Eklundh från Hemmesjö

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Mathias Benedictus Ekelund, (son till borgmästaren i Eksjö Bengt Månsson och hans 1:a hustru Karin Esbjörnsdotter), född 1658 i Eksjö, dpt 30/10; kyrkoherde i Norra Åsums pastorat 1687; † 1693-04-05. Gift med Catharina Oelreich, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1682 i Bremen med kyrkoherden i Norra Åsums pastorat Johan Simonsen Ingelotz, † 1686-03-15; 3:o 1694 i Norra Åsums sn med kyrkoherden i Norra Åsums pastorat, prosten i Helsingborg och rektorn i Landskrona Johannes Magnus Sundius, född 1662-03-03 i Asby sn, † 1701-01-15 i Helsingborg), född 1665 i Tyskland, † 1720.

Barn:

 • Johan Gustaf Ekelund, född 1687; ryttmästare; † 1753. se Tab 2.
 • Mariana Juliana Ekelund, född 1690 i Norra Åsums sn, † 1756-12-24 i Ravlunda sn (slag, klockan 2, 66 år gammal). Gift 1713-09-16 i Vinslövs sn med kyrkoinspektorn Olaus Feuk, född 1676-10-04 i Norra Åkarps sn, † 1739-07-17 i Önnestads sn, begr 25/7 (bou 1740-02-15, Västra Göinge häradsrätt).

TAB 2

Johan Gustaf Ekelund, (son till Mathias Benedictus Ekelundh, Tab 1), född 1687 i Norra Åsums sn; ryttmästare vid Smålands kavallerireg:te; † 1753-09-10. Gift 1:o med Catharina Wirænia; 2:o 1741-12-28 i Virestads sn (källa: Genline ID 857.21.20100) med änkan, ryttmästerskan, välborna fru Eleonora Leijoncrona, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1722-09-28 på Huseby, Skatelövs sn med kaptenen Tomas Georg Rudebeck, med vilken hon fick flera barn, † 1740-02-04 på Huseby, Skatelövs sn), född 1700, † 1770-04-11 på Guttorp, Mönsterås sn, dotter till Sveriges envoyé i London, Christoffer Leijoncrona och Françoise Hwittkell

Son 1:o:

 • Alexander Eklundh, född 1716; fänrik; † 1795. se Tab 3.

TAB 3

Alexander Eklundh, (son till Johan Gustaf Ekelund, Tab 2), född 1716-11-16 (källa: Genline ID 225.4.68000); häradsjägare; sergeant vid Kalmar reg:te 1739-09-13; fältväbel vid Västra härads kompani; avsked 1741-06-30 med sergeants lön ("för dess sjukliga tillstånd, som härrörde av en svår blodstörtning, under förbehåll att vid återkomsten till dess förra hälsa och vanliga krafter blifva vid tillfälle ihågkommen", källa: överste Ludvig Fahlström till Kungl Maj:t, Kronobäck 1745-05-02); fänriks karaktär 1745-05-21; † 1795-04-14 på Nygård, Billa Korpagård, Hemmesjö sn, begr 21/4 (ålderdomsbräcklighet, 78 år, 4 månader gammal, källa: Genline ID 225.17.31400). Gift 1746-07-06 i Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.16.10200) med välborna jungfrun Eva Sofia Pleÿ, född 1719-11-06 på släktgården Billa Södergård, Hemmesjö sn (fb saknas för år 1719, källa: Genline ID 225.4.68000), † 1806-01-14 på Nygård, Billa Korpagård, Hemmesjö sn, begr 19/1 (86 år gammal, källa: Genline ID 225.17.31900), dotter till kommendörkaptenen vid amiralitetet Henrik Wilhelm Pleÿ och Catharina Elisabet Stråle af Ekna.

Barn:

 • Henrik Wilhelm Ekelundh, född 1752; vice lantmätare. se Tab 4.
 • Alexander Eklundh, född 1754; lantmäteridirektör; † 1816. se Tab 7.
 • Christina Elisabet Eklundh, född 1756-09-04 på Nygård, Billa Korpagård, Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.4.68000), † där 1797-05-14, begr 19/5 (41 år gammal, källa: Genline ID 225.17.31500). Gift 1772-04-24 i Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.17.34100) med mönsterskrivaren vid Kronobergs reg:te Magnus Ingelman, född 1744 i Östra Torsås sn, † där 1813. Paret fick flera barn.

TAB 4

Henrik Wilhelm Ekelundh, född 1752-07-17 på Nygård, Billa Korpagård, Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.4.68000); vice lantmätare; avflyttad från Hemmesjö år 1792 (källa: Genline ID 225.4.68000); bosatt på Kullekvarn, Kalvsviks sn (källa: Genline ID 234.4.65500 och 234.4.59200); avflyttad till Hemmesjö sn 1804 (källa: Genline ID 234.5.74000). Förhållande med pigan Ingeborg Olofsdotter, född 1764 (källa: Genline ID 234.4.65500), bosatt på Kullekvarn, Kalvsviks sn (källa: Genline ID 234.4.59200).

Son:

 • Carl Wilhelm Ekelundh, född 1790; torpare; † 1868. se Tab 5.

TAB 5

Carl Wilhelm Ekelundh, (son till Henrik Wilhelm Ekelundh, Tab 4), född 1790-03-21 på Kullekvarn, Kalvsviks sn (källa: Genline ID 234.18.100500); brukare; torpare på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.9.74700); inhyst fattighjon; † 1868-11-16 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.26.61800). Gift med Ingierd Jonasdotter, född 1785-03-10 på Tävelsås Södergård, Tävelsås sn, dpt 18/3 (källa: Genline ID 853.15.69300 och 234.8.10600 och 853.9.74700), † 1855-04-30 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.14.56100), dotter till Jean Andersson Margareta Andersdotter.

Barn:

 • Jonas Henrik Carlsson, född 1811-07-17 på Lilla Formetorp, Kalvsviks sn (källa: Genline ID 234.8.10600).
 • Peter Olof Carlsson, född 1818-07-20 på Lilla Formetorp, Kalvsviks sn (källa: Genline ID 234.8.10600), † där 1818-11-09, begr 14/11 (koppor, källa: Genline ID 234.21.22300 och 234.8.10600).
 • Ingeborg Carlsdotter, född 1820-11-26 på Lilla Formetorp, Kalvsviks sn (källa: Genline ID 234.8.10600).
 • Carl Carlsson Ekelundh, född 1824; torpare; † 1885. se Tab 6.
 • Olof Carlsson, född 1826-11-05 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.9.74700), † där s å 14/11 (källa: Genline ID 853.9.74700).

TAB 6

Carl Carlsson Ekelundh, (son till Carl Wilhelm Ekelundh, Tab 5), född 1824-05-17 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.9.74700 och 853.14.56100); torpare på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.14.56100); † 1885-06-17 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.30.64100). Gift med pigan Stina Cajsa Andersdotter, född 1824-02-19 i Örs sn (källa: Genline ID 853.14.56100).

Barn:

 • Johanna Carlsdotter, född 1851-10-08 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.14.56100).
 • Johan Henrik Ekelundh, född 1853-04-29 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.14.56100).
 • Ingrid Maria Carlsdotter, född 1855-02-20 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.14.56100).
 • Eva Carlsdotter, född 1857-07-04 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.14.56100).
 • Gustaf Fredrik Carlsson, född 1859-05-20 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.14.56100), † där s å 18/6 (källa: Genline ID 853.14.56100).
 • Gustaf Fredrik Carlsson, född tvilling 1860-05-18 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.24.10600), † där s d.
 • Emma Carlsdotter, född tvilling 1860-05-18 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.24.10600), † där s d.
 • Carolina Carlsdotter, född 1861-05-20 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.24.10600).
 • Carl Magnus Carlsson, född 1864-09-09 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.25.36500).
 • Gustaf Carlsson, född 1867-01-17 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.26.61800).
 • Julius Ekelundh, född 1869-12-25 på Nyatorp, Osaby, Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.26.61800).

Fostersöner:

 • Carl Fredrik Pettersson, född 1851-11-17 i Växjö (källa: Genline ID 853.25.36500).
 • Petter Johan Andersson, född 1845-04-16 (källa: Genline ID 853.25.36500).

TAB 7

Alexander Eklundh, (son till Alexander Eklundh, Tab 3), född 1754-03-03 på Billa Korpagård, Hemmesjö sn, dpt 4/3 (källa: Genline ID 225.17.12300); lantmäteridirektör; † 1816-01-02 på Billa Södergård, Hemmesjö sn, begr 12/1 (förkylning, 61 år gammal, källa: Genline ID 225.17.32600). Gift med Maria Christina Kiellsson, född 1779-11-09 på Fylleryd, Örs sn (källa: Genline ID 225.6.15700); bosatt änka hos dottern i Nöbbele sn vid hsf 1840-1850 (källa: Genline ID 458.17.30800), † 1862-03-26 i Nöbbele prästgård, Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.1.38200); dotter till kaptenen vid Kronobergs reg:te, R S O Håkan Kiellsson och Elisabet Catharina Biörkman.

Söner:

 • Otto Henrik Vilhelm Eklundh, född 1808; kunglig hovpredikant; kyrkoherde; † 1866. se Tab 8.
 • Bengt Johan Eklundh, född 1810; vice pastor; † 1871. se Tab 9.
 • Carl Ulrik Eklundh, född 1812; kronobefallningsman; † 1877. se Tab 12.
 • Gustaf Fredrik Eklundh, född 1815; handlande; † 1875. se Tab .

TAB 8

Otto Henrik Vilhelm Eklundh, (son till Alexander Eklundh, Tab 7), född 1808-10-30 på Billa Södergård, Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.6.15700 och 1767.1.17300); kom från Växjö gymnasium till akademin; avlade teologie examen höstterminen 1826; disp och skrev för exerc vårterminen 1827 och genomgick seminarium höstterminen 1828 samt höstterminen 1830; prästvigd i Uppsala 1832-06-11 till brunnspredikant vid Sätra samt till huspräst hos grevinnan von Fersen, född Piper; pastorsadjunkt i Jakobs fs i Stockholm 1833 och kateket i Stockholm 1834; vice bataljonspredikant vid flottan 1837, vid Svea livgarde 1838; tjänstgöring e o hovpredikant 1842; utnämndes till kyrkoherde i Danviks fs 1843-07-18, tillträdde 1844; notarie vid hovkonsistorium 1849-1852; kunglig hovpredikant 1850; utnämndes 19/7 s å till kyrkoherde i Lösen och Augerums pastorat i Blekinge, tillträdde pastoratet 1852; † 1866-01-18 i Lösens Prästgård, Lösens sn (källa: Genline ID 1767.1.17300 och 1767.2.53700). Gift 1:o 1835-04-19 med Maria Charlotta Sjögren, född 1816-06-07, † 1846-01-18; 2:o 1847-10-30 (källa: Genline ID 1767.2.53700) med demoisselle Emilie Augusta Lönngren, född 1820-05-15 i Maria Magdalena fs, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300), † 1874-02-21, dotter till fabrikören P E Lönngren och Lovisa Bennet.

Barn 1:o:

 • Hilda Ottilia Maria Eklundh, född 1835-03-26 i Storkyrko fs, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300). Gift 1859-04-28 i Lösens Prästgård, Lösens sn (källa: Genline ID 1767.18.33600) med rådmannen och polismästaren i Karlshamn, vice häradshövdingen Johan Kindgren.
 • Otto Hilding Alexander Eklundh, född 1838-04-17 i Storkyrko fs, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300).
 • Valborg Emilie Götilda Eklundh, född 1840-07-03 i Storkyrko fs, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300).
 • Torgny Valfrid Teodor Eklundh, född 1842-03-31 i Storkyrko fs, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300); student i Lund; † 1862-03-15 i Lösens Prästgård, Lösens sn (källa: Genline ID †1767.2.53700).

Barn 2:o:

 • Célestine Selma Christina Eklundh, född 1850-03-04 i Danviks fs, Sicklaö, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300).
 • Emil Anselm Otto Eklundh, född 1851-08-08 i Danviks fs, Sicklaö, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300).
 • Henriette Sigrid Augusta Eklundh, född 1855-01-04 i Lovöns fs, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300).
 • Gerda Fridborg Eklundh, född 1857-01-05 i Lovöns fs, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300).
 • Erasmine Eklundh, född 1859-06-02 i Lovöns fs, Stockholm (källa: Genline ID 1767.1.17300).

TAB 9

Bengt Johan Eklundh, (son till Alexander Eklundh, Tab 7), född 1810-05-03 på Billa Södergård, Hemmesjö sn (källa: Genline ID 458.17.30800); vice pastor i Nöbbele pastorat; bosatt i Nöbbeled nr 16 (källa: Genline ID 458.17.30800); † där 1874. Gift 1839 i Älghults sn med Catharina Elisabeth Augusta Wahrstedt, född 1819-05-29 i Växjö sfs, dpt 31/5 (källa: Genline ID 862.27.106800 och 458.17.30800), † 1854-11-19 i Nöbbele Prästgård, Nöbbele sn, begr 1/12 (källa: Genline ID 458.30.42800), dotter till domkyrkosysslomannen och magistern Magnus Wahrstedt och Gunilla Berger.

Barn:

 • Ebba Catharina Gunilla Maria Eklundh, född 1840-04-30 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.17.30800), † 1909 i Agunnaryds sn. Gift med kronolänsmannen Carl Axel Wilhelm Sandström, född 1841 i Växjö, † 1903 i Agunnaryds sn. Paret fick flera barn.
 • Nanna Amalia Göthilda Alexandra Eklundh, född 1841-10-04 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.17.30800).
 • Axel Hjalmar Ossian Eklundh, född 1843; redogörare. se Tab 10.
 • Hulda Elisabeth Augusta Ultima Eklundh, född 1846-01-25 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.17.30800). Gift med läroverksadjunkten Johan Emanuel Söderqvist, född 1846 i Medelplana sn. Paret fick flera barn.
 • Agnes Josefina Amanda Eklundh, född 1848-05-23 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.17.30800). Gift med seminarieadjunkten David Ahnstrand, född 1841 i Villstads sn. Paret fick flera barn.
 • Robert Wilhelm Alexander Magnus Eklundh, född 1850; akademiräntmästare. se Tab 11.
 • Gerda Emilia Ulrika Eklundh, född 1851-09-08 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.17.30800).

TAB 10

Axel Hjalmar Ossian Eklundh, (son till Bengt Johan Eklundh, Tab 9), född 1843-12-04 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.17.30800); redogörare vid Kungliga Hovstallet; bosatt vid Norrbro nr 2, Klara fs, Stockholm. Gift med Signe Maria, född 1849 i Stockholm.

Barn:

 • Ernst Meus, född 1872 i Stockholm.

TAB 11

Robert Wilhelm Alexander Magnus Eklundh, (son till Bengt Johan Eklundh, Tab 9), född 1850-08-27 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.17.30800); vice häradshövding; akademiräntmästare; bosatt i Lund. Gift med Celestina Selma Christina Eklundh, född 1850 i Stockholm.

Barn:

 • Bengt Hjalmar Albert Eklundh, född 1882 i Lund.
 • Karin Selma Emelie Eklundh, född 1884 i Lund.
 • Elsa Agnes Maria Eklundh, född 1889 i Lund.

TAB 12

Carl Ulrik Eklundh, (son till Alexander Eklundh, Tab 7), född 1812-06-24 på Billa Södergård, Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.6.15700); inskriven i Växjö skola 1831-10-20; avlade mindre teologie och matematisk examen höstterminen 1830, samt kameralexamen höstterminen 1831; kronolänsman i Norrvidinge härad 1844-05-13; avsked 1875-10-30; † 1877 i Tolgs sn. Gift 1841-10-08 i Algutsboda sn med fröken Elise Christina Lindergren, född 1811-05-17 i Växjö, † 1877-10-09 i Osby sn, dotter till kronofogden Otto Magnus Lindergren och Dorothea Christina Tetzell.

Barn:

 • Alexander Olof Anders 1842-01-21 – 1919-11-15 Häradsskrivare. (Källa: Slägten Eklundh från Billa i Småland.Handskrift. Släktträd i privat ägo.)
 • Ida Oliva Christiana 1844-11-14 – 1877-03-04. Ogift (a.a.)
 • Augusta Elisabeth Maria 1846-08-30 – ?? (a.a.)
 • Carl Gustaf Knut Eklundh, född 1848-12-21; överstelöjtnant. se Tab 13.
 • Axel Robert Otto Eklundh, född 1851-10-22 i Tolgs sn, dpt 23/10 (källa: Genline ID 847.12.50000); handlande i Göteborg; ogift och barnlös.
 • Elis August Hilding 1855-11-01 – 1858-12-08. (a.a)

Oplacerad

Gustaf Fredrik Eklundh, (son till Alexander Eklundh, Tab 2), född 1815-07-07 på Billa Södergård, Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.6.15700); kruthandlare; bosatt i och ägare till Djeknen nr 64 i Växjö (källa: Genline ID 862.13.49500); † ogift (men inte barnlös) 1875-08-02 i Djeknen nr 64, Växjö sfs (källa: Genline ID 862.67.62000). Förhållande med pigan Christina Charlotta Sandberg, född 1818-03-04 i Växjö (källa: Genline ID 862.13.49500); kallas efter Gustafs död kruthandlerskan och hyr Djeknen nr 64 (källa: Genline ID 862.55.12400); † där 1878-04-29 (källa: Genline ID 862.55.12400), dotter till gesällen Jonas Sandberg och Ulrika Christina Ljungstedt.

Oäkta dotter:

 • Hilda Christina Eklundh, född 1856-06-05 i Växjö, dpt i Vederlövs sn (källa: Genline ID 862.29.28300 och 862.13.49500). Gift med bankförvaltaren Jakob August Toll, född 1838 i Månsarps sn. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; P.G Vistrand - Smålands Nation 1637-1844 s.514. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.