:

De Briant nr 1472

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten de Briant nr 1472 †

Adlad 1712-12-14, introd. 1719. Utdöd 1739-04-26.


1 SRB. 2 Um. 3 Öä.

  • Jakob Breant. Härkommen från Irland. Överste i Normandic. Död i Rouen. Gift med en Le Boulange.

Barn:

  • Isak Breant. Inkom till Sverige. Hovkommissarie hos drottning Christina. Bruksägare. Död 1701-05-00 i Stockholm.1. Gift 1:o med Anna von Sena af Skravemurn. Gift 2:o med Maria von Schwindern, som levde 1709.

Barn:

  • 2. David Breant, adlad de Briant, född 1677-11-18 i Stockholm. Student i Uppsala 1691-02-002. Vistades på resor utomlands 1694–1699. Underofficer vid Sir Charles Heros marinièrregemente i engelsk tjänst 1699. Löjtnant därst. 1702-02-00. Avsked s. å. Kapten vid Adam Carl De la Gardies regemente 1703-02-20. Konfirm.fullm. 1705-03-06. Adlad 1712-12-14. (Introd. 1719 under nr 1472). Kapten vid östra skånska infanteriregementet 1716-10-01 artillerimajor vid volontärregementet i Karlskrona 1717-07-12. Kapten vid Älvsborgs regemente 1722-01-04. Död barnlös 1739-04-26 och slöt själv sin adl. ätt. 'Han var en tapper och oförvägen krigare som, då ryssarna hade 3/4 mil från Reval borttagit all stadens boskap, endast med tre man eftersatte dem och boskapen lyckligen till staden återbragte. Sändes 1708-12-00 från Stockholm att för konungen tillkännagiva hertiginnans av Holstein frånfälle och ankom till Bender 1709-06-05. Blev fången vid Stralsund 1715-12-23 men hemkom följande år.' Gift med Elisabet (Babette) Boneau, född 1677-12-00, död 1739-04-003, dotter av handelsmannen i Stockholm Honoré Boneau och Marie Le Febure samt kusin till statssekreteraren Gustaf Boneau, adlad Boneauschiöld.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: