:

Starenfelt nr 1558

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Starenfelt nr 1558 †

Adlad 1718-07-03, introd. 1719. Utdöd 1772-08-04.


  • Albrekt Stare. Tjänstf. kronofogde i Norunda härad av Örbyhus' län 1674-03-13. Ordinarie kronofogde s. å. 27/4. Avsked 1682. Ånyo kronofogde i samma distrikt 1683. Slottsfogde i Uppsala 1690-07-00. Suspenderad 1710-11-00–1712-07-17. Avsked 1719. Gift med Anna Pourelle, dotter av italienske språkmästaren Bartolomeus Pourelle de Hatrize.

Barn:

  • Claes Stare, adlad Starenfelt, född 1676-04-08 i Uppsala. Student därst. Volontär vid Upplands regemente 1692. Korpral vid Nils Bielkes regemente i Pommern 1693. Fältväbel vid Skaraborgs regemente 1702. Fänrik därst. 1703-10-13. Löjtnant 1704-09-05. Sekundkapten 1709-01-20 premiärkapten 1716-08-13. Adlad 1718-07-03 (introd. 1719 under nr 1558). Major vid sistnämnda regemente 1718-07-03. Avsked 1720-10-31. Död 1758-07-01 Sjöbonäs. Han blev vid stormningen av Veprik den 7 jan. 1709 illa blesserad. Likaledes i slaget vid Poltava den 28 juni s. å., men undkom till Bender, varifrån han 1715 återvände till Sverige. Gift 1717-03-13 i Lyrestads socken Skaraborgs län med Maria Mannercrantz, född 1697-01-25, död 1732-01-01, dotter av överstelöjtnanten Bengt Littman, adlad Mannercrantz, och Beata Catharina Levander.

Barn:

  • Anna, döpt 1718-05-04 i Lyrestads socken.
  • Anna Maria, döpt 1720-09-15 i Lyrestads socken.
  • Anna Beata. Gift före 1749 med brukspatronen och fänriken Erik Alexander Blanck, född 1712, död 1782-06-03 Älebacken
  • Carl Fredrik, född 1724-04-04 i Värings socken Skaraborgs län. Volontär vid Upplands regemente 1742. Sergeant därst. Löjtnant i fransk tjänst. Sekundadjutant vid förutn. svenska regemente 1757-01-21. Premiäradjutant därst. 1758-07-03. Fänrik 1759-09-10. Kapten i nyssn. utländska tjänst och RFrOPlemér. Löjtnant vid det svenska regementet 1767-08-18. RSO 1772-05-28. Död ogift 1772-08-04 i Uppsala och slöt ätten. Han bevistade under sin tjänst i Frankrike flera fälttåg.
  • Bengt Albrekt, född 1727-06-20 i Korsberga socken Skaraborgs län, död där 1729-12-04 och begraven s. å. 7/12.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: