Von Phasian

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Phasian

Vapen: En blå sköld, ivari ligger en bjelke bandevis fördelt. med rutor af guld och rödt, emellan tre fasaner af guld. På skölden en öppen tornerhjelm, hvarutur uppstiger ett fasanehufvud af guld. Kransen och löfverket är blått och guld.

Släkten härstammade från landtgrefskapet Hessen

Johan Ludvig Phasian, adlad von Phasian, till Möckemois, studerade och reste länge utrikes; förordnad af generalguvernören i Estland till notarius vid Mannrätten i provinserna Järwen och Wirland i 15 år: sekreterare i Öfver-Landträtten i Estland saint sekreterare hos Adeln derstädes; adlad 1691 den 12 Januari; en tid förut deputerad af Estländska Ridderskapet och Adeln till Sverige i deras angelägenheter.

Barn:

  • Anna Clara (Catharina) Phasian, även kallad Juliana von Phasian. Gift med assessorn magister Kristian Eberhard Morian (stamfader för introducerade adl. ätten von Morian), † 1735.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.