:

Stenholm nr 1715

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stenholm nr 1715 †

Adlad 1720-02-19, introd. s. å. Utdöd 1743-05-29.


1Hm. 2Um. 3At (P).

  • Jonas Persson. Klockare i S:t Klara församl., i Stockholm.

Barn:

  • Johan Campanius, född 1601-00-15. Student i Uppsala 1627-01-00. Prästvigd 1633-07-19. Legationspredikant till Ryssland 1634-03-23. Skolmästare i Norrtälje 1635. Predikant och preceptor vid barnhuset i Stockholm. Filosofie magister i Uppsala 1642. Åtföljde guvernören Johan Printz till Amerika och var den förste svenske pastorn i Nya Sverige s. å. 3/2. Återkom 1648. Amiralitetspastor s. å. Kyrkoherde i Frösthults pastorat av Uppsala ärkestift 1649. Riksdagsman 1672. Död 1683-09-17 och begraven i Frösthults kyrka jämte sin hustru under en ännu bevarad gravsten.[1] Med ledning av hans anteckningar under vistelsen i Nya Sverige utgav sonsonen, kopparstickaren Tomas Campanius Holm (broder till Johan Holm-Stenholm) det bekanta arbetet Kort Beskrifning om provincien Nya Sverige uti America (1702). Gift 1635 med1 Margareta Petersdotter, död 1680.1

Barn:

  • Johan Holm. Gulddragare i Stockholm. Död 1700 och begraven i Klara kyrka därst. Gift med Anna Tomasdotter Östgöthe, död änka 1730-07-08 i Stockholm.

Barn:

  • Johan Holm, sedan Stenholm, adlad Stenholm, till Kesäter i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Född 1677-06-08 i Stockholm. Student i Uppsala2 1687-06-04. Handsekreterare i greve Stenbocks stärbhus. Sekreterare hos kungl, rådet greve Arv. Bernh. Horn 1707. Landssekreterare i Östergötlands län 1711-03-20. Konfirm. fullm. 1712-02-16. Adlad 1720-02-19 (introd. s. å. under nr 1715). Assessor i Göta hovrätt 1721-11-07. Hovrättsråd därst. 1733-05-05. Lagman i Kalmar län och på Öland 1735-07-07. Död barnlös 1743-05-29 och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven i Västra Vingåkers kyrka. Gift 1713-01-00 på Kesäter3 med Anna Catharina Stöltenhielm, född 1681-01-19 i Fors' socken, Södermanlands län, död 1750-01-16 i Västra Vingåkers socken, dotter av översten Lorentz Gustaf Stöltenhielm, och hans 1:a fru Christina Uttermarck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: