:

Björkman från Värmland

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten härstammar från Värmland, men grundade under slutet av 1700-talet handelshuset Björkman i Stockholm.

TAB 1

Lars Biörckman, född 1667 (åu); brukspatron på Nedre Föskeds Bruk, Nyeds sn som han köpte omkring 1710; † 1729-01-31 på Föskeds Bruk, Nyeds sn, begr 18/2 (62 år, 3 veckor gammal, källa: Genline ID 516.49.40300). Gift med Margareta Rehning, född 1673 (åu), † 1733-09-07 på Föskeds Bruk, Nyeds sn, begr 20/9 (60½ år gammal, källa: Genline ID 516.49.43100), dotter till handlanden i Filipstad Anders Rehning och Anna Nilsdotter.

Barn:

 • Anders Biörckman, född 1700, † 1730.
 • Sara Engelborg Biörckman, född 1702, † 1759. Gift med Mathias Bobeck, född 1690, † 1756.
 • Maria Biörckman, född 1704, † 1775. Gift med brukspatronen Johan Rimner, född 1700, † 1772. Paret fick flera barn.
 • Algut Biörckman, född 1708; bruksarrendator; † ogift och barnlös 1730-04-11 i Nyeds sn, begr 21/4 (källa: Genline ID 516.49.41100).
 • Lars Biörckman, född 1709, † 1734.
 • Johan Biörkman, född 1710; brukspatron; † 1772. se Tab 2.
 • Carl Magnus Biörckman, född 1714; bruksinspektor; † 1764. se Tab .

TAB 2

Johan Björkman, född 1710 på Nedre Föskeds Bruk, Nyeds sn; brukspatron; ägde tillsammans med sin svåger Föskeds Bruk, Nyeds sn (Värmland); köpte i slutet av 1740-talet Benestads säteri i Aringsås sn, som han 1764 bytte till Ölsåkra säteri i Moheda sn (Småland), mot en mellanskillnad på 4 000 daler silvermynt (källa: Vejde 1930 s.114); † 1772-09-26 på Ölsåkra säteri (Sjöborgens Sätesgård), Moheda sn, begr 6/10 (lungsot, 62 år gammal, källa: Genline ID 837.20.7400). Gift 1741-06-08 i Sunne sn (källa: Genline ID 527.48.107300) med dygdrika jungfrun Maria Öhman, född 1722-11-22 i Sunne sn, † 1797, dotter till komministern i Sunne pastorat Magnus Erici Öhman och Maria Frychia.

Barn:

 • Lars Biörkman, född 1742; grosshandlare; † 1776. se Tab 3.
 • Maria Margareta Biörkman, född 1743-11-03 på Nedre Föskeds Bruk, Nyeds sn, dpt 6/11 (källa: Genline ID 516.43.47100), † 1760-11-06 på Benestads säteri, Aringsås sn, begr 14/11 (hetsig feber, 17 år gammal, källa: Genline ID 814.16.73100).
 • Bengt Magnus Björkman, född 1745; brukspatron; grosshandlare; skeppsredare; † 1824. se Tab 4.
 • Johan Biörkman, född 1747; brukspatron; † 1825. se Tab .
 • Axel Biörkman, född 1749-06-04 på Nedre Föskeds Bruk, Nyeds sn, dpt 8/6 (källa: Genline ID 516.43.50800), † 1761 på Benestads säteri, Aringsås sn, begr 25/3 (lades i kyrkan där altaret varit, dog av magsjuka, 12 år, 2 månader, 2 dagar gammal, källa: Genline ID 814.16.73100).
 • Anna Christina Biörkman, född 1750-09-24 på Nedre Föskeds Bruk, Nyeds sn, dpt s d (källa: Genline ID 516.43.51600 och 837.21.39600), † 1816-07-26 på Horda Carlsgård, Moheda sn, begr 2/8 (efter långsamt tärande, 65 år gammal, källa: Genline ID 837.21.39600). Gift 1776-10-01 på Ölsåkra säteri (Sjöborgen), Moheda sn (källa: Genline ID 837.20.17500) med häradsskrivaren, senare mantalskommissarien Elias Westerblad, född 1750 (källa: Genline ID 837.2.110900), † 1811-12-27 på Horda Carlsgård, Moheda sn, begr 1812-01-10 (förstoppning, 61 år gammal, källa: Genline ID 837.21.39100). Paret fick flera barn.
 • Elisabeth Catharina Biörkman, född 1753-07-10 på Benestads säteri, Aringsås sn, dpt 12/7 (källa: Genline ID 814.16.66200), † 1818-07-13 på Billa Södergård, Hemmesjö sn, begr 24/7 (blodstörtning, 65 år gammal, källa: Genline ID 225.17.32800 och 225.6.15700). Gift 1777-04-03 på Sjöborgen, Moheda sn (källa: Genline ID 837.20.17500) med kaptenen vid Kronobergs reg:te, R S O Håkan Kiellsson, född 1743-02-18 på Nyaby Östergård, Alseda sn, dpt 20/2 (fick namn efter morfadern, dopvittnen: Ryttmästaren herr Johan Gabr Gyllenpamp, Capitainen herr Elias Linde, herr Olof Collin, Ryttmästerskan fru Marta Freudenfelt, fru Annika Ekedal, Jungfru Brita Sophia Klint, källa: Genline ID 973.25.94700), † 1811-09-13 på Fylleryd, Örs sn (68 år gammal, källa: Genline ID 866.14.16900). Gift 1777-04-03 i Moheda sn (källa: Genline ID 837.20.17500). Paret fick 4 barn.

TAB 3

Lars Biörkman, (son till Johan Biörkman, Tab 2), född 1742 på Nedre Föskeds Bruk, Nyeds sn; grosshandlare; † 1776-06-01 i Storkyrko fs, Stockholm, begr 6/6 (lungsot, 33 år gammal, källa: Genline ID 2702.49.13100). Gift 1774 med demoisselle Fredrika Charlotta Höök i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med grosshandlaren Magnus Daniel Holmström), född 1747, † 1811.

Barn:

 • Johan Niklas Biörkman, född 1775-02-12 i Storkyrko fs, Stockholm, dpt 21/2 (källa: Genline ID 2702.7.95000), † 1840.
 • Maria Johanna Biörkman, född 1776 i Storkyrko fs, Stockholm, † där 1778.

TAB 4

Brukspatronen, grosshandlaren och skeppsredaren Bengt Magnus Björkman (1745-1824).

Bengt Magnus Björkman, (son till Johan Björkman, Tab 1), född 1745-09-04 på Nedre Föskeds Bruk, Nyeds sn, dpt 8/9 (källa: Genline ID 516.43.48300); brukspatron; grosshandlare; skeppsredare; vann burskap som grosshandlare i början av 1780-talet och var kompanjon i ett av Stockholms större handelshus; ägare till Fiskars och Antskogs Bruk i Pojo sn, Åbo län, Koskis och Paarskylä i Bjärnö sn, Orijärvi koppargruva i Kisko sn samt Kulla i Tenala sn; köpte 1791 Öråker med Asker och Thuna hemman i Stockholmsnäs sn; 1785 köpte han två tomter med stenhus - fastigheterna Hästen 5 och Hästen 6 på Regeringsgatan/Hamngatan på Norrmalm i Stockholm; förvärvade Grönsika Bruk i Österfärnebo sn 1793; fick full äganderätt till Nacka Gård, efter rättsliga komplikationer under åren 1793-1796; köpte ett stort antal jordegendomar i Järfälla sn under början av 1800-talet, bl a Görvälns slott; † 1824-05-04 i Jakobs fs, Stockholm. Gift 1789-05-05 med demoisselle Ulrika Magdalena Levin, född 1771-07-12 på Arbottna, Muskö sn, † 1828 i Jakobs fs, Stockholm, dotter till möbelhandlaren Adolf Ludvig Levin och Maria Becker.

Barn:

 • Ulrika Maria Björkman, född 1789-11-24 i Nikolai fs, Stockholm, † 1860-10-26 i Jakobs fs, Stockholm. Gift 1811 med översten, friherre Ernst Fredrik von Willebrand, född 1787, † 1837. Paret fick flera barn.
 • Bengt Ludvig Björkman, född 1791-02-08 i Nikolai fs, Stockholm; brukspatron på Fiskars i Finland; † 1826-01-15 i Karlsbad.
 • Charlotta Magdalena Björkman, född 1792-07-05 på Öråker, Stockholmsnäs sn, † 1797-11-01 i Jakobs fs, Stockholm.
 • Lars Magnus Björkman, adlad Björkenheim, född 1793; bergsråd; godsägare; † 1869. se finska adliga ätten Björkenheim.
 • Johan Axel Björkman, född 1795-07-31 på Öråker, Stockholmsnäs sn, † där 1796-09-07.
 • Axel Ulrik Björkman, född 1797; brukspatron; † 1855. se Tab 5.
 • Sophia Aurora Björkman, född 1805-07-17 på Görvälns slott, Järfälla sn, † ogift och barnlös 1829-05-20 i Jakobs fs, Stockholm.
 • Johan Fredrik Björkman, född 1807; brukspatron; politiker; † se Tab .

TAB 5

Brukspatronen Axel Ulrik Björkman (1797-1855).

Axel Ulrik Björkman, (son till Bengt Magnus Björkman, Tab 4), född 1797-10-22 i Stockholm (källa: Genline ID 1391.25.104600); ägde Görvälns slott i Järfälla sn från 1830 samt Grönsinka Bruk i Österfärnebo sn; brukspatron; † 1855-07-10 på Grönsinka Bruk, Österfärnebo sn (källa: Genline ID 809.22.12200). Gift 1826-03-11 i Sala med demoisselle Marie Antoinette Norlin, född 1805-11-20 i Sala (källa: Genline ID 1391.25.104600 och 809.22.12200), † 1876, dotter till borgmästaren i Sala Henrik Norlin och Sara Maria Borg.

Barn:

 • Sophie Antoinette Eugenia Björkman, född 1828-01-08 i Sala (källa: Genline ID 1391.25.104600 och 658.6.30800); ägde efter makens död 3 mtl Algö säteri, Överselö sn (källa: Genline ID 658.6.30800). Gift 1851-10-22 (källa: Genline ID 658.5.2600) med statsrådet och godsägaren Ludvig Teodor Almqvist, född 1818-01-04 i Gränna (Svenskt biografiskt lexikon (SBL).), † 1884-08-26 på Algö säteri, Överselö sn (källa: Genline ID 658.6.30800). Paret fick flera barn, bl a en dotter som gifte sig med statsministern Erik Gustaf Bernhard Boström.
 • Maria Ulrika Josefina Björkman, född 1829-04-10 i Stockholm (källa: Genline ID 1391.25.104600), † 1908. Gift 1853-05-14 i Stockholm med landshövdingen och brukspatronen, friherre Hans Samuel Knut Åkerhielm af Blombacka, född 1809-10-15 på Silboholm, Sils sn, † 1879 på Högfors Bruk. Paret fick flera barn.
 • Augusta Wilhelmina Björkman, född 1830-08-06 på Grönsinka Herrgård, Österfärnebo sn (källa: Genline ID 1391.25.104600), † 1911. Gift med chefen för Västmanlands reg:te, generalmajoren David August Leonard Silfverstolpe, född 1822, † 1898. Paret fick flera barn.
 • Bengt Magnus Björkman, född 1832; brukspatron; † 1907. se Tab 6.
 • Axel Fredrik Björkman, född 1833; brukspatron; † 1886. se Tab .
 • Franzeska Emilia Björkman, född 1837-04-09 i Jakob och Johannes fs, Stockholm.

TAB 6

Bengt Magnus Björkman, (son till Axel Ulrik Björkman, Tab 5), född 1832-03-23 i Stockholm (källa: Genline ID 1391.35.36000); brukspatron; ägde Grönsinka Bruk i Österfärnebo sn (källa: Genline ID 1391.35.36000); † 1907. Gift med Eva Aurora Mathilda Leksell, född 1832-08-04 i Ängsö prästgård, Ängsö sn, dpt 7/8 (källa: Genline ID 2382.26.85900 och 1391.35.36000), † 1926, dotter till kyrkoherden i Ängsö pastorat Carl Magnus Leksell och Helena Aurora Fahlström.

Söner:

 • Bengt Magnus Björkman, född 1857-02-12 på Grönsinka Bruk, Österfärnebo sn (källa: Genline ID 1391.35.36000).
 • Axel Edvard Björkman, född 1858-07-08 på Grönsinka Bruk, Österfärnebo sn (källa: Genline ID 1391.35.36000).
 • Carl Gustaf Björkman, född 1864-10-30 på Grönsinka Bruk, Österfärnebo sn (källa: Genline ID 1391.35.36000).

TAB

Axel Fredrik Björkman, (son till Axel Ulrik Björkman, Tab 5), född 1833-10-13 på Görvälns slott, Järfälla sn (källa: Genline ID 809.23.49100); brukspatron; flyttade från Görväln 1882-09-14 (källa: Genline ID †); † 1886 i Stockholm. Gift 1862-10-08 (källa: Genline ID 809.23.49100) med sin kusin Ebba Lovisa Sofia Björkenheim, född 1844-06-03 i Finland (källa: Genline ID 809.23.49100), † 1898, dotter till bergsrådet Lars Magnus Björkman, adlad Björkenheim och hans 2:a hustru Charlotta Sofia Taube.

Barn:

 • Albert Axel Fredrik Björkman, född 1863-06-29 på Görvälns slott, Järfälla sn (källa: Genline ID 809.23.49100).
 • Anna Maria Sofia Björkman, född 1864-06-13 på Görvälns slott, Järfälla sn (källa: Genline ID 809.23.49100).
 • Görvel Elin Margareta Björkman, född 1866-02-10 på Görvälns slott, Järfälla sn (källa: Genline ID 809.23.49100).
 • Thyra Elin Antoinette Björkman, född 1874-12-16 på Görvälns slott, Järfälla sn (källa: Genline ID 809.23.49100).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: