:

Lagerström nr 1228

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagerström nr 1228

Adlad 1691-04-29, introducerad 1693.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Laurin, fortlever i Preussen. Johan Fredrik Magnus Lagerström (Tab. 2) är tydligen densamme som Magnus von Lagerström, född 1738, död 1775 på Pulow vid Lassau i Pommern, vilken efterlämnade flera söner, som gingo i preussisk krigstjänst. En av dessa var kapten i Zastrowska regementet och dog 1806 av sina under kriget erhållna sår. En annan, Vilhelm, blev överstelöjtnant vid 19. infanteriregementet i Posen och riddare av preussiska orden Pour le mérite. Sannolikt ar han identisk med en von Lagerström, gift med en de Crousaz. Deras son Friedrich föddes troligen i Posen 1805. Han blev överstelöjtnant, avled 1865 i Potsdam och var gift med Adelaide Natalia von Schlicht, född 1806 i Magdeburg, död 1867 på Hohennauen vid Rathenow. Deras dotter Lucie von Lagerström, född 1834-06-29, blev gift 1855-04-24, med majoren Otto Friedrich Erdman von Kleist von Bornstedt zu Hohennauen und Nassenglienke, född 1827-04-02, död 1886-06-29. Överstelöjtnanten Carl Gustaf Magnus von Lagerström, död 1873-02-23 i Heiligenstein vid Strassburg hade en son Gustaf, född 1813-05-31, i Zweibrücken, litograt, död 1873-10-15 i Stade. I Pommern är ätten ej mera representerad.


TAB 1

Magnus Laurin, adlad Lagerström (son av Johan Larsson Laurinus, se adliga ätten Laurin, Tab. 2), till Gnatskow och Kuntzow, båda i Pommern.

  • Född 1666-08-21 i Stockholm. Student i Uppsala 1673-10-13. Landssekreterare i Nyköping 1685–1690. Häradshövding i Södertörns domsaga 1689-06-22. Tillika sekreterare vid reduktionskommissionen i Pommern 1690. Adlad 1691-04-29 (introducerad 1693 under nr 1228). Stats- och lehnssekreterare i Pommern 1693-04-06. Regeringsråds karaktär 1698-09-10. Regeringsråd i Pommern 1704-11-04. Avsked med kanslers titel 1728-04-15. Död 1736. Gift 1687-10-09 i Stockholm med Helena Engelcrona, född 1672-02-00, död 1725, dotter av generalkamreraren i kammarkollegium Efraim Engelcrona och Margareta Schruuf samt syster till kaptenen Samuel Engelcrona, adlad Engelcrona.

Barn:

  • Johan Efraim, född 1687. Major. Död 1749. Se Tab. 2
  • Två döttrar, döda unga.
  • Magnus, född 1691-12-16 i Stockholm. Student vid akademierna i Rostock, Greifswald, Wittenberg och Jena. Generalguvernementssekreterare i Stettin 1712. Hovråds avsked 1721-01-10. Auskultant i kommerskollegium och presidentssekreterare i kommerskollegium. Korrekturläsare vid Wildeska tryckeriet i Stockholm 1725. Sekreterare vid svenska ostindiska kompaniet i Göteborg 1731. Direktör i det nya ostindiska kompaniet 1746. Avsked ur kronans tjänst 1747-07-10 med kommerseråds karaktär. LVS 1747. LVA 1748-04-30. Död barnlös 1759-07-05 i Göteborg. 'Ägde en särdeles färdighet att genast på svenska tyda de svåraste latinska auktorer. Skrev och talade tyska, franska, engelska och holländska samt var ej heller obekant med polska, italienska och spanska språken. Översatte från åtskilliga språk femton andliga och världsliga böcker. Skrev ett bibliskt språkregister och en engelsk grammatika samt lät trycka Stockholms stads ordonnantier och samlingar av kungliga brev och resolutioner angående auktions- och adressverket i Stockholm, av vilka, jämte andra rara samlingar, han hade ett stort förråd. Förrättade vid början av sin anställning i ostindiska kompaniets tjänst även bokhållar- och kassörssysslorna samt uppgjorde med mycken ordning kompaniets böcker, handlingar och hushållning. Var en stor befordrare av vetenskaper, konster, handel, sjöfart och bandslöjder. Förskaffade från Kina och andra orter kostbara naturalier, med vilka deras kungliga majestäters, Uppsala akademis och Vetenskapsakademins samlingar ökades. Lämnade slutligen Vetenskapsakademin del av de på resor till Ostindien gjorda observationer över magneten samt kartor över hamnar och kuster, ävensom han ditskänkte en samling kinesiska böcker och ritningar. Linné har hedrat honom genom att giva ett örtsläkte namnet Lagerstroemia. Gift 1733-10-30 i Tyska församlingen i Göteborg (As.) med Clara Olbers, född 1713 i Göteborg, död där 1778-07-18, dotter av assessorn Anders Olbers och hans 2:a hustru Clara Schröder. (As.)
  • Fredrika Helena, döpt 1693-11-28 i Stockholm, död 1764 i Demmin. Gift 1712 (1714) med översten, greve Göran Fredrik Mellin, född 1666 (1667), död 1719.
  • Två söner, döda små.

TAB 2

Johan Efraim (son av Magnus Laurin, adlad Lagerström, Tab. 1), född 1687. Adjutant vid bremiska kavalleriregementet 1708. Kornett vid bremiska kavalleriregementet 1709. Kaptenlöjtnant vid pommerska kavalleriregementet 1710-04-25. Ryttmästare vid bremiska kavalleriregementet 1711-02-13. Konfirmationsfullmakt 1711-05-20. Majors avsked 1715-02-00. . Död 1749. Gift med friherrinnan Barbara Elisabet Horn af Rantzien.

Barn:

  • Magnus Filip Jakob, född 1729-01-17. Löjtnant vid Posseska regementet 1749-08-09. Stabskapten vid Posseska regementet 1754-11-09. Kompanichef 1758-04-25. Ogift dödsskjuten (At (Sch.)) 1758-11-18 vid Güstrow i Pommern.
  • Barbara Elisabet. Gift med (At (Sch.)) Johan Gustaf von Balthasar, född omkring 1703, död 1773-12-04.
  • Johan Fredrik Magnus, född 1738. Stabsfänrik vid Posseska regementet i Stralsund 1758-04-25. Avsked 1759-08-14. Död 1775. Från honom härstammar den ännu i Preussen levande grenen av ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: