:

Månesköld af Norge nr 218

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Månesköld af Norge nr 218 †

Introd. 1634. Utdöd före 1678.

Var en gammal halländsk släkt, som också utbrett sig till Danmark och Norge, därifrån den kom till Sverige, förande allestädes samma vapen eller en gyllene, åt höger vänd halvmåne i blått fält.

Knud Jensen Maanesköld. Erhöll 1536 Arlösa i Enslövs socken, Hallands län i förläning. Var 1549 dansk landsdomare i Söder-Halland. Hans sigill står under ett förhörsprotokoll av år 1560, som finnes i danska arkivet. Gift med Anne Haar.

Barn:

  • Peder Knudsen Maanesköld, till Olsnäs, som han erhöll genom sitt första gifte, och Åkervik, båda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län. Dansk hovjunkare 1557–1562. Var fogde i Viken 1565 och i Raade, Id, Aabygge och Frølands skibreder i Norge 1568–1569. Lagman i Oslo 1581-10-29. Erhöll förläningsbrev på en del kronogods i Stenkyrka socken 1582-03-05. Slottsloven på Bohus 1589–1604. Erhöll i förläning Frølands skibrede och Ejdsbergs socken i Norge 1597-06-13 som han behöll till sin död. Död 1607 före 30/10. Gift 1:o med Bodel Green, dotter av Laurids Olofsen Green till Sundsby i Bohuslän, som i vapnet förde en röd hjort i vitt fält, och Bente Jernskieg, till Skottnäs. Gift 2:o med Birgitte Brun, som levde änka.

Barn:

  • 2. Henrik Persson Månesköld, till Hängelö och Henriksholm, båda i Ånimskogs socken, Älvsborgs län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Född i Norge. Inkom till Sverige. Var kapten. Blev för sin son introd. 1634 under nr 191, vilket sedan ändrats, till nr 218. Död 1651. 1 Han synes hava dött utan att lämna söner efter sig och således själv slutat sin ätt, emedan dottern efter honom ägde hans gods. Gift med Marta Lillie, till Ökna, dotter av lagmannen och ståthållaren Knut Knutsson Lillie (af Ökna) och hans 2:a fru Malin Larsdotter.

Barn:

  • Erik, till Runna, levde 1650. [2]
  • Elisabet, till Ökna i Floda socken, Södermanlands län samt Hängelö och Henriksholm. Levde 1684-11-05, men var död 1686-10-00 2. Gift 1:o med översten Måns Eriksson Ulfsparre af Broxvik, den yngre, död 1659. Gift 2:o med sin 1:a mans syssling, överstelöjtnanten, friherre Erik Ulfsparre af Broxvik, i hans 1:a gifte, död 1694.

Källor

Litteratur: Danmarks Adels Aarbog 1903.

1Begravningsvapen i Ånimsbergs kyrka (B. Walldén, i Hembygden 1929). 2 KA, köpegodsakt 96 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: