Von Gisler nr 1043

Från Adelsvapen-Wiki

1043.jpg


Adliga ätten von Gisler nr 1043 †

Adlad 1683-02-07 introd. 1686. Utdöd sannolikt 1816-02-08.


1Noraskoga arkiv I s. 9. 2Hm. 3Lk. 4Öä XIII s. 230. 5KrAB.


TAB 1

Per Mårtensson. Hammarsmed vid Gisle hammarverk i Nora bergslag Örebro län. Gift med Ingeborg Persdotter.1

Barn:

 • Olaus Petri Gislerus, född1604-07-#002 vid Gisle. Prästvigd 1629-11-29. Kollega i Arboga skola2. Krigspräst under konung Gustaf II Adolfs tyska fälttåg. Kapellan i Falun i Lindesberg 1647. Död där2 1656-11-22 'Vid flyttningen ifrån Falun bortförde han med sig en mängd rara och angelägna dokumenter, vilka efter hans död blevo förskingrade.' Gift 1:o 1634 med Susanna Henriksdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1629 med lektorn och rektorn i Västerås Ericus Olai Husbyensis, död 1631-05-11), född 1609, död 1648, dotter av kyrkoherden Henrik Johansson Swedviensis och Margareta Jonasdotter. Gift 2:o 1650 med Brita Hjort i hennes 1:a gifte (gift 2:o med styckjunkaren Johan Proclos) [Hm].

Barn:

 • 1. Peter Gisler, adlad von Gisler, född 1637-01-25 i Falun. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1658-05-#003. Kornett därst.3 1669-10-30. Regementskvartermästare3 1674-03-31. Ryttmästare 1676-02-12. Adlad 1683-02-07 (introd. 1686 under nr 1043). Major 1691-05-22. Överstelöjtnant 1701-05-11. Död s. å. 21/7 och begraven i Röks kyrka Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. 'Han blev 1676 vid Kristianstad fången hos danskarna och utstod under fängelsetiden mycket ont.' Gift 1687-03-09 med Margareta Törnhjelm, född 1665-10-27, död 1737 Valla och begraven s. å. 21/4, dotter av lagmannen Knut Pedersson Törnschiær, adlad Törnhjelm, nr 852, och hans 2:a fru Magdalena Holmström.

Barn:

 • Brita Susanna, född 1688-07-02, död ogift 1740-10-23 på Valla.
 • Magdalena, född 1689, död 1696 och begraven s. å. 18/3 i Allerums socken Malmöhus län.
 • Knut, född 1690. Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 2
 • Elsa Maria, född 1691-10-05 Billesholm, död ogift 1732-01-29 på Valla.
 • Carl, född 1692-11-25 Hjälmshult Vice häradshövding. Död ogift 1746-02-28.
 • Johan, född 1694-06-06 på Hjälmshult. Mönsterskrivare vid västra skånska infanteriregementet 1712-03-#00. Förare därst. s. å. i aug. Sergeant. Fältväbel 1715-08-01. Adjutant vid grenadjärbataljonen3 1717-11-25. Löjtnants avsked3 1719-09-30. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet3. Avsked 1742-06-22. Död 1756-10-14 i Refteleds socken Kronobergs län. Gift 1727-12-31 på Motala ladugård i Motala socken Östergötlands län med Hedvig Christina Schildt, född 1706, död 1780-01-12 i Kattarps prästgård Malmöhus län, dotter av majoren Joakim Henrik Schildt, och Eva Maria Lohreman.
 • Per, född 1695. Löjtnant. Död 1751. Se Tab. 3
 • Magdalena Margareta, född 1697-04-07 på Hjälmshult, död fem veckor gammal och begraven s. å. 13/5 Allerums socken.
 • Christina Elisabet, född 1698-05-27, död 1732-05-09 i Linköping. Gift 1723-09-25 på Valla med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente, RSO, Sigismund de Bronikowsky i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Catharina Rosenquist af Åkershult, död 1755-02-22 i Norrköping, dotter av löjtnanten Adolf Rosenquist af Åkershult, och Hedvig Pistol. Gift 3:o 1757-09-08 i Västra Husby socken, Ög., med Ulrika Steinhausen, född 1716, död 1807-12-24 Norrtuna, dotter av överstelöjtnanten Jakob Steinhausen och Engel Borg)4, född omkr. 1696, död 1758.4
 • Margareta Eufrosyne född 1699-11-21 död 1775-06-18 Fiskeby. Gift 1740-10-16 på Valla med kaptenen Nils Björn, född 1680 i Uppland, död 1762-01-21

TAB 2

Knut (son av Peter Gisler, adlad von Gisler, Tab. 1), född 1690-11-09 Hjälmshult. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 17105. Fänrik vid västra skånska infanteriregementet 1712-02-09. Löjtnant därst. 1713-10-06. Avsked 1716-09-04. Död 1742-10-04. Gift 1711-09-06 med Beata Rosina Rosenstråle, döpt 1689-02-17 i Kullerstads socken Östergötlands län, levde 1738, dotter av löjtnanten Jöns Rosenstråle, och Anna Christina Storckenfeldt.

Barn:

 • Margareta Christina, död änka. Gift med kornetten Johan Dann, död 1762-06-04 i Hindersby Lappträsk, Norrbottens län.
 • Per Adolf, döpt 1716-10-16 Valla, död späd.
 • Johan Adolf, född 1720-09-16. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente. Död ogift 1757-02-27.
 • Gustaf Reinhold, född 1722-02-19 i Svanshals socken Östergötlands län. död 1731-10-09.
 • Hedvig Catharina, döpt 1724-05-06 på Valla (död ung eller densamma som närmast följande).
 • Hedvig Catharina, född 1726-06-11, död 1770-10-16 Gift med inspektoren Erik Engdahl.
 • Carl Henrik, född 1728-03-15. Löjtnant vid ett sachsiskt husarregemente. Död ogift 1751-09-03.
 • Anna Beata, född 1730-12-23, död 1783-01-06. Gift med kaptenen vid änkedrottningens livregemente Gustaf Didrik Boisman, född 1723-03-23.

TAB 3

Per (son av Per Gisler, adlad von Gisler, Tab. 1), född 1695-09-24 Hjälmshult. Ryttare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1712. Korpral därst. 1713-10-22. Kornett 1717-06-22. Avsked från regementet 1719-09-30. Kornett vid adelsfanan 1720-10-22. Löjtnant därst. 1723-03-30. Avsked 1732-09-19. Död 1751-12-03 Valla. Gift 1731-09-20 med Margareta Hedvig Winter, född 1710, dotter av kaptenen Johan Henrik Winter, adlad Winter, och Justina Korss.

Barn:

 • Margareta Justina, född 1732-09-19 på Valla, död 1806-07-10 i Tjällmo socken Östergötlands län. Gift 1759-04-16 Björkesnäs med häradsskrivaren i Kinda och Ydre härader Johan Gustaf Björkegren.
 • Per Henrik, född 1734. Ryttmästare. Död 1799. Se Tab. 4.
 • Carl Johan, född 1736-08-30 på Valla, död 1740 och begraven s. å. 22/6 i Röks socken.
 • Vendela Catharina, född 1738-07-07 på Valla, död 1740 och begraven s. å. 22/5 i Röks socken.
 • Brita Eufrosyne, född 1740-08-10 på Valla, död 1815-12-26 i Kristbergs socken Östergötlands län, sedan hon gjort testamente till sin systerson Joh. Gust. Björkegren. Gift 1776-02-06 på Valla med bruksfältskåren vid Finspång Johan Christian Harnisch, död 1802-04-17 vid Finspång i Risinge socken Östergötlands län.
 • Knut Efraim, född tvilling 1742-12-30 på Valla. Begav sig utrikes i främmande tjänst.
 • Carl Johan, född tvilling 1742-12-30 på Valla. Sergeant vid Jönköpings regemente. Kornett. Avsked 1767-03-28. Död 1816-02-18 och slöt sannolikt ätten. Gift 1802-01-21 på Axhult i Västra Eneby socken Östergötlands län med Catharina Andersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med klädesfabrikören Jon Lorens Lindegren), född 1759-08-12 i Asby socken Östergötlands län, död 1832-06-01 i Kisa socken, dotter av hemmansägaren Anders Nilsson och Anna Persdotter.
 • Vendela Catharina, född 1745 på Valla, död s. å. tre dagar gml och begraven s. å. 8/2 i Röks socken.
 • Anders Adolf, född tvilling 1748-09-03 på Valla, död 1749
 • Hedvig Christina, född tvilling 1748-09-03 på Valla, död 1749 och begraven s. å. 19/12 i Röks socken.

TAB 4

Per Henrik (son av Per, Tab. 3), född 1734-08-13 på Valla. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1748-03-#00. Sekundkorpral därst. 1751-10-14. Konstit. kornett vid husarerna 1759-03-30. Löjtnant vid gula husarerna 1762-06-23. Placerad som löjtnant på Östgöta kavalleriregemente 1767. Ryttmästares avsked 1777-05-15. Död 1799-04-03 på Hästäng i Röks socken. Gift 1771-05-15 på Fölserud i nämnda socken med Christina Margareta von Snoilsky, född 1747-01-19 i Röks socken, död 1829-12-21 på Högbo Östergötlands län, dotter av assessorn Erik Ernst von Snoilsky B, och hans 2:a fru Christina Maria von Gröninger.

Barn:

 • Per Erik, född 1774-04-09 i Röks socken. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1787-07-27. Död 1793-05-31.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.