:

De Laignier nr 551

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten de Laignier nr 551 †

Adlad 1652-03-22, introducera 1652. Utdöd i förra hälften av 1700-talet.


  • Johan de Laignier, adlad de Lalgnler, född 1617-10-29 i Haag. Hovmästare hos de svenska ministrarna i Osnabruck och Münster 1640. Vice introduktör eller ceremonimästare vid svenska hovet. Adlad 1652-03-22 (introducera 1652 under nr 551). Död 1675-01-27 i Stockholm och begraven i Nikolai kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift med Ca't'harina Grönberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1648-03-30 med underståthållaren Reinhold Leuhusen, adlad Leuhusen, i hans 3:e gifte, född 1601, död 1655), född 1621, död 1677, dotter av kommissarien Peter Grönberg, adlad Grönberg, och hans 2:a fru Brita Trotzig.

Barn:

  • Johan. Fänrik vid översten greve Gust. Maur. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1688-10-02 löjtnant vid översten greve Gust. Maur. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland. Löjtnant vid Gyllenstiernas infanteriregemente därstädes 1697. Avsked 1698. Livdrabant 1700. Vice korpral vid livdrabantkåren 1707. Korpral därstädes 1711-04-12. Överstelöjtnant vid Stralsundska infanteriregemente med placering vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1717-12-07. Avsked 1719-09-30. Död ogift och utgick ätten med honom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: