:

Gyllenström nr 1156

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenström nr 1156 †

Adlad 1689-02-19, introd. s. å. Utdöd troligen 1713-07-04.

'Härstammar av den gamla adliga ätten Lentzer i Pommern, vilken genom tidernas omskiftning dels blivit förströdd, dels utgått.'


1 J. A. Almquist, Stockholms stads brandförsäkringskontor (1921), s. 24 f.

TAB 1

Anders Lentz, adlad Gyllenström, till Normis i Segenvalls socken i Livland. Kammarskrivare i kammarkollegium 1668. Kassör under konung Carl XI:s resa till Dalarne 1673. Bokhållare i nämnda kollegium s. å. Kamrerare vid reduktionskominissionen i Livland 1681. Överinspektör över licenten m. m. i Estland, Livland och Ingermanland 1682. Adlad 1689-02-19 (introd. s. å. under nr 1156). Inspektor vid stora sjötullen därst. 1692-11-28. Levde 1705, då han befann sig i Trondhjem.1 'Han fick mot slutet äreröriga klagomål emot sig, såsom att ha tillgripit kronans medel, varför han inmanades i fängelse, men rymde därifrån och fick lejd, infann sig vid 1693 års riksdag, men uteslöts från riddarhuset, intilldess han ifrån klagomålen sig kunde fria, fick slutligen, såsom illa beryktad, ej följa ridderskapel och adeln uti likprocessionen efter drottning Ulrika Eleonora.'. Gift 1:o 1681-02-17 i Stockholm med Maria Elisabet von Fabritz, dotter av danska krigskommissarien Joakim von Fabritz. Gift 2:o med Christina Magdalena Berch, död 1704, dotter av1 majoren Bengt Johan Berch.

Barn:

  • 1. En son, levde 1704 och var då ej kommen till myndiga år.1
  • 2. Maria Eleonora, döpt 1696-08-26 i Stockholm, levde 1704.1

TAB 2

Bengt Joel (son av Anders Lentz, adlad Gyllenström, Tab. 1). Tjänade först vid artilleriet, sedan vid fortifikationen. Underofficer vid C. Gift Skyttes livländska infanteriregemente. Adjutant därst. Fänrik 1702 23/lo. Konfirm.fullm. 1703-10-26. Regementskvartermästare 1705 20./9. Kapten s. å. 21/10. Major för en värvad finsk infanteribataljon 1711-01-07. Konfirm.fullm. s. å. 7/7. Stupade 1713-07-04 vid Borgå, utan söner och slöt sannolikt ätten på svärdssidan. [Lk J. Gift 1:o med N. N. Hastfer. Gift 2:o med Johanna Charlotta von Tiesenhausen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren, friherre Otto Johan Maydell, i hans 2:a gifte, född 1682), död 1726-06-28.

Barn:

  • 1. En dotter, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: