:

Gyllentrost nr 937

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllentrost nr 937 †

Adlad 1678-09-18, introd. 1680. Sannolikt utdöd 1742-03-21.


1Um. 2KrAB.

TAB 1

Valentin Trost. Borgare och sämskmakare i Stockholm. Föreståndare för S:ta Clara kyrka. Gift med Kerstin Markusdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Johan Lakej), dotter av konung Johan III:s snickare Markus Magthalen.

Barn:

  • Mattias Trost, född 1582-09-25 i Stockholm. Erhöll burskap som sämskmakare därst. 1608. Kyrkovärd vid S:ta Clara kyrka 1611. Rådman i Stockholms norra förstad 1614-12-12. Borgmästare därst. 1618-04-24. Tillika proviant- och krigskommissarie 1629. Riksdagsman vid riksdagarna 1627–1634. Då stadsrättigheterna för norra förstaden indrogos 1635-04-24 utnämnd till assessor vid stora sjötullen och inspektor över småtullarna och accisen i Stockholm samt borgmästare därst. Talman i borgarståndet vid 1635 års riksdag. Vid ämbetsfördelningen mellan borgmästarna 1636-05-13 blev han stadens förste ämbets-(hantverks) borgmästare. Död 1648-06-12 och begraven s. å. 22/6 i S:ta Clara kyrka. Gift 1:o 1616-10-12 med Gertrud Johansdotter, död 1620-02-20, förmodligen syster till borgmästaren i Norra förstaden Tomas Johansson, som var Trosts svåger och blev stamfader för adl. ätterna Leijonfelt och von Eisen. Gift 2:o 1620 med Anna Gregersdotter i hennes 2:a gifte, död 1623-04-16, dotter av Gregers bagare. Gift 3:o 1624 med Anna Olofsdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o med Nils Kråka. Gift 2:o 1610-11-11 med borgmästaren Olof Pedersson Humbla, i hans 2:a gifte, född 1572, död 1621-05-24), död 1638-04-10, dotter av rådmannen Olof Holm d. ä. och N. N. Nilsdotter. Gift 4:o 1638-11-04 med Ingrid Hansdotter i hennes 2:a gifte, begraven 1650-08-18 i S:ta Clara kyrka, dotter av Hans Olofsson.

Barn:

  • 4. Mattias Trost, adlad Gyllentrost, född 1644. Ryttmästare. Död 1684. Se Tab. 2.
  • 4. Gustaf Trost, adlad Gyllentrost, född 1645. Major. Död 1704. Se Tab. 3.

TAB 2

Mattias Trost, adlad Gyllentrost (son av Mattias Trost, Tab. 1), till Åserum i Nykils socken och Åsarp i Vikingstads socken (båda i Östergötlands län). Född 1644-01-22 i Stockholm, student i Uppsala 1654-06-001. Kornett vid Jämtlands ryttare 16692. Kapten vid salpetersjuderidragonregementet 1674-12-22. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Adlad jämte yngre brodern 1678-09-18 (introd. 1680 under nr 937). Död 1684-10-24 på Åserum och begraven 1685-06-21 i Vikingstads kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1672, enl. k. tillstånd s. å. 15/8, med Anna Margareta von Schönfeldt, död 1713-03-15 Hallstad s socken, Östergötlands län, dotter av ryttmästaren Georg von Schönfeldt och Anna von Scheiding.

Barn:

  • Matts Jurgen, döpt 1674-06-10 på Åserum. Student i Uppsala1 1689-09-28 rustmästare vid Östgöta infanteriregemente. Sergeant därst. 1697-05-00. Fänrik 1699-11-18. Löjtnant 1703-06-25. Kaptenlöjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1704-06-21. Konfirm.fullm. s. å. 9/9. Ryttmästare därst. 1705-02-06. Död barnlös s. å. 19/2 i Rawitz i Sachsen. Gift 1699-09-03 i Älvestads socken, Östergötlands län med Anna Elisabet von Post i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715-04-19 Visätter von Post, och Catharina Schildt.
  • Carl Johan, döpt 1675-11-21 på Åserum. Student i Uppsala1 1689-09-28 korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1694. Kornett därst. 1700-01-00. Kornett vid livdragonregementet s. å. 27/1. Löjtnant därst. s. å. 29/11. Kapten 1704-04-23. Konfirm.fullm. s. å. 9/8. Stupade ogift 1704-10-28 vid Punitz.
  • Agneta Christina, till Åserum och Åsarp, född 1677-05-14 på Åserum, död 1706-12-13 på Hallstad i Tjärstads socken. Gift 1695-07-07 på Åserum med kaptenen Samuel Engelcrona, adlad Engelcrona, född 1670, död 1706.
  • Gustaf Adolf, döpt 1681-11-25 på Åserum. Student i Uppsala1 1689-09-28. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1701. Löjtnant 1703. Död s. å. i Polen, sedan han s. å. 10/9 blivit svårt blesserad under belägringen av Thorn.

TAB 3

Gustaf Trost, adlad Gyllentrost (son av Mattias Trost, Tab. 1), född 1645 i Stockholm. Student i Uppsala 1660-11-00. Korpral vid överste Kocks regemente till häst i Bremen. Kvartermästare därst. Kornett. Fänrik vid generalmajor von Stirums regemente i holländsk tjänst 1670. Löjtnant därst. Kapten vid Hälsinge regemente 1675-01-21. Adlad jämte äldre brodern 1678-09-18 (introd. 1680 under nr 937). Major vid nämnda regemente 1685-06-27. Avsked 1689-02-08. Kommendant på Dalarö skans 1696-07-16. Död där 1704-04-06 och begraven i Klara kyrka, Stockholm. Gift med Brita Ulfsax, död 1737-05-14 Osaby, dotter av överstelöjtnanten Per Linnarsson Ulfsax, och hans 3:e (?) hustru Catharina Hillebard.

Barn:

  • Jakob. Var 1706 vid armén i Polen. Löjtnant. Död 1742-03-21 på Vadstena krigsmanshus och slöt sannolikt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: