:

Tegel nr 140

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tegel nr 140 †

Adlad omkr. 1563. Adelskapet stadfäst 1627-02-14, introd. s. å. Utdöd 1636-02-12.


1Ht, del I, sid. 304 ff. 2 Af.

  • Per Jöransson. Präst i Sala, sannolikt vid gruvförsamlingen. Levde ännu 1563-07-13. Han övergick tidigt till lutherska läran. Hade med sin hushållerska Anna Jonsdotter, bland andra barn nedanstående son. Hon fängslades på samma gång som sonen 1568-09-18, men föll vid bortförandet av hästen och bröt halsen av sig. [1]

Barn:

  • Jöran Persson Salamontanus, till Julita i likanämnda socken, Södermanlands län, som han 1564-11-06 erhöll i förläning. Född omkr. 1530. Student i Wittenberg 1550-10-03. Vid sin återkomst 1552 anställd i konungens tjänst och erhöll till underhåll tionden av Tälje och Tveta snr. Sekreterare hos krigsbetälhavarna och slottsloven i Viborg 1555. Kansliskrivare 1556 och kallas k. m:ts sekreterare 1558. Övergick på hertig Eriks hovstat s. å. Sekreterare och prokurator i konungens nämnd (1560). Adlad 1563 och förde i vapnet tre tegelstenar. Var häradshövding i Trögds härad 1565. Konung Erik XIV:s bekante gunstling. Blev vid hertigarnas uppror mot konungen utlämnad till dessa samt steglad och halshuggen 1568-09-22. Gift 1561 med Anna Andersdotter, död 1598. [1]

Barn:

  • Erik Jöransson, adlad Tegel, till2 Huvudsta och Alby i Solna socken, Grundvik i Värmdö socken. Kallhäll i Järfälla socken och Sollentunaholm i Sollentuna socken alla i Stockholm. Född omkr. 1566 i Stockholm. Blev 1592 av hertig Carl i ett uppdrag skickad till Spanien och 1593 till Polen. Häradshövding i Olands härad i Uppland, däruti konfirmerad 1594-07-09. Hertig Carls sekreterare 1598. Rättegångshärold vid Linköpings riksdag 1600 emot de då anklagade och avlivade riksens råd och män. Slottsloven på Stockholms slott 1608-02-24. Sänd till mötet med danskarna i Wismar s. å. Historiograf 1614-02-25. Kammarråd 1617. Tillika häradshövding i Hölebo härad i Södermanland 1626-06-07. Fick 1627-02-14 stadfästelse på faderns adelskap (introd. s. å. under nr 112, vilket sedan ändrats till 140). Död barnlös 1636-02-12 och slöt således själv sin adl. ätt. Gift med Magdalena Dantzeville i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Reinhold Leuhus, död 1603, fader till underståthållaren Reinhold Govert Leuhusen, adlad Leuhusen), född 1572-01-23 i Stockholm, dotter av betalningsmannen på Vaxholm Vilhelm Petersson Dantzeville, till Grundvik, och Maria Vilhelmsdotter Lemnia (syster till Henrik Lemnius, adlad Lemnie).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: