:

Lindenstedt nr 1523

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindenstedt nr 1523 †

Adlad 1717-02-01, introducerad 1719. Utdöd 1770-08-12.


  • Per Håkansson. Grytgjutare i Lindes bergslag. Gift med Christina Henriksdotter.

Barn:

  • Jakob Persson Torphyttan, Örebro län. Var först grytgjutare och bergsman, sedan handelsman i Lindesberg. Död 1694. Hans söner antogo namnet Lindstedt. Gift med Christina Persdotter Lindgrehn i hennes 1:a gifte (gift 2:o med borgmästaren i Lindesberg Samuel Strandell), död 1723.

Barn:

  • Vilhelm Lindstedt, adlad Lindenstedt, till Gärdsnäs i Hannäs socken, Kalmar län. Född 1681-02-20 i Lindesberg. Student i Uppsala 1698-10-11. Fil. mag. i Uppsala 1707. Auskultant i Svea hovrätt 1709. Sekreterare hos kunglig rådet och presidenten, greve Gabr. Falkenberg 1710, hos kunglig rådet och generalamiralen, greve Hans Wachtmeister 1713 och vid amiralitetet i Karlskrona 1715-06-02. Adlad 1717-02-01 (introducerad 1719 under nr 1523). Amiralitetskammarråd 1747-05-20. Avsked med landshövdings titel 1751-05-16. RNO 1751-12-04. Död barnlös 1770-03-12 på Gärdsnäs och slöt själv sin ätt. Gift 1716-07-15 med Maria Adlersten, född 1696-10-16, död 1755-01-17, dotter av landshövdingen Göran Pihlman, adlad (och friherre) Adlersten, och hans 2:a fru Maria Ehrenberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: