:

Marschalck nr 1769

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Marschalck nr 1769 †

Naturaliserad 1723-10-14, introducerad 1723. Utdöd 1734-12-17.

Om ättens ursprung se friherrliga ätten Marschalck. – En broder till Frans Christian, generallöjtnanten i svensk tjänst i Bremen Carl Gustaf Marschalck, till Hutloh, född 1664-09-13, död 1726-11-06, erhöll svenskt friherreskap 1711-03-07, men tog icke introduktion på svenska riddarhuset. Från honom härstammar den ännu levande tyska friherrliga ätten Marschalk von Bachtenbrock.

  • Frans Christian Marschalck, naturaliserad Marschalck (son av Jurgen Marschalk, se friherrliga ätten Marschalck, Tab. 2), född 1680-06-17 i Bremen. Löjtnant vid verdiska dragonregementet 1702-12-13. Konfirmationsfullmakt 1703-07-01. Kaptenslöjtnant 1705-03-14. Kapten 1706. Major 1709-12-09. Överstelöjtnant 1711-02-14. Konfirmations fullmakt 1711-05-23. Interimsöverste för regementet 1711-06-16. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Hemkom 1714-11-00. Generalmajor av kavalleriet 1715-11-09. Naturaliserad svensk adelsman 1723-10-14 (introducerad 1723 under nr 1769). Generallöjtnant 1730-01-22. Överste för Kalmar regemente 1733-01-09. Död 1734-12-17 Kronobäck Han förhöll sig tappert, särdeles i fältslaget vid Gadebusch 1712.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: