Strömcrona nr 1827

Från Adelsvapen-Wiki

1827.jpg


Adliga ätten Strömcrona nr

Adlad 1727-08-04, introd. s. å. Utdöd 1740-01-24


 • Sören i Ström i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län.

Barn:

 • Nils Sörensson i Ström. Levde ännu omkr. 1590.

Barn:

 • Sören Nilsson. Rådman i Kungälv 1611. Borgmästare därst. 1629. Gift med Catharina Sahlefelt.

Barn:

 • Nils Sörensson. Bosatt i Bohus.

Barn:

 • Thorved eller Tormo Nilsson Ström, † 1691. Rådman och vice borgmästare i Marstrand före 1669-04-09. Gift med Margareta Mattsdotter, † 1689, handelsmansdotter i nämnda stad.

Barn:

 • Nils Ström, adlad Strömcrona, född 1664 i Marstrand, † sonlös 1740-01-24 i Karlskrona och begraven där s. å. 30/1 och slöt därmed sin adliga ätt. Hans vapen finnes i Marstrands kyrka. Student först i Köpenhamn 1682, sedan i Lund 1686-04-24. Informator i geometri och astronomi vid amiralitetet i Karlskrona 1691. Överlöjtnant vid amiralitetet 1696-07-08. Kapten och lotsdirektör 1697-09-09. Kommendör 1717-10-07 med bibehållande av nyssnämnda tjänster. Han bevistade landstigningen på Seland 1700, vilken träffning han avritade samt stack i koppar och på egen bekostnad utgav. Inrättade åren 1722--1725 och 1727 lotsverket i finska viken, allt från ryska gränsen samt pejlade och pliktade farlederna, däröver han utgav sjökort, varjämte han lät i koppar sticka en hydrografisk gradkarta över Östersjön och Kattegatt.Gift 1697-11-05 i Karlskrona med Lovisa Christina Anckarstierna, född 1661, † 1718 och begraven s. å. 21/1 i Karlskrona, dotter av amiralitetskaptenen Peter Thijsen, adlad Anckarstierna, och Anna Maria Mannerfelt.

Barn:

 • Hans Tormo, född 1699-08-13 i Karlskrona, liksom syskonen.
 • Anna Lovisa. Gift 1718-08-13 med kommendören Johan Hansson Ström i hans 2:a gifte, † 1753-03-27. Hans 1:a gifte med Magdalena Tunelius.
 • Margareta Elisabet, född 1703-07-09, † ung.
 • Peter, född 1704-07-05, † ung.
 • Magnus, döpt 1706-05-25.
 • Christina Catharina, döpt 1707-06-24.
 • Barbro, döpt 1708-07-06, † 1754. Gift 1728-01-13 i Karlskrona med kommendörkaptenen, RSO, Peter Djursson, född 1695, † där 1762-06-28.
 • Ett barn, döpt 1709-08-03.
 • Maria Elisabet, född 1711-04-16.
 • Nils, född 1712-11-27, † ung.
 • Margareta, född 1714-03-27, † 1770-02-12, den sista av namnet. Gift 1733-12-02 med majoren Johan Casper Greiffenschütz, född 1694, † 1767.
 • Otto Olof, född 1715-11-07, † som barn.
 • En liten son, begraven 1716-02-06 i Karlskrona.
 • En dotter, begraven 1718-04-20 i Karlskrona.
 • En son, begraven 1723-12-03 i Karlskrona.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.