:

Von Borneman nr 729

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von BORNEMAN nr 729 †

Adlad 1664-05-05, introducerad 1664. Utdöd 1772-03-13.


TAB 1

Casper Borneman. Kyrkoherde i Reinshagen, en mil från Güstrow i Mecklenburg. Gift 1610 med Elsabe Kötener, dotter av hans företrädare i Reinshagen Christoffer Kötener.

Barn:

 • Casper Borneman, adlad von Borneman, till Hammar i Nosaby socken, Kristianstads län samt Gornow och Rothemor i Mecklenburg. Född 1611-04-08 i Reinshagen. Ryttare i svensk tjänst 1631. Korpral 1633. Kvartermästare 1635. Kornett 1636. Löjtnant 1637. Regementskvartermästare 1640. Ryttmästare 1642. Major 1645. Överstelöjtnant vid fältherren Wrangels regemente 1647. Avsked 1649 efter fredsslutet. Överste för ett regemente till häst 1655 i polska kriget. Adlad 1664-05-05 (introducerad 1664 under nr 729). Död 1665-10-26, på Hammar och begraven i Nosaby kyrka, varest en sorgefana med påskrift uppsattes. Han förhöll sig tappert, särdeles i slaget vid Jankowitz 1645. Gick med sitt regemente i spetsen för tåget över lilla Bält och tog en framstående del i slaget vid Iversnäs 1658 samt kvarstannade sedan som kommendant i staden Nyborg på Fyen till fredsslutet. (CKg.) Gift 1:o 1651 med Elisabet Corfeij. Gift 2:o med Prisca Elisabet von Wedel.

Barn:

 • 1. Casper Fredrik.
 • 1. Gustaf Henrik, född 1651. Major. Död 1718. Se Tab. 2
 • 2. Carl Julius.
 • 2. Otto Valentin.
 • 2. Enok Johan. Ihjälskjuten ogift 1693-12-04 av Johan Svab (Svafve) i en duell vid Ö. Häglinge rusthållsgård i Häglinge socken, Kristianstads län.
 • 2. Augusta. Eventuellt gift med en kapten Vieregg.
 • 2. Charlotta Juliana. Eventuellt gift med en kapten Vieregg.
 • 2. Agnes Eleonora. Eventuellt gift med en kapten Vieregg.

TAB 2

Gustaf Henrik (son av Casper Borneman, adlad von Borneman, Tab. 1), till Hjelmshult i Allerums socken, Malmöhus län, född 1651 på Hammar. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1670. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1672. Kvartermästare 1673. Kornett 1674. Löjtnant 1676. Ryttmästare 1678. Konfirm.fullm. 1679-11-17. Major 1701-02-20. Avsked 1707-05-04. Död 1718-12-23 och begraven 1719-01-09 i Strö kyrka Kristianstads län. Han blev i slaget vid Landskrona 1677 sårad och hästen under honom skjuten. Gift 1681 med Maria Lybecker, död 1734-01-12 på Vanås i Gryts socken, Kristianstads län och begraven i Strö kyrka, dotter av generalmajoren och landshövdingen Georg Henrik Lybecker, adlad Lybecker, och hans 2:a fru Christina Grissbach.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1682-07-04, död som spädbarn.
 • Casper Fredrik, född 1684-05-12. Korpral vid livregementet till häst 1700-04-24. Sekundkornett vid livregementet 1702-03-01. Premiärkornett 1703-12-29. Sekundlöjtnant 1704-12-04. Premiärlöjtnant 1706-06-30. Sekundryttmästare (?) 1708-12-05. Stupade i slaget vid Holofzin 1708-07-04, [Lk], Enligt en annan uppgift död 1709-05-00.
 • Georg Henrik, född 1685-11-05. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1706-03-20. Konfirmationsfullmakt 1706-08-28. Sekundlöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Död 1711, ihjälslagen av en skock ryska bönder under flykt från fångenskapen på vägen från Sibirien, därifrån han jämte fem andra svenskar rymt 1711-07-06. De sex svenskarna fäktade tappert till dödsögonblicket, slutligen stående på knä.
 • Gustaf Erik, född 1687-06-08. Musketerare vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1700. Korpral vid pommerska infanteriregementet 1702. Sergeant 1703. Adjutant 1705-04-17. Löjtnant 1707-01-10. Ryttmästare vid pommerska kavalleriregementet 1713-05-01. Konfirm. fullm. 1717-03-11. Major vid skånska stånddragonregementet 1718-05-14. Major vid garnisonsregementet i Stralsund 1723-08-26. Död i Stralsund ogift 1730-09-07. Han blev av ryssarna tillfångatagen vid Kalitz 1706 samt av danskarna dels 1713 vid Tönningens övergång, dels 1716 vid Stralsund.m
 • Catharina Elisabet, född 1688-07-06, död 1759. Gift 1723 med löjtnanten Carl Gustaf von Thielen.
 • Johan Gabriel, född 1691. Ryttmästare. Död 1758. Se Tab. 3
 • Carl Otto, född 1694-10-13. Hantlangare vid artilleriet 1710. Lärkonstapel 1710. Konstapel 1711. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1713-10-06. Konfirm. fullm. 1717-01-02. Löjtnant vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30. Avsked 1719 3079. Exspektanslöjtnant vid garnisonsregementet i Stralsund 1723. Löjtnant vid garnisionsregementet 1742-04-03. Död barnlös 1750. Gift 1745 med en von Vietinghoff.
 • Christina Charlotta, född 1699-08-11, död 1773-12-10, i Gällstads socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1738-12-20 i Gällstads socken, med kyrkoherden i Gällstads pastorat av Göteborgs stift, kontraktsprosten Daniel Ödman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1724-06-24, i Tryde socken, Kristianstads län med Anna Christina Greiffenschütz, född 1693-06-07, död 1738-03-11, dotter av överstelöjtnanten Johan Casper Schutz, adlad Greiffenschütz, och hans 2:a fru Beata Lybecker), född 1689-06-03, i Borås, död 1747-08-04, i Gällstads prästgård. Gift 2:o 1749-07-16, i Gällstads socken, med förste mannens efterträdare i nämnda pastorat kyrkoherden Nils Collinius, född 1709, död 1783-07-03, [Sgn].

TAB 3

Johan Gabriel (son av Gustaf Henrik, Tab. 2), född 1691-12-20. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1708. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1716. Sekundkornett 1718-06-26. Premiärkornett 1719. Löjtnant 1734-07-04. Livdrabant 1741-09-08. Ryttmästares avsked 1742-01-05. Död 1758 på Genastorp i Ousby socken, Kristianstads län och ligger jämte sin fru begraven i samma sockens kyrka. Han blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna, men rymde 1716 ur fångenskapen. Gift med Margareta Charlotta von Unge, död 1746-07-22, Norje, dotter av vice amiralen Olof Unge, adlad von Unge, och Catharina Palmfelt.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1738, död 1806-04-13 i Karlskrona. Gift 1757-10-14 i Ousby socken med hovkvartermästaren Gabriel Pihlgren i hans 2:a gifte, född 1719, död 1790, fader till Johan Aron Kihlgren, adlad af Borneman.
 • Margareta Sofia, född 1739-03-16 på Norje, död 1786-08-13 i Önnestads prästgård. Gift 1761-04-21 med kyrkoherden i Önnestads pastorat av Lunds stift, häradsprosten Gabriel Magnus Wilskman, född 1716-01-18 i Ravlunda socken, Kristianstads län, död 1787-11-18 i Önnestads prästgård. (A. Wilskman, Slägten Wilskman (1907).)
 • Johan Casper, född 1740-08-14. Förare vid Cronhielmska regementet i Stralsund 1758. Fänrik vid Cronhielmska regementet i Stralsund 1760-12-11. Död ogift 1765-08-08 under riksdagen i Stockholm.
 • Ulrika Henrietta, född 1742, död 1814 i Arkelstorps socken Kristianstads län. Gift 1761-07-07, med kyrkoherden i Kviinge och Gryts församlingars pastorat av Lunds stift Eckard Sundius, av samma släkt som adlad ätten Segerheim, född 1727-01-31 i Kjellstorps prästgård Malmöhus län, död 1786-03-09 i Kviinge prästgård. (Ssn.)
 • Carl Henrik, född 1745-02-04. Kornett. Vice överjägmästare i Skåne. Död ogift 1772-03-13 i Kviinge socken och med honom utgick ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: