Rolander

Från Adelsvapen-Wiki


TAB 1

Måns. Bonde i Rölanda socken på Dal.

Barn:

 • Petrus Magni. Se Tab. 2
 • Johannes Magni. Komminister, död 1642

TAB 2

Petrus Magni. Kapellan i Eds socken på Dal 1592. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Ed och Rölanda 1597. Död 1615. Hans prästgård blev 1611 bränd av norska trupper. Gift med Karin Larsdotter Sluthera, dotter till kyrkoherden i Ed Lars Beronius Slutherus.

Barn:

 • Laurentius Petri Rolander Se Tab 3
 • Anna
 • Olai Petri. Kappelan i Ed. Död 1640.
 • Petri Petri Rolander. Kappelan i Rolanda. Se Tab X
 • Elin
 • Björn

TAB 3

Laurentius Petri Rolander. Student i Uppsala 1625, och sedermera i Leiden. Filosofie mag. därst. 1634. Kon- rektor vid trivialskolan i Skara 1635. Kyrkoherde i Färgelanda, Torps och Ryrs församl:s pastorat av Karlstads stift 1639. Prost över hela Dal 1657. Död 1669-05-03 i Färgelanda prästgård. 'Han gjorde, fastän icke soldat, i 1645 års danska krig manliga bedrifter, i det han uppmuntrade sina församlingsbor och med dem utan några krigsmäns tillhjälp nedgjorde ett stort parti infallna norrmän Stigfjället Var slutligen 1649 och 1655 bland Skara stifts riksdagsfullmäktige och 1660 riksdagsfullmäktig för Karlstads stift.'. Gift med Lisbet Slatte, som levde 1674, dotter av Jakob Davidsson Slatte av engelsk släkt, 'vilken efter 44 års tappra krigstjänster blev av konung Gustaf II Adolf benådad med adliga gods och privilegier.'

Barn:

 • Helena Rolander, född 16(44), död 1737-12-10 och begraven 1738-01-15, 93 år, 3 månader, 8 dagar gammal. Gift 1666 med Åke Höök, adlad Höökenberg.
 • Peter Rolander, adlad Myrtengren, född 1650-03-16 i Färgelanda. Se adliga ätten Myrtengren.
 • Cecilia Rolander, död 1707 i Färgelanda. Gift med kyrkoherde Jonas Andreæ Fjellman, död 1711 Färgelanda.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Hülpners genealogier

Hülpners genealogier med Wallenbeck Rolander Fjellman