:

Lützow nr 733

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lützow nr 733 †

  • Natural. 1668-07-05, introducerad 1668. Utdöd i början av 1700-talet. Var av samma stam, som adlade ätten Lützow.
  • Joakim Vilhelm Lützow, naturaliserad Liltzow (brorson till hovmarskalken Claes Christoff Lützow, naturaliserad Lützow, av vilken han, sedan han vid två års ålder förlorat sin moder och följande året sin fader, upptogs såsom fosterson). Till Rånäs i Fasterna socken, Stockholms län. Född 1636-10-08 i Mecklenburg. Hovmarskalk hos drottning Hedvig Eleonora. Naturaliserad svensk adelsman 1668-07-05 (introducerad 1668 under nr 733). Död (mördad) 1699-01-04 och begraven i Frötuna kyrka, Stockholms län, varest hans vapen uppsattes. Gift 1670-02-17 på Stockholms slott med änkedrottning Hedvig Eleonoras kammarjungfru (kammarfröken) Henrika von der Lühe, född 1638-03-06, död 1671-02-10 på Stockholms slott i barnsäng, oförlossad, och begraven i Frötuna kyrka. Gift 2:o med friherrinnan Ebba Sperling, levde änka 1707, dotter av generalmajoren och generalguvernören Casper Otto Sperling, friherre Sperling, och Elin Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

  • 2. Otto Vilhelm, född 1676-09-07 i Stockholm. Död 1694-10-08 i Uppsala enligt påskriften å hans vapen i Frötuna kyrka.
  • 2. Claes Christoffer. Blev genom förordnande av fadern förklarad arvlös 1698-01-10. Underofficer vid livgardet. Måste rymma ur riket för ett brott som han hos sin faders mördare hade begått. Kapten i Sachsen. Dömd i Sverige från liv, ära och gods 1702-12-07. Begav sig 1706 vid svenskarnas inbrott i Sachsen till Nürnberg, där han slutligen blev alldeles mållös. Död barnlös och slöt ätten på svärdssidan. Gift i Sachsen, men med vilken är ej känt.
  • ?2. Helena, född 1685, död ogift 1734-08-02 på Händelö i S:t Johannes församling i Norrköping. Hon testamenterade till Norrköpings stads kyrka en mässhake och en altarprydnad av sidentyg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: