Bånge, släkt från Nya Lödöse och Göteborg

Från Adelsvapen-Wiki

Denna släktutredning är bara påbörjad och alla källor är inte verifierade. Enligt muntliga uppgifter ska ätten Bongenhielm ha samma stamfader som släkten Bånge från Nya Lödöse och Göteborg.

TAB 1

Anders Bånge. Handlande och rådman i Gamla Lödöse under senare hälften av 1500-talet. Gift med borgmästardottern från Gamla Elfsborg Brita Andersdotter.

Barn:

 • Lars Andersson Bånge, † 1590.
 • Paul/Påwel Andersson Bånge. Se Tab 2
 • Anders Andersson Bånge. Se Tab 3

TAB 2

Paul/Påfwel Andersson Bånge. Gift med Karin Andersdotter Bånge. Först rådman i Göteborg ca år 1605, där han även var köpman. Hade två drängar och en piga. Ankom troligen från Nylösa till Karlstad år 1614-00-00--1615-03-15. Källor:C E Nygren: Karlstads stads historia s358 : Hade 2 drängar och en piga. Se äv Karlstads mantalsregister år 1615 för Älvsborgs lösen. Ankom troligen från Nylösa till Karlstad omkring 1614-01-01 -- 1615-03-15.

Barn:

 • Olof Påfwelsson Bånge.
 • Lars Påfwelsson Bånge.
 • Swen Påfwelsson Bånge, † 1660?. Se Tab 4
 • Anders Påfwelsson Bånge. Gift med Christina Hansdotter. Se Tab 5

Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 2.1.

TAB 3

Anders Andersson Bånge. Handelsman och rådman i Göteborg. Stod inför rätta 1590-02-12 i Nya Lödöse tillsammans med brodern Paul/Påwel ålagda att betala avlidne brodern Lars Bånges skuld till Daniel Skräddare. Källa: Grauers-Nya Lödöse täkeböcker s172. Troligen Gift 1:o med Brita Andersdotter. Gift 2:o med Karin Andersdotter.

Barn:

 • Cecilia Andersdotter Bånge född 1582-07-22 i Gammellödöse, † 1649-10-12. En likpredikan finns över henne. Gift 1606-11-23 med borgaren och handlanden i Nylödöse med Olof Thoresson född 1575-07-21, † 1648-06-04 i Göteborg och begraven där. Deras son Thore Olofsson blev adlad Ollonberg.
 • Brita Andersdotter Bånge född i Nylösa 1598 på tjugondag jul, † 1640-10-28 och begraven i Göteborg. Likpredikan finns över henne. Gift 1623-01-05 med köpmannen i Göteborg Jakob Lindzai.
 • Margareta Andersdotter Bånge, begravdes 1727-01-06. Gift 1:o med Bilovia. Gift 2:o med inspectoren över accissen och småtullarna Daniel Svensson Borg, † före 1708-06-22. Gift 3:o med proviantmästare Petter Ahlman, † före 1716-05-20. Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 9.31., 5.47.,
 • Barbro Andersdotter Bånge. Gift med Hans Christoffersson i Lidköping. Deras son hette Christopffer Liedberg. Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 4.26. s1-2, Settergren II s69.
 • Agneta Andersdotter Bånge. Änka 1676 efter salig konduktören Mårten Brag. Hon bodde på Dal i Frändefors gäld, Kolleberg.
 • Christina el Kerstin Andersdotter Bånge, † 1642-05-05. Gift 1638-08-05 med prosten i Lundby pastorat Henrik Torstensson Sotherus i hans 2:a gifte, född 1600-05-12, † 1645-02-02. Paret fick en son och två döttrar vilka överlevde fadern. Hans 1:a gifte 1635-01-06 med Gunmor Nilsdotter † 1637-05-09, med vilken han fick en son och dotter. Hans tredje gifte 1644-09-05 med Kerstin Pedersdotter med vilken han endast var gift med i 20 veckor innan han avled. Likpredikan efter Henrik Sotherus.
 • Lars Andersson Bånge, † 1645. Se Tab 6
 • Olof Andersson Bånge. Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 4.26.
 • Sven Andersson Bånge. Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 4.26.
 • Anders Andersson Bånge. Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 4.26.
 • Johan Andersson Bånge avled barnlös 1645. Gift med Anna/Annika Botvidsdotter i hennes 1:a gifte. Hennes 2:a gifte med överste Anders Sinclair född 1614-11-21 i Skottland, † i Halmstad(?) 1689. Hon avled barnlös före maken. Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 2.10.

Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 3.17. s1-2, tomt 3.20 s2.

TAB 4

Swen Påwelsson Bånge, † 1660? i Torserud, Borgvik/S. Enligt uppgift i biographica hos krigsarkivet ska en Swen Påvelsson Bångh varit materialskrivare vid Bohus fästning år 1669. Först varit borgare i Göteborg och sedan kronoarrendator i Västergötland. Han tillhörde en av de första arrendatorerna åren 1621-1622 tillsammans med sin svärfar Nils Börjesson i Västergötland. Kronorrendator år 1624 över Askims härad tillsammans med generalståthållaren på Älvsborg Nils Stiernsköld. Därefter rådman och riksdagsman i Karlstad 1640-1660. Han blev i sin roll som politiker i Karlstad ofta offentligt anklagad för att alltid i första rummet se till sina egna fördelar framför medborgarnas. Trots det godtog de röstande medborgarna inför tinget Swen Bånge som deras representant. Han ägde sedan 1627 Borgviks bruk vilken han köpt av Jöns Bock och Christoffer Antonsson. Gift med Catharina/Karin Nilsdotter, † före 1666-08-18 troligen i Karlstad. Dotter till presidenten i Göteborg Nils Börgesson född 1580-06-04 i Nylödöse nordan ån, † 1655-03-16 i Göteborg och Brita Thoresdotter född i Rångedala 1585, † 1645. Katarinas morfar var kyrkoherden i Rångedala Thoreus Laurentii, och två av hennes bröder adlades Drakenberg. Hon var kusin med häradshövding Thore Olofsson adlad Ollonberg Se: Karlstads stads historia s388 samt Borgviks bruk s53-59. Olga Dahl: Göteborgstomter: Tomt 5.51. s1-2.

Barn:

 • Ingrid Swensdotter Bånge. Gift med Nils Asmundsson Borgström född i Amsterdam, Nederländerna. Genom ingiftet förvärvade Nils Amundsson Borgström i slutet av 1699 Borgviks bruk.
 • Annika Swensdotter Bånge.
 • Arvid Swensson Bånge. Köpman, som handlade med fartygsmaster i Göteborg, senare i Vänersborg.
 • Påwel Swensson Bånge. Se Tab 7
 • Peder Swensson Bånge. Bodde i Göteborg. Hans öde hittills okänt.
 • Dotter Swensdotter Bånge. Gift med Björn Nilsson Skragge, † 1675.
 • Magnus Swensson Bånge. Bodde i Göteborg.
 • Nils Swensson Bånge, begravd 1674-12-17. Bodde i Göteborg. Amiralitets-överstelöjtnant.
 • Maria Swensdotter Bånge. Gift med postmästaren och tullnären i Göteborg Börje Jönsson, begravd 1684-09-05 uti Kungälvs kyrka.
 • En dotter. Gift med Sven Andersson Bånge(?) som med svågen Björn Nilsson Skragge stod inför Karlstads rådhusrätt 1666-08-18 i en arvsfråga gällande deras salig svärmor Karin Nilsdotter.

TAB 5

Anders Påfwelsson Bånge. Gift med Christina Hansdotter.

Barn:

 • Lars Andersson Bånge född 1615 i Brätte, † 1647-04-02 i Lützen mellan klockan 2 och 3 på eftermiddagen. Ryttmästare i kunglig svensk tjänst. Uppgifterna är hämtade ur en likpredikan efter honom.

TAB 6

Lars Andersson Bånge, † 1645. Handelsman. Gift före 1638 med Birgitta Bryntesdotter i hennes 1:a gifte, † före 1679. Hennes 2:a gifte med rådman Johannes Petreus i hans 1:a gifte. Han gift 2:o med Margareta Maville bördig från Mariestad, hon var dotter till guldsmeden i Mariestad Lars Månsson Maville, † 1680, och Kerstin Nilsdotter, † 1652.

Barn:

 • Anders Larsson Bånge, † före 1665-11-29.
 • Paul Larsson Bånge antog namnet Bångengren. Proviantmästare.
 • Ingrid Larsdotter Bånge antog namnet Bångengren. Gift ca 1671 med Erik Hattun, proviantmästare och postmästare i Kungälv och på Bohus slott .

Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 2.7. s2-3.

TAB 7

Påwel Swensson Bånge begravd 1683-06-05 i koret i Kungälvs kyrka. Befallningsman. Gift 1671-03-14 i Kungälv med Christina Pedersdotter Ström, † 1732, i hennes 1:a gifte. Hennes 2:a gifte före 1685-06-01 med kronobefallningsman Mårten Borg, † före hustrun. Se Kungälv RR o Mag FIIa:4 s413-562 bou efter Christina Ström.

Barn:

 • Kerstin begraven 1684-03-02 i koret i Kungälvs kyrka tillsammans med fadern som begravdes där året innan. Källa: Med ledning av artikel i Släkt och Hävd 1957:3 s300.
 • Per Påwelsson Bånge. Se Tab 8
 • Swen Påwelsson Bånge, † 1753. Se Tab 9
 • Carl Bånge, † 1709.

TAB 8

Per (Petter) Påwelsson Bånge † 1751-10-02. Regementsauditör och regementsskrivare 1702-1709-11-18 vid Upplands femmännings infanteriregemente. Regementskvartersmästare 1709-11-19, och med den befattningen deltog han i slaget vid Helsingborg och befordrades 1710-03-18 till förste ryttmästare för Vadsbo kompani. Med sistnämnda befattning gick han i pension 1714-10-01. Bok: Livregementet till häst åren 1667-1723. Ägde gården Melltorp i Amnehärads sn åren 1716-1719. Gift 1:o före 1712 med Anna Paulin. Gift 2:o ca 1720 med Kirsti Olofsdotter Borg. Källor: Lewenhaupt C.XII.Off. Genealogisk tidskrift årg. 4 häfte 1 s.12.

Barn i 1:a giftet:

 • Beata Bånge född 1712-09, † 1717-07-09 i Amnehärad av drunkning.
 • Christina Bånge född 1714, † 1717-07-09 i Amnehärad av drunkning.
 • Påwel Börje Bånge döpt 1718-10-02 i Hova/R. Hans vidare öde är helt okänt. Hova C:2 föd. bok s46: Christnades Wällborne Hr. Ryttmästarens Pähr Bånges samt wällborna Fru Anna Paulin på Melltorp lilla son Påwel Börje. Dopvittnen var brukspatronen wälbetrodde Johan Björkman, samt länsmannen wälaktad Magnus Wallin, wälborne fru Helena Lillie på Ribbingsfors, prostinnan i Hova hustru Elisabeth Victorin, samt sahlig tullnärens Anders Perssons änka madame Brita Brahm.

Barn i 2:a giftet:

 • Beata Christina Bånge född 1721-03-03 i Kungälv/O, † ogift 1789-01-31 i Kungälv. Kungälv C:1 s175h: Dopvittnen var hustru Kersti Borg som hölt barnet, magister Borgmästar Helgström, Kommissarien Swen Bånge, qwinnfaddrar: Commissarie Bånges hustru.
 • Anna Cathrina Bånge född 1722-10-27 i Kungälv. Gift med fyrverkare Christian Fux, † Kungälv C:1 s187v: Dopvittnen var hustru Kersti Borg som hölt barnet, major Giers, ryttmästare Lünnerstierna, leutnant Werling, commissarie Bånges och rådman Hans Olssons hustrur.

TAB 9

Swen Påwelsson Bånge född 1671, † 1753-07-29 i Lyngby/M. Krigskommissarie och fortifikationskassör i Kungälv/O. Gift 1706-10-10 med Anna Grotte, † 75 år gammal av feber 1758-06-10 på Klippan i Örgryte/O.

Barn:

 • Kirstina Swensdotter Bånge född 1701-10-01 i Kungälv. Kungälv C:1 s35 No55: Dopvittnen: Mårten Borgs hustru bar barnet, commendanten Hr. Pehr Hård, leutnant Borg, Hans Holst, hustru Kirstin Koch, Hr. Clas Tormosson och Hr. Andersis hustrur.
 • Magdalena Swensdotter Bånge född 1703-02-17 i Kungälv. Kungälv C:1 s49 No17: För svaghet skul hemma döpt. Sahlig Per Gustavssons efterlefwande enka Catharina Skyggeberg hölt barnet, Hr. Lars i Karreby, landtmätaren Eric Cruus, Anders Koch, Joel Lichovius, borgmästar Ahlqvist och Hr. Anderssons hustrur.
 • Stina Lona Swensdotter Bånge född 1705-01-06 i Kungälv.
 • Påwel Swensson Bånge född 1707-09-25, † 1772-06-29. Se Tab 10
 • Anders Swensson Bånge född 1710-07-09, † 1789-11-22. Se Tab 11
 • Carl Swensson Bånge född 1713-07-03 i Kungälv.
 • Ambjörn Swensson Bånge född 1715-02-03 i Kungälv.
 • Peter Swensson Bånge född 1717, † 1772. Se Tab 12
 • Christina Catharina Swensdotter Bånge född 1719, † 1779-02-06 i Göteborgs domkyrko. Gift med fattighuspredikanten Jonas Bask
 • Ambrosius Swensson Bånge född 1721-10-24 i Kungälv, levde 1752 i Stockholm. Apologist och kantor. Gift 1748-10-18 med Christina Åhrman. Kungälv C:1 s179h: Dopvittnen var kyrkioherdens Hr. And. Tranckelius hustru, ryttmester Rechard, borgmästar Helgström, commissarie Hofman, häradzskrifwarens Wevendahls och rector Bonanders hustrur.
 • Carl Swensson Bånge född 1724-07-14 i Kungälv.Kungälv C:1 s199v: För swaghetz skul hemma döpt. Dopvittnen var hustru Kirsti Borg som hölt barnet, tullnär Brun, rådman Gunne Månsson, David Busks hsutru.

TAB 10

Påwel (Paul) Swensson Bånge född 1707-09-25 i Kungälv, † 1772-06-29 och begravd den 21 juli s.å. Fortifikationskassör och därefter kyrkoherde 1736 i Lyngby, Gennarp och Göddelöfs församlingar/M, magister i Lund 1738. Kungälv C:1 s93: Dopvittnen var befallningsmannen Borgs hustru som bar barnet, conducteur Humble, landtmätaren Eric Cruus, Jonas Ring, Hr. Gabriels i Spekeröd (Dorotea Ström) och Hr. Anders Tranchelijs hustrur. Gift 1737 med Elisabet Hising född 1705 i Göteborg, † 1785 i Höja/L. Dotter till handlanden och skeppsredaren Sven Olofsson Hising † i december 1715 i Göteborgs domkyrko, och Elisabeth Knutsdotter begravd 1736-06-26 i Göteborgs domkyrko. Efter Påwel Bånge finns en likpredikan.

Barn:

 • Paul Paulsson Bånge döpt i Lyngby 1746-04-08, † 1778-08-17. Provincialmedicus i Nyland. Källa: Studenter i Skåne 1756. Gift 1772 i Landskrona med Charlotta Maria Ekenberg född 1744, dotter till rådman Carl Ekenberg i Ängelholm. Enligt bouppteckningen efter den barnlöse farbrodern kantor Andreas Bånge efterlämnade Påwel inga barn, och endast systern Christina Maria nämns som arvtagare.
 • Christina Maria Paulsson Bånge. Gift med Törning. Bodde i Ängelholm.

TAB 11

 • Anders Swensson Bånge född 1710-07-09 i Kungälv, barnlös † 1789-11-22 i Göteborgs domkyrko. Alla barnen avled före fadern. Kantor och musikdirektör i Göteborgs domkyrka 1733. Kungälv C:1 s117v: Dopvittnen var Hr. Anders Tranchelijs hustru bar barnet, befallningsman Borg, tullnär Wassman, rådman Hans Olofssons och Jonas Ringz hustrur. Gift 1:o med Barbara Birgitta Limmerhult, † 1757. Se: Gbg RR bou 1757 EIIIa:15 s1253-1263. Gift 2:o med 1:a hustruns syster Helena Margareta Limmerhult.

Barn 1:a giftet:

 • Sven Andersson Bånge född 1737-09-10 i Göteborg/O, † 1758 i Lund/M och begravd i Lyngby/M. Källa: Studenter i Skåne 1756.
 • Anna Barbara Andersdotter Bånge född 1743.
 • Peter Andersson Bånge född 1750.

Barn 2:a giftet:

TAB 12

Peter Swensson Bånge född 1717, † 1790. Amiralitetsskeppsskrivare och traktör. Gift 1:o med Ingeborg Fris † 1753-12-03 i Örgryte. Gift 2:o med Rebecca Richtern † 1764-09. Gift 3:o 1765-07-07 i Göteborgs domkyrka med Magdalena Grotte

Barn:

 • Peter Bånge född 1760-12-21 i Örgryte. Sjöman. Vistades på utrikes okänd ort enligt farbrodern Anders Bånges bouppteckning 1789. Sjöman vid faderns död 1790.
 • Anna Bolla Bånge född 1755-04-19 i Örgryte. Ogift vid faderns död 1790
 • Volrat Bånge född 1757-08-24, och † 1761-04-02 i Örgryte/O.
 • Sven Bånge född 1758-10-11, och † 1760-04-12 i Örgryte/O.

Av okänd härledning

 • Sven Påvelsson Bånge (den yngre): ..."Guldsmeden Johan Larsson Höberg som den 4.9.1694 till Sven Påvelsson pantsatte Joen Vävares gamla gård 'mellan Ulrik hovslagare och Arent skräddare' för låntagarna 50 d smt". (Källa: Gbgtomter 2.29 s2)
 • Anders Svensson Bånge född ca 1620, † 1692-04-24 72 år 4 månader gammal i Odensåker. Mönsterskrivare. Möjligen son till Swen Påvelsson Bånge Se Tab 4.
 • Anders Bånge född på 1500-talet, † ca 1650. Militär
 • Lars Bånge † 1647 i Leipzig och begravd där i Pauliner-kyrkan. Ryttmästare i Leipzig för svenska kungl Majestäts regim. Kan möjligen vara identisk med Lars Bånge i Se Tab 2. Likpredikan över honom finns bevarad, hållen av theologie professor Johan Hülsemann (1602-1661). Paulinerkyrkan i Leipzig revs den 30 maj 1968 för att ge plats åt universitetsbyggnader på uppdrag av SED, trots en väldig folkprotest. Den då östtyska statschefen Walter Ulbricht kommenterade rivningen så här: " Det här måste gå! När jag kommer ut ur operan ser jag inte någon kyrka". (källa: www.mdr.se se flik historia.)
 • Sven Larsson Bånge nämns i Mariestads Rådhusrätts protokoll 1652-05-01 angående obligationer (svårtydd text pga slarvig skrift och dålig bildkvalitet)
 • Anders Bånge, borgare och handelsman i Kristinehamn inför Mariestads Rådhusrätt 1655-06-20 i en penningtvist med Erik Jönsson.

Källor och litteratur

 • Olga Dahl: Göteborgstomter. Hemsida: www.gbgtomter.se
 • Wilhelm Berg: Bidrag till Göteborgs historia
 • C.E. Nygren: Karlstads stads historia s358.
 • Älvsborgs lösen: Karlstads mantalsregister år 1615.
 • Grauer: Nya Lödöse tänkeböcker s172.
 • Domar Skafte: Borgvik s53-59.
 • Bertil Kjelldorff: By och bygd i förvandling s259.
 • Släkt och Hävd 1957:3 s300.