:

Greiffenschütz nr 1177

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Greiffenschütz nr 1177 †

Adlad 1689-03-14, introducerad s. å. Utdöd 1798-05-17.


1 Sgn. 2 Lk. 3 KrAB. 4 Sbn. 5 At(S). 6 At(P). 7 A. Borgström, Släkten Hjort.

TAB 1

Johan Casper Schütz, adlad Greiffenschütz, född 1648-07-09 i Holstein. Soldat i svensk tjänst 1672. Slutligen kapten vid tyska livregementet till fot. Adlad 1689-03-14 (introducerad s. å. under nr 1177). Major och kommendant i Karlshamn. Överstelöjtnant 1699. Död s. å. 4/7 och begraven i Strö kyrka Kristianstads län, varest hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1683 med Helena Nissenia, adlad von der Wetterring, nr 950, dotter av prosten Henricus Nicolai Nissenius och Elin Persdotter Ruhmor. Gift 2:o med Beata Lybecker, död efter mannen, dotter av generalmajoren och landshövdingen Georg Henrik Lybecker, adlad Lybecker, och hans 2:a fru Christina Grissbach.

Barn:

 • 1. Henrik Fredrik, född 1684 på Karlshamns kastell. Furir vid bergsbataljonen 1702. Fältväbel därst. 1703. Sergeant vid dalregementet s. å. Fänrik därst. 1707-02-27. Löjtnant s. å. i nov. Sekundkapten 1716-05-27. Premiärkapten 1719-06-20. Avsked 1728-03-30. Död ogift 1744-09-23 i Slöta socken, Skaraborgs län.
 • 2. Fredrik, född 1692. Löjtnant. Död 1743. Se Tab. 2
 • 2. Anna Christina, född 1693-06-07, död 1738-03-11. Gift 1724-06-24 i Tryde socken, Kristianstads län2 med prosten och kyrkoherden i Gällstads pastorat av Göteborgs stift Daniel Ödman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1738-12-20 i Gällstads socken med Christina Charlotta von Borneman, i hennes 1:a gifte, född 1699-08-11, död 1773-12-10 i Gällstads socken, dotter av Gustaf Henrik von Borneman, och Maria Lybecker), född 1689-06-03 i Borås, död 1747-05-04 i Gällstads prästgård.
 • 2. Johan Casper, född 1694. Major. Död 1767. Se Tab. 3
 • 2. Georg Henrik, född 1695-08-15 i Halmstad. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1711. Furir därst. 1712. Sergeant vid Hallands utskrivningsregemente 1713. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente2 1716-07-30. Konfirm.fullm.2 s. å. 8/12. Sekundlöjtnant därst. 1718-06-18. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid garnisonsregementet i Malmö 1734. Kaptenlöjtnant därst.2 1736-06-23. Död ogift 1740-06-00 i Villmanstrand.
 • 2. Magdalena, född 1698-09-19, död 1778-05-29 på Röksberg i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Gift 1733-06-12 i Gällstads socken med majoren Jost Henrik Kunckel, adlad Kunckel, i hans 2:a gifte, född 1672, död 1747.

TAB 2

Fredrik (son av Johan Casper Schütz, adlad Greiffenschütz, Tab. 1), född 1692-05-24 i Blekinge. Gemen vid överstelöjtnant Straelborns bataljon 1708-06-02. Underofficer vid sachsiska infanteriregementet 1709. Avsked s. å. i okt. Fältväbel vid Kalmar regemente3 s. å. 26/11. Fänrik därst.3 1710-02-28. Fänrik vid sachsiska infanteriregementet s. å. 8/7. Sekundlöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1712-02-19. Premiärlöjtnant därst.3 1713-01-22. Sekundkapten 1718-06-30. Avgången därifrån 1719-06-19. Uppbar kaptens exspektanslön vid Adlerfelts regemente 1732. Kapten vid Rutensparres värvade regemente. Död 1743-03-18 på Borrbygården5 i Borrby socken, Kristianstads län. Gift 1721-04-19 Kåseholm s län med Margareta Elisabet Gyllenpalm, döpt 1689-05-31 på Kåseholm, död 1762-07-06 Kolahuset, dotter av löjtnanten Hans Gyllenpalm, och Barbro Sofia Akeleje.

Barn:

 • Beata Margareta, döpt 1722-06-11 på Kåseholm, död ogift 1788-11-16 på Kolahuset. Var ofärdig och intagen på hospital.
 • Barbro Christina, döpt 1724-06-06 på Kåseholm, död ogift 1783-09-17 på Kolahuset.
 • Vivika Juliana, döpt 1726-03-11 Everöd Gyllenpalm.

TAB 3

Johan Casper (son av Johan Casper Schütz, adlad Greiffenschütz, Tab. 1), till Vese i Bro socken, Göteborgs och Bohus län. Född 1694-07-27 i Karlshamn. Volontär vid skånska garnisonsregementet 1709-04-00. Furir därst. s. å. i sept. Fältväbel s. å. i nov. Fänrik vid Upplands regemente 1711-03-18. Konfirm.fullm. 1712-03-08. Sekundlöjtnant därst.2 1716-08-16. Konfirm.fullm. s. å. 26/12. Premiärlöjtnant 1717-10-25. Kaptenlöjtnant 1720-08-01. Kapten vid garnisonsregementet i Göteborg2 1722-10-26. Majors avsked 1740-09-24. RSO 1755-01-13. Död 1767-11-07 (17/10) på Vese. Gift 1733-12-02 med Margareta Strömcrona, född 1714-03-27 i Karlskrona, död 1770-02-12, dotter av kommendören Nils Torvedsson Ström, adlad Strömcrona, och Levina Christina Anckarstierna.

Barn:

 • Olof, född 1734-10-30 på Vese. Student i Lund6 1752-04-27. Auskultant i Göta hovrätt 1753. Vice häradshövding 1746. Död barnlös 1798-05-17 och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1773-07-13 med Maria Elisabet Höijer, från vilken han 1782 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1783-01-05 med sin svågers brorson översten Johan Casper Virgin, född 1749, död 1822), född 1755-05-31, död 1821-12-19, dotter av hovrättsassessorn Erik Georg Höijer och Sara Elisabet Bornander.
 • Beata Levina, född 1735-10-25, död 1756-01-08. Gift 1754-10-12 med kaptenen Carl Urban Virgin, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1811.
 • Christina, Södra 1737-06-03, död ogift 1791-02-26 Broberg
 • Johan Casper, född 1739. Kornett. Död 1780. Se Tab. 4
 • Nils, född 1741-07-04, död s. å.
 • Anna Magdalena, född 1742-07-21, död ogift 1807-07-17 på Broberg.
 • Margareta, född 1747-07-04, död s. å.

TAB 4

Johan Casper (son av Johan Casper, Tab. 3), född 1739-06-27 på Vese. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1757-07-28. Kornett därst. Avsked 1762-06-15. Död 1780-03-06 på Saltkällan i Foss socken, Göteborgs och Bohus län. Gift där 1767 före 16/11 med sin svågers brorsdotter Maria Elisabet Virgin, född 1741-06-27, död 1823-01-30, dotter av assessorn Arvid Bernhard Virgin, och Ulrika Eleonora von Stahlen.

Barn:

 • Johanna Margareta, född 1769-01-11 på Vågsäter7 i Norra Ryrs socken, Älvsborgs län, död 1850-12-21 på sin egendom Broberg i Bohuslän.7. Gift med auditören vid Göta artilleriregemente, vice häradshövdingen Christian Fredrik Hjort, född 1757-12-17 i Södra Mellby socken7, Kristianstads län, död 1824-10-05 på sin egendom säteriet Holm i Tuve socken, Göteborgs och Bohus län.4

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: