:

Von Gerstenberg nr 532

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Gerstenberg nr 532

Adlad 1651-04-26, introd. 1652.

Enligt ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll för är 1652 synes endast Tomas von Gerstenberg hava blivit introducerad.

Litteratur: K. Freiherr von Bothmer, Deutsche Familien in schwedischen Diensten, III, i Familiengeschichtliche Blätter, h. 4, 1918, och Dansk Personalhistorisk Tidsskrift 1919, h. 4.


1Stamtavla, upprättad av danske ordenshistoriografen, jur. dr Bobé, och insänd i mars 1927 till riddarhusdirektionen av ingenjören Aage von Gerstenberg. 2Pt årg. 1 1906. 3Medd. av friherre Karl von Bothmer, Arnswalde, Tyskland.

TAB 1

N. N. Gastmeijer. Bodde i Minden i Westfalen.

Barn:

 • Tomas Gastmeijer, adlad von Gerstenberg. Kommendant. Död 1693. Se Tab. 2.
 • Henrik Gastmeijer, adlad von Gerstenberg. Regementskvartermästare. Se Tab. 15.

TAB 2

Tomas Gastmeijer, adlad von Gerstenberg (son av N. N. Gastmeijer, Tab. 1), född död Minden. Kapten vid Hans Christoffer Königsmarcks regemente. I garnison i Rothenburg, Stade och Verden 1647–1650. Var överstelöjtnant vid Bengt Horns regemente 1651. Adlad 1651-04-26 jämte brodern (introd. 1652 under nr 532). Kommendant i Rothenburg 1653–1680. Svensk drost i nämnda hertigdöme. Köpte 1681 godset Erbhof, amt Thedinghausen i hertigdömet Bremen. Död där 1693-12-19.

Barn:

 • Henrik Vilhelm. Ryttmästare. Död 1712. Se Tab. 3
 • Beata Elisabet, född 1645-02-16, död 1726-12-23. Gift 1664 med översten i svensk tjänst Johan Anton von Meihern, adlad von Meihern 1690-06-21, men ej introd., död 1699 i Stockholm.

TAB 3

Henrik Vilhelm (son av Tomas Gastmeijer, adlad von Gerstenberg, Tab. 2). Arvherre till Erbhof. Fänrik vid Österbottens regemente 1669. Avsked 1672 före 14/5. Ryttmästare vid sin svågers, överste von Meiherns regemente i Agatenburg vid Stade 1675–1676. Död 1712. Gift 1683-06-16 i Verden a. d. Aller med Catharina von Klencke, dotter av Fredrik von Klencke, av huset Donnerstedt, och Mette Ilse von der Hude.

Barn:

 • Catharina Elisabet, döpt 1684-03-17 i Verden. Gift med N. N. von Horn.
 • Metta Beata, född 1685, död 1763. Hon ärvde 1712 Erbhof, vilket hon testamenterade till sin kusins, Beata Magdalena von Ompteda, född Horn, yngste son Carl Ludvig von Ompteda. Gift 1712-09-11 med sin kusin, lantrådet i Thedinghausen, kaptenen vid pommerska infanteriregementet Carl Ludvig von Meihern, döpt 1674-09-30 i Verden. död 1756.
 • Elise Gertrud, levde ogift 1759 på Erbhof.
 • Elisabet Magdalena. Gift 1712 med kaptenen Didrik Melcker von Lütcken.
 • Henrik Vilhelm, född 1690. Ryttmästare. Död 1769. Se Tab. 4.
 • Tomas, döpt 1691-07-06 i Leusen. Död före 1703.

TAB 4

Henrik Vilhelm (son av Henrik Vilhelm, Tab. 3), född 1690-07-30. Trädde i dansk tjänst 1718. Var 1727 kvartermästare vid ryttmästare von Thomstorphs kompani i Kolding och 1746 regements kvartermästare vid greve F. C. Holsteins regemente. Reformerad kornett s. å. 23/11. Löjtnant 1759. Avsked med ryttmästares karaktär 1763. Död 1769-04-08 i Rendsborg. Gift 1727-05-27 i Lejrskovs socken, Ribe amt, med Elisabet Schröling, född 1707-01-13 i Vonsild, död 1773-01-12 i Rendsborg, dotter av vaktmästaren Henrik Schröling och Itke Schönnemann.

Barn:

 • Carl Henrik, döpt 1729-12-16 i Kolding, död ung. Henrik Vilhelm, född 1737. Justitielotteridirektör. Död 1823. Se Tab. 5.

TAB 5

Henrik Vilhelm (son av Henrik Vilhelm, Tab. 4), född 1737-01-03 i Tönder. Genomgick gymnasiet i Altona 1751–1757. Student i Jena 1758. Gick i dansk krigstjänst 1760. Kornett 1761. Löjtnant i armén och adjutant hos generalfältmarskalken, greve S:t Germain 1762. Sekundryttmästare i Oldenburgska kyrassiärregementet 1767. Sekundkapten i själlandske dragonregementet 1767. Extra tjänsteman i tyska kansliet 1769. Sekreterare i geheimekonferensen 1770. Avsked från militärtjänsten 1771-07-15. Medlem av kommersdeputationen 1772-02-07. Tysk sekreterare i räntekammaren 1773. Dansk resident och konsul i Lübeck 1775. Justitielotteridirektör i Altona 1789. Död där 1823-11-01. Känd skald och kritiker. Bland hans mest kända arbeten äro Tändeleien (1759), Ariadne auf Naxos (1767) och Ugolino (1768). Gift 1:o 1765-07-12 i Slesvig med Margareta Sofia Trockmann, döpt 1744-03-30 i nämnda stad, död 1785-05-00, dotter av rådmannen Johan Nikolaus Trockmann och Christina Maria Noth. Gift 2:o 1796-04-17 med Ofelia Sofia von Stemann, född 1761-06-16, död 1852-03-10 i Altona, dotter av köpmannen Anton Henrik von Stemann och Sara Hodgeson.

Barn:

 • 1. Ernst Tomas, född 1768. Major. Död 1838. Se Tab. 6
 • 1. Fredrik Andreas Vilhelm, född 1770-07-09 i Köpenhamn. Tullförvaltare i Elmehorn, Danmark. Justitieråds titel. Död 1851-12-00
 • 1. Sofus Henrik, döpt 1772-07-14 i Köpenhamn, död 1792 i Altona.
 • 1. Sofie Henriette, född 1774-06-27 i Köpenhamn, död ogift 1831-08-16 i Altona.
 • 1. Augusta Vilhelmina Magdalena, född 1776-05-12. Gift 1808-03-05 Wandsbeck med köpmannen i Hamburg N. N. Baumeuter.
 • 1. Georg Adolf Vilhelm, född 1778. Major. Död 1830. Se Tab. 11.
 • 1. Fredrik Carl, född 1781-02-13. Fänrik i danska livregementet 1798. Sekundlöjtnant därst. 1802. Premiärlöjtnant 1806. Stabskapten 1809. Död ogift 1810-07-10.

TAB 6

Ernst Tomas (son av Henrik Vilhelm, Tab. 5), född 1768-09-19 i Köpenhamn. Sekundlöjtnant i danska artillerikåren 1788. Premiärlöjtnant 1790. Kapten 1798. Stabskapten 1800. Kompanichef 1807. Majors grad 1808. Major vid kåren 1809. Avsked 1813. Död 1838-03-21. Gift 1803-04-07 på Farumgård med Sofie Rosted, dotter av kammarrådet Ole Sletting Rosted och Karin Lassen.

Barn:

 • Christiane Louise Catharina, född 1804-09-13 i Köpenhamn.
 • Sofus Vilhelm, född 1805-06-26 i Köpenhamn. Jakob, född 1806. Godsägare. Död 1877. Se Tab. 7
 • Ernst, född 1808-01-28 i Helsingör, död där 1809-06-22.
 • Sofia Magdalena, född 1809-09-28 i Helsingör.

TAB 7

Jakob (son av Ernst Tomas, Tab. 6), född 1806-05-19 i Köpenhamn. Ägde Bälteberga i Ottarps socken Malmöhus län och Hejnstrupgård i Danmark. Död 1877-02-11 i Köpenhamn. Gift 1:o 1831-05-08 med Adolfina Andrea von Herbst, född 1806-05-08, död 1851-07-24, dotter av generalkrigskommissarien Johan Christian von Herbst och Michaëla Elisabet Charlotta Christiane von Stibolt. Gift 2:o 1853-09-23 med Fredrika Petrina Vilhelmina Lüders, född 1821-11-23.

Barn:

 • 1. Sofus Jakob, född 1832-09-01, död 1857-09-22.
 • 1. Christian Mikael, född 1834. Landinspektör. Död 1907. Se Tab. 8.
 • 1. Michaëla Christina Georgina, född 1836-04-19, död 1904-03-13. Gift 1869-01-09 med läraren vid borgarskolan i Hillered och kantorn vid Frederiksborgs slottskyrka Hans Höegh Erslev i hans 2:a gifte (gift 1:o 1835-04-14 med Karen Marie Olsen, född 1812-04-08, död 1867-03-05), född 1805-09-07, död 1891-03-31.
 • 1. Ofelia Sofia Christiane Annette Christina, född 1838-05-24, död 1921-02-22. Gift 1860-03-20 med konferensrådet, direktören för k. museet for nordiske Oldsager, m. m., Christian Fredrik Herbst, född 1818-04-07, död 1911-07-01.
 • 1. Sofia Magdalena Ernestine Thomasine, född 1841-05-03, död 1918-06-02. Gift 1859-11-10 med k. skådespelaren Gunder Emanuel Gundersen i hans 2:a gifte (gift 1:o med Eleonora Agnes Vilsööt, död 1851-06-15), född 1817-07-23, död 1890-07-21.
 • 1. Nina Natalia Andrea, född 1842-12-21, död 1915-05-23. Gift 1859-07-28 med kontorschefen i Generaldirektoratet for direkte Skattesager, justitierådet Edvard Christian Möller, född 1811-05-12, död 1888-08-24.
 • 1. Otto Alexander Valdemar, född 1844. Grosshandlare. Död 1915. Se Tab. 10.
 • 1. Dagmar Josefine, född 1846-07-09, död 1912-10-30. Gift 1874-07-03 med magister Paul Georg Lindblad från Åbo, född 1827-06-06, död 1877-02-11.

TAB 8

Christian Mikael (son av Jakob, Tab. 7), född 1834-08-28 i Gundsömagle. Landinspektörexamen 1857. Fullmakt som k. landinspektör 1859. Praktiserade i Danmark och utlandet 1859–1869. Assistent vid järnvägsbyggnaden Nörre Sundby–Frederikshavn 1869–1872. K. landinspektör i Lemvig 1872–1891. Anställd som ingenjör vid anläggandet av Köpenhamns frihamn 1891–1895. Revisor i matrikelkontoret 1895–1907. Död 1907-07-08. Gift 1869-05-15 på Frederiksborg med sin systers styvdotter Agnes Natalia Erslev, född 1840-08-29, död 1910-12-25, dotter av läraren Hans Höegh Erslev och hans 1:a fru Karen Marie Olsen.

Barn:

 • Jakob Johannes, född 1871-02-17 i Hjörring. Köpman i Yorktown, NY, USA.
 • Rigmor Maria, född 1873-03-01 i Lemvig. Pianist.

TAB 9

Aage (son av Christian Mikael, Tab. 8), född 1876-02-07 i Lemvig. Maskiningenjör 1898. Egen ingenjörsbyrå i Köpenhamn 1901. Konsulterande ingenjör för maskin- och fabriksanläggningar. Gift 1906-03-24 i S:t Thomas' kyrka, Frederiksberg, med Emelie Alexandra Christine Jörgensen, född 1880-08-20 i Köpenhamn.

Barn:

 • Arne, född 1907-03-29 i Frederiksberg, liksom brodern. Studentexamen 1926.
 • Börge, född 1908-09-22. Studentexamen 1927.

TAB 10

Otto Alexander Valdemar (son av Jakob, Tab. 7), född 1844-11-12. Skeppsredare och grosshandlare i Rosario de Santa Fé, Argentina. Död där 1915-08-07. Gift 1875-05-30 med Berta Eriksen, född 1856-08-16 i Köpenhamn.

Barn:

 • Jakob, född 1878-09-01 i Köpenhamn, liksom syskonen. Köpman i Buenos Aires. Gift 1916-08-01 med Jeannette Uldahl, född 1889-04-01.
 • Oskar, född 1880-08-14. Köpman i Buenos Aires. Gift 1910-02-26 med Sara Vasques, född 1891-12-14, död 1911-10-20.
 • Edit Emelie, född 1886-01-20.

TAB 11

Georg Adolf Vilhelm (son av Henrik Vilhelm, Tab. 5), född 1778-01-24. Volontär 1791. Sekundlöjtnant vid artillerikåren 1796. Premiärlöjtnant 1801. Kapten 1806. Stabskapten 1810. Kompanichef 1811. Deltog i 1813 års krig mot Frankrike. Premiärmajor vid holsteinska artilleribrigaden 1822. Batteribrigadkommendör 1828. Död 1830-01-16 i Rendsborg. Gift 1801-06-06 på Wandsbecks slott med Juliana Maria von Ehrenstein, från vilken han blev skild, född 1781-04-06 i Ploin, död 1821-04-30, dotter av kammarherren Casper August Fredrik von Ehrenstein och Sofia Juliana Eleonora von Schack.

Barn:

 • Carl Christian Frans Ernst Vilhelm, född 1802. Häradsfogde. Död 1856. Se Tab. 12.

TAB 12

Carl Christian Frans Ernst Vilhelm (son av Georg Adolf Vilhelm, Tab. 11), född 1802-08-13. Hus- och häradsfogde i Nyböls härad. Död 1856. Gift med Elise Maria de Bartholin, född 1818-04-18, död 1870, dotter av regementskvartermästaren Fredrik Vilhelm Eichel Bartholin, av dansk adlig ätt, och Elise Cold.

Barn:

 • Juliana Vilhelmina Elise, född 1842-09-05 i Hohn, Hüttens amt, Slesvig. Gift 1872-09-09 i Gentofte med Fredrik Giuseppe Justa Tutein, född 1825-10-07 i Köpenhamn, död 1925 i Helsingör.
 • Henrik Vilhelm Thuerecht, född 1844. Generalmajor. Död 1912. Se Tab. 13.
 • Sofus Herman Fredrik, född 1846-04-10, död barnlös 1922 i Nordamerika. Gift med Hellen Mac Garran.

TAB 13

Henrik Vilhelm Thuerecht (son av Carl Christian Frans Ernst Vilhelm, Tab. 12), född 1844-08-14 i Hohn. Sekundlöjtnant i infanteriets reserv 1863. Premiärlöjtnant 1867. Adjutant vid fynska brigaden 1877. Kapten i 25. bataljonen 1880. Stabschef vid 1. själlandske brigaden 1890. Överstelöjtnant och chef för 24. bataljonen 1893. Stabschef vid 2. generalkommandot 1900–1903. Överste 1901. Chef för 1. regementet 1903. Generalmajor och chef för 2. själlandske brigaden 1905. Avsked 1909. Död 1912-03-21 i Köpenhamn. Gift 1880-02-23 med Johanna Sofia Winslow, född 1859-10-18, dotter av kaptenen Frans Winslow och Sofia Schalburg

Barn:

 • Frans Henrik Vilhelm, född 1881-01-29, död 1894-03-19.
 • Eva Elise Marie, född 1886-06-11.
 • Vera Johanna, född 1889-09-21, död 1896-09-20.

TAB 14

Vilhelm (son av Henrik Vilhelm Thuerecht, Tab. 13), född 1885-03-05 i Köpenhamn. Korrespondent. Gift 1911-10-29 med Agnes Sofia Petersen, född 1888-07-15.

Barn:

 • Frans Vilhelm, född 1918-04-06.

TAB 15

Henrik Gastmeijer, adlad von Gerstenberg (son av N. N. Gastmeijer, Tab. 1), född omkr. 16123. Regementskvartermästare i svensk tjänst. Adlad 1651-04-26 jämte brodern (?introd. 1652 under nr 532). Död 1673-04-09 och begraven s. å. 24/5 i Verden.3. Gift med Christina Cleberfelt, begraven 1661, ? dotter av livmedikus Herman Klebius, adlad Klöfverfelt, och Eva Catharina Schletzer. [2]

Barn:

 • Eva Sibylla, döpt 1655 18. Trinit. i Verden. [3]
 • Otto Wilhelm, född 1659-10-26 i Verden. [3]
 • Ytterligare två söner och en dotter.2

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: