:

Robertsson nr 231

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Robertsson nr 231 †

Natural. 1635, introd. s. å. Utdöd omkr. 1656.


1Storkyrkans i Stockholm kyrkoarkiv. 2LS. 3Ridd. o. Ad. protokoll. 4KA, reduktionskollegii akt 201 (OA). 5Pt 1929, s. 6SH liber caus. vol. 102, p. 4 (OA).

  • Jakob Robertson. Av den gamla friherrliga ätten Robertson till Strovane i grevskapet Perth.

Barn:

  • Patrik Robertson. Gift med Elisabet Ramsay, dotter av Jakob Ramsay och Joneta Scot.

Barn:

  • Jakob Robertsson (Robertzonius), natural. Robertsson, till Kusta, Tensta, Mojla och Ajacorba. Född 1566 i Skottland. Filosofie och med. doktor. Hov- och livmedikus hos konung Gustaf II Adolf 1614-02-15. Natural. svensk adelsman (introd. 1635 under nr 231). Livmedikus och arkiater hos drottning Christina 1645. Död 1651-12-03 i Stockholm och begraven 1652-05-26 i Spånga kyrka 1 Stockholms län. Han fick 1623-11-22 privilegium på att inrätta ett apotek (Markattan, nu Leoparden) i Stockholm, erhöll 1626-02-16 i donation flera gods i Livland och s. å. 29/7 gods i Pommern2. Blev introducerad, sedan han förevisat sitt adl. bördsbrev, utgivet i Edinburgh den 20 juli 1630 av konung Carl av Storbritannien, däri hans förfäder på ovanstående sätt namnes. Hans barn kallade sig Robertsson von Struan. Gift 1:o 1620 på Nyköpings slott2 med Margareta Blom, död 1646-07-16 (11/10)4 och begraven i Spånga kyrka. Gift 2:o 1651-01-13 i Stockholm (morgongåvobrev s. å. 14/1)6 med Anna Seitserf i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1653 med amiralitetsmedikus Peter Schallerus, adlad Gripenflycht, död 1676), född 1635-12-10, död 1672-11-24, dotter av kaptenen Johan Seitserf, av skottsk ätt, och Eliabet de Maine.

Barn:

  • 1. Christina Jakobina, utdöd8 1643 före 20/4, troligen i barnsäng. Gift 1641-06-03 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med landshövdingen Johan Gerhardsson Graan, adlad Graan, i hans 1:a gifte, död 1679.
  • 1. Adolf. Student i Uppsala 1638-06-18. Bevistade riksdagen 16423. Blev 1656 vid ryska infallet i Livland tagen till fånga och avled kort därefter med hela sin familj4 »i den svååra pestilentia». 'Det lärer varit denna Robertssons son som, enl. riddarhusprotokollet 1650, jämte Messenius hade förhållit sig illa mot bönderna. Han ihjälstack även sin hustru, medan hon låg i barnsäng, och satt därför fängslad i Dorpat, då denna stad övergick till ryssarna, under vilka han då gav sig. Dog sedan i ett eländigt tillstånd, liggande på en gödselhög och ruttnade levande. Med sin hustru, som icke är känd till namnet, hade han tvenne söner, vilka kvarlämnades på svenska sidan och någon tid efter faderns död avsomnade, varigenom ätten på svärdssidan utgick.'
  • 1. Gustaf. Bevistade riksdagen 1643. [3]
  • 1. Elisabet, levde änka 1661. Gift 1:o 1646-04-28 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med krigsrådet Adolf Fredrik Schletzer, adlad Schletzer, född 1615, död före 1661. Gift 2:o med överstelöjtnanten Johan Orcharton, natural. Orcharton, död 1684.
  • 1. Maria Eleonora. Gift 1649-10-02 i Stockholm med drottning Maria Eleonoras livmedikus Peter Fuchs, adlad Fuchs von Bühlstein, i hans 2:a gifte, född 1612, död 1668.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: