:

Kiellsson

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten kom ursprungligen från Ystad, men hamnade med stamfadern i Småland, där den kom att bli en utpräglad krigarsläkt i flera generationer. Senare ättlingar kallade sig Kjellson.

TAB 1

Gerhard Kiellsson, (son till skräddaren Olof Källsson och Anna), född 1713-12-29 i Ystads St Petri fs, dpt 1714-01-03 (Gerdt i fb, källa: Genline ID 973.3.89200 och 2139.28.27900); kornett vid Smålands kavallerireg:te; förekommer i hsf på gården Nyaby Östergård i Alseda sn redan 1727-1733 bland ryttmästare Klintz folk (källa: Genline ID 973.1.64800); † där 1795-03-30 (ålderdomsbräcklighet 81 1/4 år gammal, källa: Genline ID 973.28.31800). Gift 1735-07-27 i Alseda sn (källa: Genline ID 973.24.74900) med jungfrun Catharina Christina Klint, född 1712-09-13 på Nyaby Östergård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.3.89200 och 973.24.78500), dotter till ryttmästaren vid Smålands kavallerireg:te Håkan Klint och Brita Kiellman, i hennes 2:a äktenskap (hennes halvbrors son upphöjdes år 1781 i romerskt riksadligt stånd (ej introducerad på svenska Riddarhuset) och kallade sig von Löwenadler, källa: Smolandi Upsalienses IV, nr 1300).

Barn:

 • Lars Kiellsson, född 1736-04-24 på Nyaby Östergård, Alseda sn, dpt 25/4 (källa: Genline ID 973.25.91600), † där s å (källa: Genline ID 973.25.91600).
 • Beata Kiellsson, född 1739-12-30 på Nyaby Östergård, Alseda sn, dpt 1740-01-01 (källa: Genline ID 973.25.93600), † där s å (källa: Genline ID 973.25.93600).
 • Håkan Kiellsson, född 1743; kapten; R S O; † 1811. se Tab 2.
 • Otto Johan Kiellsson, född 1745-10-20 på Nyaby Östergård, Alseda sn, dpt 23/10 (källa: Genline ID 973.25.95800).
 • Gustaf Adolf Kiellsson, född 1747-04-01 på Nyaby Östergård, Alseda sn, dpt 9/4 (källa: Genline ID 973.25.96300).
 • Eva Maria Kiellsson, född 1752-03-08 på Nyaby Östergård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.10.10700), † där 1829-04-08 (ålderdom, 77 år gammal). Gift 1774-12-09 i Alseda sn med trumpetaren, senare inspektorn Sven Fagerholm, född 1734 (källa: Genline ID 973.10.10700), † 1810-01-29 på Nyaby Östregård, Alseda sn (inflammation, 76 år gammal). Paret fick flera barn.
 • Kilian Kiellsson, född 1756; kapten; † 1826. se Tab 3.
 • Daniel Magnus Kiellsson, född 1758-03-13 på Nyaby Östergård, Alseda sn (källa: Genline ID 973.3.89200 och 837.2.107900); inflyttad till Målen, Brantåsa, Moheda sn år 1777 från Tolgs sn (källa: Genline ID 837.2.107900); flyttade till Växjö år 1812 (källa: Genline ID 837.3.14600); fältväbel; fänrik. Gift 1794-05-18 i Moheda sn (källa: Genline ID 837.21.48800) med änkan Ulrika Hallin, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1781-02-27 i Moheda sn (källa: Genline ID 837.17.85800) med sergeanten Johan Fredrik Rask, med vilken hon fick 2 söner), född 1748-04-23 på Torp Mellangård, Moheda sn, dpt 27/4 (källa: Genline ID 837.17.85800 och 837.2.107900), dotter till kronobefallningsmannen Daniel Hallin och Ingierd Catharina Humble.

TAB 2

Håkan Kiellsson, (son till Gerhard Kiellsson, Tab 1), född 1743-02-18 på Nyaby Östergård, Alseda sn, dpt 20/2 (fick namn efter morfadern, dopvittnen: Ryttmästaren herr Johan Gabr Gyllenpamp, Capitainen herr Elias Linde, herr Olof Collin, Ryttmästerskan fru Marta Freudenfelt, fru Annika Ekedal, Jungfru Brita Sophia Klint, källa: Genline ID 973.25.94700); volontär vid Kronobergs reg:te 1761; underofficer utan lön 1762; stabskorpral vid Smålands kavallerireg:te 1762-12-13; fältväbel utan lön 1776-01-03 vid Kronobergs reg:te: sergeant och senare s å fänrik med indelning 1776-05-22: fänriks lön 1782; stabslöjtnant 1782-12-20; stabskapten med löjtnants lön 1785-12-14; kapten med kaptens lön; R S O 1790-07-29; gjort garnision i Stockholm 1761 och 1762; kommenderad till örlogsflottan i Finland 1788 och bevistade sjöbataljen 1789-07-17(källa: Krigsarkivets Generalmönstringsrullor och meritförteckningar); bosatt på Fylleryd, Örs sn (källa: Genline ID 866.2.26400); † 1811-09-13 på Fylleryd, Örs sn (68 år gammal, källa: Genline ID 866.14.16900). Gift 1777-04-03 i Moheda sn (källa: Genline ID 837.20.17500) med demoisselle Elisabeth Catharina Biörkman, född 1753-07-10 på Benestads säteri, Aringsås sn, dpt 12/7 (källa: Genline ID 814.16.66200), † 1818-07-13 på Billa Södergård, Hemmesjö sn, begr 24/7 (blodstörtning, 65 år gammal, källa: Genline ID 225.17.32800 och 225.6.15700), dotter till brukspatronen (källa: Genline ID 837.20.7400) Johan Biörkman och Maria Öhman, samt syster till grosshandlaren och brukspatronen Bengt Magnus Björkman (en av Sveriges mest förmögna industriidkare under senare delen av 1700-talet och första delen av 1800-talet).

Barn:

 • Maria Christina Kiellsson, född 1779-11-09 i Örs sn (källa: Genline ID 225.6.15700); ägare till ½ mtl Billa Korpagård, Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.8.80600); kallas directeurskan i hsf 1835-1840 (källa: Genline ID 225.8.80600); avflyttad till Nöbbele sn 1843 (källa: Genline ID 225.11.18800 och 458.26.71800); bosatt i Nöbbele Prästgård i hsf 1840-1850 (källa: Genline ID 458.17.30800). Gift med lantmäteridirektören Alexander Eklundh, född 1754-03-03, dpt 4/3 (källa: Genline ID 225.17.12300), † 1816-01-02 på Billa Södergård, Hemmesjö sn, begr 12/1 (förkylning, 61 år gammal, källa: Genline ID 225.17.32600). Paret fick flera barn.
 • Bengt Magnus Kiellsson, född 1783 (källa: Genline ID 866.1.15200); volontär vid Kronobergs reg:te 1791; rustmästare med rotelön 1798-07-02; sergeant med lön 1801; fältkamrer; † 1834.
 • Johan Lorentz Kiellsson, född 1788 på Fylleryd, Örs sn (källa: Genline ID 866.1.15200), † där barn.
 • Ulrika Kiellsson, född 1791 på Fylleryd, Örs sn (källa: Genline ID 866.1.15200).
 • Sophia Charlotta Kiellsson, född 1793-08-14 på Fylleryd, Örs sn, dpt 17/8 (källa: Genline ID 866.14.4800, 225.6.15700 och 225.7.57200). Gift 1823-01-06 i Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.17.35700) med kommissionslantmätaren Magnus Morén, född 1791-10-07 i Växjö (källa: Genline ID 225.7.57200). Paret fick flera barn.

TAB 3

Kilian Kiellsson, (son till Gerhard Kiellsson, Tab 1), född 1756-05-18 på Nyaby Östergård, Alseda sn, dpt 20/5 (källa: Genline ID 973.26.100600); sekundadjutant med furirs lön vid Kronobergs reg:te 1782-12-20; sergeant s å; stabslöjtnant med fänriks lön 1791-01-10; bevistade kampanjen i Skåne 1774; kapten i armén med fänriks lön 1798-12-20 (källa: Krigsarkivets Generalmönstringsrullor och meritförteckningar); † 1826-06-26 på Degernäs Södregård, Virestads sn, begr 2/7 (74 år gammal, källa: Genline ID 857.39.90400). Gift 1778-07-31 med sin (nära?) släkting Christina Juliana Strålenhielm, född 1758-06-25 (källa: Genline ID 857.8.97400), † 1839-09-08 på Buhult Södregård, Virestads sn (källa: Genline ID 857.50.61800), dotter till löjtnanten vid Kronobergs reg:te Reinhold Strålenhielm och hans 1:a hustru Sophia Juliana Klint.

Barn:

 • Catharina Sophia Kiellsson, född 1779-09-22 på Nyaby Östergård, Alseda sn, dpt 26/9, † s å 7/10 (oangiven sjukdom, källa: Genline ID 973.28.11900)
 • Anna Gustava Kiellsson, född 1780-11-11 (källa: Genline ID 228.8.53300), † ogift och barnlös 1825-08-08 på Degernäs Södregård, Virestads sn, begr 14/8 (slag, 45 år gammal, källa: Genline ID 857.8.97400).
 • Sophia Margareta Kiellsson, född 1786-03-04 på Eknaholm, Tjureda sn, dpt 6/3 (källa: Genline ID 845.16.42300), † 1845-03-27 på Buhult Södregård, Virestads sn (källa: Genline ID 857.41.14900). Gift med arrendatorn av Buhult Södregård, Virestads sn Carl Johansson, född 1788-11-18 i Virestads sn (källa: Genline ID 857.8.97500). Paret fick flera barn och har talrika ättlingar.
 • Catharina Charlotta Kiellsson, född 1788-11-11 (källa: Genline ID 857.8.97400 och 857.6.10500), † 1861. Gift 1815-10-27 i Virestads sn (källa: Genline ID 841.25.30800) med pappersmästaren Lorentz Ramberg, född 1773, † 1846-01-22 på torpet Södra Vasa, Degernäs Södregård, Virestads sn (källa: Genline ID 857.42.50300). Paret fick flera barn.
 • Gustaf Adolf Kiellsson, född 1791; underlöjtnant; † 1867. se Tab 4.
 • Carl Erik Wilhelm Kiellsson, född 1797; fanjunkare. se Tab 7.

TAB 4

Gustaf Adolf Kiellsson, (son till Kilian Kiellsson, Tab 3), född 1791-08-07 (källa: Genline ID 857.7.65000); volontär vid Kronobergs reg:te 1792; furir 1796; rustmästares lön 1807; fänrik 1808; sergeant med rustmästares lön 1812-05-14; underlöjtnant i armén; kommenderad till paradering och vakthållning i Karlskrona 1797; garnision där 1801; gjort arbetskommendering i Landskrona 1803; kommenderad i Pommern 1804-1807; † 1867. Gift 1816-10-27 i Virestads sn (sonen med fru Kjellsons förra gifte, Georg Pettersson, är lagligen afvittad, enligt förmyndarna, källa: Genline ID 857.36.43600) med änkefru Regina Christina Tollstorp, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med lassarettsmedikus och professorn Lars Santhe Pettersson, med vilken hon fick en son (som själv fick talrika ättlingar), född 1768 (åu), † 1808-10-06 i Växjö sfs, begr 12/10 (40 år gammal, källa: Genline ID 862.37.112000), född 1783-11-03 i Borås (källa: Genline ID 857.9.6600), dotter till riksdagsmannen och borgmästaren i Borås Georg Tollstorp och Catharina Greiff.

Barn:

 • Christina Catharina Kjellson, född 1817-12-26 på Buhult Södregård, Virestads sn, dpt 27/12 (källa: Genline ID 857.24.77700, 857.9.6600 och 1773.115.8000). Gift med gårdsägaren (½ mtl nr 35 Härstorp i Ronneby), källa: Genline ID 1773.118.48300) Carl Adolf Rolander, född 1808-11-20 i Ronneby (källa: Genline ID 1773.115.8000), dpt 23/11 (källa: Genline ID 1773.13.75100), † 1854-11-22 i nr 35, Härstorp, Ronneby (källa: Genline ID 1773.115.8000). Paret fick flera barn - bl a en dotter Ida Sophia Regina, som gifte sig Schüssler och fick flera barn, Hilma Carolina (källa: Genline ID 1773.118.48300), som gifte sig Bergmark och fick flera barn samt Götilda Fredrika som gifte sig Borell och fick flera barn.
 • Johan Fredrik Kjellson, född 1822; löjtnant; godsägare; † 1894. se Tab 5.

TAB 5

Johan Fredrik Kjellson, (son till Gustaf Adolf Kiellsson, Tab 4), född 1822-07-26 på Buhult Södregård, Virestads sn, dpt s d (källa: Genline ID 857.24.80700); löjtnant vid Värmlands fältjägarkår; godsägare (Hovmantorps säteri); † 1894-03-28 på Hovmantorps säteri, Hovmantorps sn (källa: Genline ID 229.48.66300). Gift 1:o 1849-03-12 i Fröskogs sn (Värmland) (källa: Genline ID 1897.17.91600) med mademoisselle Hilma Anna Elisabeth Sahlin, född 1829-06-26 på Stenarsbyn (omdöpt år 1840 till Kristinedal, för att hedra Hilmas mor), Fröskogs sn, dpt 3/7 (källa: Genline ID 1897.17.81600), † 1850, dotter till brukspatronen Mauritz Reinhold Sahlin och Christina Magdalena Svinhufvud i Västergötland. 2:o 1854-09-07 med Maria Augusta Theresia Landergren, född 1836-09-07 i Karlshamn (ej i fb, källa: Genline ID 229.48.66300), dotter till kustchefen Sture Magnus Landergren och Gustava Giertz.

Barn 2:o:

 • Vendla Rosalie Kjellson, född 1855-08-13 på Stenfors Järnbruk, Tingsås sn (källa: Genline ID 229.48.66300 och 844.25.3400). Gift 1:o 1875-09-26 med ryttmästaren Richard Wilhelm Lilliestråle, från vilken hon blev skild 1880-04-21 (källa: Genline ID 229.48.66300), född 1836, † 1912; 2:o 1887-08-07 med fil o med dr Claes Julius Enebuske, född 1855-05-06.
 • Signe Kjellson, född 1857-10-05 på Stenfors Järnbruk, Tingsås sn (källa: Genline ID 844.19.86100), † där 1858-10-06 (källa: Genline ID 844.19.86100).
 • Yngve Kjell Kjellson, född 1860; ryttmästare; R S O; godsägare. se Tab 6.
 • Signe Maria Kjellson, född 1862-11-25 på Hovmantorps säteri, Hovmantorps sn; sjuksköterska; ogift och barnlös.

TAB 6

Yngve Kjell Kjellson, (son till Johan Fredrik Kjellson, Tab 5), född 1860-05-05 på Hovmantorps säteri, Hovmantorps sn (källa: Genline ID 229.48.66300); ryttmästare i Smålands husarreg:tes reserv; R S O; godsägare (Hovmantorps säteri). Gift 1891-07-07 i Göteborg (källa: Genline ID 229.48.66300) med Anna Mathilda Weibull, född 1863-07-14 i Göteborg (källa: Genline ID 229.48.66300).

Barn:

 • Ingrid Mathilda Kjellson, född 1892-04-20 på Hovmantorps säteri, Hovmantorps sn (källa: Genline ID 229.48.66300).
 • Kjell Gustaf Kjellson, född 1895-05-31 på Hovmantorps säteri, Hovmantorps sn (källa: Genline ID 229.48.66300).

TAB 7

Carl Erik Wilhelm Kjellson, (son till Kilian Kiellsson, Tab 3), född 1797-12-17 i Västra Torsås sn (källa: Genline ID 857.6.10500 och 851.6.69700); förare vid Kronobergs reg:te 1812-03-03; fanjunkare; bevistade 1813 och 1814 års kampanjer i Tyskland, Holstein, Stralsund och Norge; bosatt på Traryds Gästgiveri, Traryds sn (källa: Genline ID 851.6.69700). Gift med Charlotta Erika Åström, född 1798-09-24 i Vederslövs sn, dpt 6/10 (källa: Genline ID 856.11.82100 och 851.6.69700), † 1856-04-10 i Traryds sn, begr 24/4 (bröstsjuka, 57 år gammal, källa: Genline ID 851.14.12900), dotter till trumslagen vid Kronobergs reg:te Johan Åström och Märta Elisabet Rode.

Barn:

 • Claes Adolf Kjellson, född 1827-08-20 på Dänningelanda Östregård, Dänningelanda sn (källa: Genline ID 851.6.69700).
 • Christina Charlotta Kjellson, född 1831-01-06 på Dänningelanda Östregård, Dänningelanda sn, dpt 9/1 (källa: Genline ID 821.5.52500 och 851.6.69700). Gift 1855 i Traryds sn (källa: Genline ID 851.14.10500) med (fadern var regementskamrat med svärfadern) gästgivaren Frans Herman Wickström, född 1826-01-04 på Kalvshaga Thorsagård, Kalvsviks sn (källa: Genline ID 234.9.24300 och 851.10.42800). Paret fick två barn.
 • Kjell Johan August Kjellson, född 1834-06-21 på Traryds Gästgivaregård, Traryds sn (källa: Genline ID 851.6.69700).
 • Axel Wilhelm Kjellson, född 1836-09-26 på Traryds Gästgivaregård, Traryds sn (källa: Genline ID 851.6.69700).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Svenska Släktkalendern 1919. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: