Lostierna nr 1683

Från Adelsvapen-Wiki

1683.jpg

Adliga ätten Lostierna nr 1683 †

Adlad 1719-11-05, introducerad 1720. Utdöd sannolikt under 1800-talets förra hälft.

TAB 1

Jonas Berger, adlad Lostierna, till Moisio i Lojo socken i Finland. Född 1660 i Västergötland och son av en frälsefogde därst. Skrivare vid landskansliet i Helsingfors 1678. Häradsskrivare i Nylands och Tavastehus län. Landssekreterare i samma län 1687-04-18. Häradshövding i Hattula härad i Nyland 1692-12-29 och i Österbottens norra del 1714. Adlad 1719-11-05 (introducerad 1720 under nr 1683). Assessor i Åbo hovrätt 1721-01-10. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1737-02-07. Död 1737-08-04 i Åbo. Gift 1689 med Margareta Losköld, född 1667-07-14, död 1733, dotter av häradshövdingen Mårten Mårtensson Tolpo, adlad Losköld, och Christina Rosendal,

Barn:

 • Erik, född 1693. Kommissarie. Död 1766. Se Tab. 2
 • Christina, död 1761 och begraven 1761-05-28 i Lojo socken. Gift med häradshövdingen i Raseborgs härad Anders Lanæus, död 1747 på Moisio och begraven 1747-08-30 i Lojo socken.
 • Johan, född 1696. Hovrättsråd. Död 1759. Se Tab. 6
 • Anna. Gift före 1722-12-04 med häradshövdingen i Halikko härad i Finland Erik Millopæus.
 • Jonas. Skeppsskrivare. Av våda ihjälskjuten 1716 av brodern Johan.
 • Mårten, född 1700. Arklimästare vid amiralitetet. Död 1720-07-27 vid en sjödrabbning med ryssarna 'under Fliseburg på fregatten Fenix, i det huvudet blev honom avskjutet.'
 • Charlotta, död 1768-10-25. Gift 1:o med magister Nils Ljungman. Gift 2:o med inspektören på Björkboda bruk i Kimito socken Lars Gaddelius.
 • Nils, född 1707. Häradshövding. Död 1776. Se Tab. 7
 • Anders, född 1709-03-17. Student i Åbo 1726 (LÅ.). Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1735-12-11. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1742-05-28. Registrator 1746-08-27. Protonotarie 1762-11-18. Död ogift 1770-10-29.

TAB 2

Erik (son av Jonas Berger, adlad Lostierna, Tab. 1), född 1693-07-15. Student i Åbo 1711 (LÅ.). Kammarskrivare i krigskollegium 1717-08-31 och i kammarkollegium 1722-06-21. Bokhållare i kammarkollegium 1727-01-26. Kammarförvant 1735-02-28. Kamrerare i riksens ständers kontor 1746-08-26. Kommissarie i riksens ständers kontor. Död 1766-06-09 Berga och begraven 1766-06-14 i Ladugårdslands kyrka i Stockholm. Gift 1720-06-18 med sin moders kusin Helena Sofia Rosendal, född 1690-10-03, död 1759-05-07, dotter av häradshövdingen Erik Rosendal, och Christina Tawaststjerna.

Barn:

 • Jonas, född 1721-05-11. Volontär vid artilleriet 1735-07-07. Underminör 1738. Furir 1739-07-25. Sergeant 1740-11-18. Överminör 1741-10-12. Underlöjtnant 1745-05-20. Löjtnant 1750-01-24. Död ogift 1759-01-03 av en vid Anklam under pommerska kriget erhållen blessyr.
 • Erik, född 1723, död 1725 i Åbo.
 • Johan Lennart, född 1725-05-02 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1742-06-10. Konstapel vid artilleriet 1747-05-09. Sergeant 1749-07-13. Styckjunkare 1756-05-08. Underlöjtnant 1760-06-30. Död ogift 1782-04-00 i Stockholm. Han dömdes 1763 hos kungl maj:t från tjänsten, men fick 1770-01-22 i på ständernas tillstyrkan ackord och pension.
 • Carl Fredrik, född 1726. Landskamrerare. Död 1790. Se Tab. 3
 • Margareta Christina, född 1730-04-19, död 1731.
 • Nils, född 1732. Kammarskrivare. Död 1797. Se Tab. 4

TAB 3

Carl Fredrik (son av Erik, Tab. 2), född 1726-02-26. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1744-05-29. Kammarskrivare i kammarkollegium 1751-06-04. Landskamrerare på Gotland. Död 1790-07-07 i Stenkumla socken, Gotlands län. Gift 1768-12-13 i Visby med Anna Christina Hauffman, född 1743-01-01, levde 1800. Se Biografica, dotter av landskamreraren Johan Martin Hauffman och Birgitta Elisabet Udner.

Barn:

 • Erik Johan, född 1772-05-17, död 1774-09-05.

TAB 4

Nils (son av Erik, Tab. 2), född 1732-01-25. Extra ordinarie tjänsteman vid kammarkontoret i riksens ständers kontor 1754-10-02. Flyttad till kommissariekontoret 1757-11-03. Kammarskrivare i revisionskontoret 1758-10-20. Död 1797-07-14. Gift 1766-11-30 med Rebecka Burman, död 1776, dotter av sadelmakaren i Stockholm Ivar Burman och Maria Åkerblad.

Barn:

 • Sofia Maria, född 1766-12-21, död 1817. Gift 1799-09-27 med kammarskrivaren Reiner Ekstein.
 • Nils Erik, född 1768-11-26 Berga, död Berga 1769-02-10.
 • Johanna Fredrika, född 1770-01-31, död 1772-02-29 i Stockholm.
 • Carl Fredrik, född 1771-10-18 i Stockholm, död i Stockholm 1772-06-28.
 • Johnn August, född 1775. Sergeant. Död 1829. Se Tab. 5

TAB 5

Johan August (son av Nils, Tab. 4), född 1775-07-27 i Stockholm. Volontär vid livhusarregementet 1796-11-01. Korpral vid Mörnerska husarregementet 1798-12-01. Kvartermästares avsked 1810-05-15, sergeant vid Kronobergs regemente 1813. Avsked 1814. Död 1829-05-07, på invalidinrättningen å Ulriksdal. Han blev blesserad i slaget vid Leipzig. Gift 1:o 1811-03-06 med Sofia Mariana Råström, född 1781, död 1813-04-10 i Stockholm. Gift 2:o 1816-06-16 med Anna Brita Säfström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sidenvävaren N. N. Wirell), född 1766-05-15, död 1836-01-10 på Danviken.

Barn:

 • 1. Johan Reinhold, född 1812-01-12, död 1813-04-10.
 • 1. Nils, född 1813-01-24, död 1813-04-28.

TAB 6

Johan (son av Jonas Berger, adlad Lostierna, Tab. 1), född 1696-10-21. Student i Åbo 1711 (LÅ.). Auskultant i Åbo hovrätt 1721-06-28. Extra ordinarie handlingsskrivare i Åbo hovrätt 1722-10-29. Ordinarie handlingsskrivare 1724-03-23. Extra ordinarie notarie 1728. Ordinarie notarie 1730-06-12. Häradshövding i Vemo och Satakunta härader 1736-07-14. Adjungerad ledamot i Åbo hovrätt 1738. Sekreterare i Åbo hovrätt 1742-01-13. Återgick till häradshövding i nämnda härad 1743-01-07. Adjungerad ledamot i Åbo hovrätt 1744. Assessor i Åbo hovrätt 1745-10-02. Hovrättsråd 1751-05-23. Död 1759-03-03 i Åbo. Gift 1728-12-15 i Åbo med Anna Margareta Svahn, död 1764-03-01 i Åbo, (LÅ.) dotter av landskamreraren i Åbo Hans Svahn, vars son adlades Ehrensvan (ej introducerad), och Margareta Stuwe, som var syster till kammarrådet Nils Stuwe, adlad Sandelhielm.

Barn:

 • Samuel, död 1736-01-17 i Åbo [Åbo kyrkoarkiv.].
 • Adam Fredrik, född 1737-09-25 c, liksom syskonen (Åbo kyrkoarkiv.). Student i Åbo 1752 (LÅ.). Vice notarie i Åbo hovrätt.
 • Johan Reinhold, född 1740-08-09 i Åbo, student i Åbo 1756 (LÅ.). Korpral vid livdragonregementet. Kornett vid Nylands dragonregemente. Död i Karleby i Finland.
 • Agata Ulrika, född 1746-07-23 i Åbo, död 1747-02-26 i Åbo, [Åbo kyrkoarkiv.].

TAB 7

Nils (son av Jonas Berger, adlad Lostierna, Tab. 1), född 1707. Student i Åbo 1726 (LÅ.). Auskultant i Åbo hovrätt 1728. Vice notarie i Åbo hovrätt 1733. Vice auditör vid artilleriet 1736. Ordinarie kanslist i Åbo hovrätt 1736-03-05. Ordinarie notarie i Åbo hovrätt 1741. Landssekreterare i Åbo och Björneborgs län 1744-10-09. Häradshövding i Hattula härad (WÅ.) och i Raseborgs län 1748-04-30. Genom byte ånyo auditör vid artilleriet i Finland (WÅ.) 1771-06-05. Avsked därifrån (WÅ.) 1771-12-18. Död 1776-05-19 i Pojo socken i Nyland. Gift 1743-04-26 i Stockholm med Maria Juliana Bellman, född 1724-11-20, levde 1768, dotter av bankokommissarien Johan Martin Bellman och Juliana Liwijn.

Barn:

 • Margareta Juliana, född 1746-02-12 i Åbo (Åbo kyrkoarkiv.).
 • Gustaf Fredrik, född 1748-01-11 i Åbo (Åbo kyrkoarkiv.). Auskultant i Åbo hovrätt. Hovjunkare. Död ogift.
 • Jonas, född 1759.

TAB 8

Nils (son av Nils, Tab. 7), född 1752-04-14. Volontär 1763-09-16. Korpral 1774-05-13. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1769-06-08 fältväbel vid Nylands dragonregemente. Kornetts avsked 1811-12-18. Död 1817-03-23 i Haarjärvi by i Lojo socken. Gift med Vendela Louisa Blåfield, född 1755-06-11, död 1813-12-16, dotter av fältväbeln Peter Fredrik Blåfield, och Christina Gustava Falk.

Barn:

 • Juliana Gustava, levde ogift i Finland 1822.
 • Flera barn dessutom.

Utan känt samband:

 • Christina Charlotta Lostierna, född 1792, död 1826-11-20 i Stockholm. Gift med skräddarmästaren Fredrik Strandberg.
 • Änkefru Anna Brita Lostierna, intagen på Danviken 1835-08-29. Död på Danviken 1836-01-10, 69 år gammal

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.