis, född 1819-05-08 i Köpenhamn, Danmark, † 1887-07-07 i Malmö.
  • Joseph Samuel Frithiof Stephens, född 1841; ingenjör, brukspatron, riksdagsman; † 1834. se Tab 2.
  • Mary Anne Blanche Stephens, född 1843-09-21 i St Nikolai fs, Stockholm, † 1935-12-04 i Saltsjöbaden, Stockholm. Gift 1863-12-09 i Stockholm med Adolf Reinhold Fingal von Sydow, född 1827 i Stockholm, † där 1903.

TAB 2

Joseph Samuel Frithiof Stephens, (son till George Stephens, Tab 1), född 1841-07-13 i St Nikolai fs, Stockholm (källa: Genline ID 841.47.1500); järnvägsingenjör; brukspatron på Huseby bruk i Skatelövs sn (Kronoberg), som han inköpte 1867-08-09 för 600000 riksdaler; riksdagsman i första kammaren 1886-1909; † 1934 på Huseby bruk, Skatelövs sn. Var en tid förlovad med Anna Hylten-Cavallius, men hon bröt upp förlovningen. Gift 1880-11-08 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm (källa: Genline ID 100002.81.35400) med Hedvig Ingeborg Elisabet Kreüger, född 1858-12-17 på Skeppsholmen, Stockholm, dotter till konteramiralen Carl Henrik Kreüger (son till amiralen Johan Henrik Kreüger och Eufrosyne Tenger) och hans 1:a fru Hedvig Beata Matilda Retzius.

Döttrar:

  • Florence Elisabet Stephens, född 1881-10-05 på Huseby bruk, Skatelövs sn (källa: Genline ID 841.47.1500); hon var offer för Husebyaffären, en av de stora mediehändelserna under svenskt 1950- och tidigt 1960-tal. På grund av dåliga rådgivare tömdes Huseby bruk på tillgångar, och kommunfullmäktige i Skatelöv gjorde 1956 en framställan om omyndigförklaring "för att förhindra ytterligare rovdrift och kapitalförstöring på Huseby egendom". Året därpå förmåddes hon dock begära sig själv omyndigförklarad. Hon återvann rättskapacitet först 1975 och testamenterade bruket till staten (läs mer här: Huseby Bruks historia; † 1979-04-02.
  • Mary Ingeborg Stephens, född 1882-08-20 på Huseby bruk, Skatelövs sn (källa: Genline ID 841.47.1500). Gift med Rudolf Gunnar Liepe, född 1863 i Stockholm, † 1953 i Saltsjöbaden, Stockholm.
  • Margreth "Maggie" Hedvig Ingegerd Stephens, född 1883-09-23 på Huseby bruk, Skatelövs sn (källa: Genline ID 841.47.1500).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

: