:

Polus nr 44

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Polus nr 44 †

Adlad 1673-12-08, introd. 1675. Friherrlig och grevlig 1698-01-03, introd. 1710. Utdöd 1737-02-18.

1At (P.). 2At (So).

TAB 1

Timoteus Polus, född 1599 i Merseburg i Tyskland. Kejserl. Poeta laureatus. Poeseos professor vid gymnasium i Reval 1632. Död där 1642-03-02, och begraven s. å. 7/3 i S:t Nikolai kyrka i nämnda stad. Han var en ganska god latinsk poet. Gift med Elisabet von Wehren.

Barn:

 • Tomas Polus, adlad, friherre och greve Polus, greve och friherre till Örneholm, herre till Adlersburg, Nesthof, Tullinge och Möllersberg. Född 1634 i Reval. Fosterson hos faderns vän, domprosten, magister Gabr. Hellstenius samt satt i skola i Västerås. Student i Greifswald1 1653-07-28. Sekreterare hos hertig Adolf Johan 1664. Registrator i k. kansliet s. å. 18/12. Referendarie därst. Legationssekreterare på svenska ambassaden till England 1666 och sedan vid trippelalliansens avslutande i Breda 1667. Änkedrottningen Hedvig Eleonoras sekreterare 1671. Sekreterare i k. kansliet på e. stat 16722. Adlad 1673-12-08 och introd. 1675 näst efter nr 852 Törnhjelm men utesluten ur matrikeln 1727, då de släkter avfördes, vilka voro introducerade som friherrliga eller grevliga. Var 1683 sekreterare i tyska expeditionen och kallas 1687 hovråd och sekreterare vid tyska kontoret2. Kansliråd och statssekreterare vid utrikesexpeditionen 1693-12-30. Informator för konung Carl XII 1694-12-31. Statsråd och kansliråd 1697-12-31. Friherre och greve 1698-01-03 (sonen Carl Emanuel på ättens vägnar introd. 1710 under nr.44). Död 1708-03-24 i Stockholm och begraven s. å. 29/3 i Riddarholmskyrkan och sedan nedsatt i Solna kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han var en mycket lärd man och snäll latinsk poet, varpå hans Carmen över konung Carl XI:s bröllop kan nämnas såsom prov. Utgav anonymt 1700 tvenne politiska skrifter på latin, nämligen om Sachsiska infallet i Livland och om Danska förfarandet emot Holstein. Har å Sveriges vägnar avslutat flera traktater.' Gift 1673-05-06 i Stockholm med Margareta Elisabet Möller, död 1694-12-03 i Stockholm och begraven i Nikolai kyrka därst., dotter av svenska residenten i Hamburg, hovrådet Johan Vincent Möller, till Ziebel, Adlersburg och Nesthof, natural. svensk adelsman 1654-03-08 men ej introd., och Catharina Crusia.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1674-01-13, död 1690-07-06.
 • Carl Vincent, född 1674-12-16. Kammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonora. Fullmäktig i riksens ständers kontor. Kastade sig själv i sjön och drunknade ogift 1722-04-24 och begraven s. å. 27/4 i Riddarholmskyrkan, men sedan nedsatt i Solna kyrka.
 • Catharina Elisabet, född 1676-02-07 i Stockholm, död 1690-06-22.
 • Margareta Christina, född 1677-05-15, död 1710 i Karlskrona. Gift 1705-12-21 i Stockholm med överstelöjtnanten Johan Specht, natural. Specht, i hans 1:a gifte, född 1654, död 1722.
 • Maria Beata, född 1678-03-30, levde 1739. Gift 1705-06-14 med lagmannen Johan Nordanväder, adlad Nohlanvähr, i hans 2:a gifte, född 1635, död 1707.
 • Tomas, född 1679-04-25. Volontär vid livgardet 1695. Furir därst. 1696-11-06. Sergeant 1697-04-20. Fänrik 1698-08-31. Löjtnant 1700-09-11. Kapten 1702-04-16. Avsked med överstelöjtnants titel 1705-12-21. Död ogift 1737-02-18 och slöt ätten samt begraven i familjegraven i Solna kyrka, där hans vapen uppsattes. Han blev vid Klissov 1702 så illa blesserad, att han förlorade målet och icke mera kunde göra tjänst.
 • Timoteus, född 1680-05-07. Häradshövding inom Halland 1704-05-05. Död ogift 1713-12-17 och begraven i Varberg.
 • Marta Dorotea, född 1681-06-01, död 1768-02-22 Råby. Gift 1714-02-23 med översten Otto Vilhelm Lydinghielm, född 1680, död 1733.
 • Hedvig, född 1683-03-24, död 1684.
 • Sofia, född 1684-06-15, död 1761-04-28. Gift 1:o 1711-10-10 med kanslirådet Johan Peringer, adlad Peringskiöld, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1720. Gift 2:o 1725-07-14 med översten Johan Jakob Scheffer, adlad Ehrensvärd, också i hans 2:a gifte, född 1666, död 1731.
 • Anna Brita, född 1686-06-09, död 1692-06-09.
 • Adolf, döpt 1687-07-03 i Stockholm. Page hos änkedrottningen Hedvig Eleonora. Underofficer vid livgardet. Död ogift 1706-04-20 under kriget i Polen.
 • Eleonora, född 1688-07-19, död 1763 kort före 20/4. Gift 1730-02-01 med överstelöjtnanten Ernst Fredrik von Schwartzer, född 1695, död 1744.
 • Charlotta, född 1689-09-05, död 1751-02-15 på Segerstorp i Skövde socken Skaraborgs län. Gift 1721-02-00 med kaptenen Claes Johan Werdenhoff, född 1691, död 1753.

TAB 2

Jakob (son av Tomas Polus, adlad, friherre och greve Polus, Tab. 1), född 1685-06-04 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1702-02-29. Förare därst. s. å. 29/2. Fänrik 1703-09-02. Löjtnant 1706-07-21. Kapten 1711-04-11. Kapten med kompani 1722-05-07. Avsked 1723-08-26 död 1726-05-00. Var med vid Klissov, Thorn, Holofzin och Poltava och blev fången 1709 vid Perevolotjna samt förd först till Moskva och sedan till Solovetsk. Hemkom till Sverige 1722-03-21. Gift 1712-09-04 i Moskva med Dorotea Knipercrona, född 1688, död 1725-05-12, dotter av residenten Tomas Kniper, adlad Knipercrona nr 1422, och Barbara Hassenia.

Barn:

 • Tomas, född 1714-04-21 i Moskva, död s. å. i nov.
 • Margareta, född 1715, död som barn i Ryssland.
 • Jakob, född 1716, död ung.
 • Peter, född 1717 i Petersburg, död där 1718.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: