:

Lagerflycht nr 1411

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagerflycht nr 1411 †

Adlad 1706-10-17, introd. 1710. Utdöd 1774-07-11

Av ätten, som har gemensamt ursprung med grevliga ätten Lillienstedt och adliga ätten Lindheim, blevo tvenne medlemmar upphöjda i friherrlig värdighet, men togo icke introduktion såsom sådana.


  • Lå. 2Wå. 3At (P). 4Åbo. 5Carpelan, Åbo.

TAB 1

Paulus Simonis, Raumannus, född av hederlig släkt i Raumo i Finland. Student i Åbo 1640--16451. Skolpräst därst. 1653. Kyrkoherde i Mouhijärvi socken i Övre Satakunda 1662. Död 1682. Gift 1650 med Agneta Henriksdotter.

Barn:

  • Simon Paulinus, född 1652. Professor. Död 1691. Se Tab. 2.
  • Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lilliénstedt, född 1655, död 1732. Se grevliga ätten Lillienstedt.
  • Carl Paulin, adlad Lagerflycht, född 1657, död 1720. Se Tab. 3

TAB 2

Simon Paulinus (son av Paulus Simonis, Raumannus, Tab. 1), född 1652-12-10 i Björneborg. Student i Åbo 1672. Stipendiat 1674--1682. Filosofie mag. därst. 1679-12-27. Filosofie adjunkt vid akademien i sistnämnda stad 1682. Professor 1684. Död5 1691-10-25 i Åbo och begraven5 1692-01-31 [Lå]. Gift 1687 i Åbo med Magdalena Scheffer, dotter av3 rådmannen Abraham Henrik Scheffer och Elin Thorvöst samt syster till vice presidenten Henrik Scheffer, adlad Heerdhielm.

Barn:

  • Simon Paulin, adlad Lindheim, född 1686, död 1760. Se adliga ätten Lindheim.

TAB 3

Carl Paulin, adlad Lagerflycht (son av Paulus Simonis, Raumannus, Tab. 1), född 1657-03-12 död Björneborg. Student i Åbo 16841. Fiskal 1689 på en till Holland ärnad skeppsf lotta. Auskultant i Åbo hovrätt2 1690-03-01, kommissarie på en till Västindien tillärnad expedition 1690. Notarie i statskontoret 1691. Advokatfiskal i Åbo hovrätt 1694-01-16. Assessor därst. 1702-11-05. Adlad 1706-10-17 (introd. 1710 under nr 1411). Lagman i Umeå läns lagsaga 1718-08-01. Ordningsman s. å. 1/9. Återgick till sitt förra assessorsämbete 17192. Vice landshövding i Västerbotten 1719-06-01. Död 1720-07-03 i Stockholm2 under det han flyktade för ryssarna och begraven i Stockholm s. å. 5/10, men hans lik flyttades sedan 1722 till Åbo domkyrka, där det nedsattes. Gift2 1698-02-10 med Maria Festing, född 16692, död 1745-10-02 i Åbo4, dotter av handelsmannen i Åbo Bartold Festing och Elin Joakimsdotter Schultz.

Barn:

  • Helena, född 1698-10-28 död 1771-10-30 i Åbo. Gift 1:o 1723-06-23 med prosten och kyrkoherden i Bjärnå i Finland, mag. Gabriel Salonius, död 1729-11-01. Gift 2:o 1734-06-24 med professorn och lagmannen Nils Hasselbom i hans 2:a gifte, född 1690-10-26, död 1764-05-01 Åbo, fader till hovrättsrådet Nils Hasselbom, adlad Fredensköld.
  • Johan, friherre Lagerflycht (ej introd.), född 1701-04-19 (30/4) i Åbo. Student därst. 17171. Auskultant i Svea hovrätt 1719-11-00. Extra ordinarie kanslist på ambassaden till fredskongressen i Nystad 1721-03-00. Kanslist i Åbo hovrätt s. å. 25/4. E., o. notarie därst. 1727. Ord. notarie 1729-06-00. Advokatfiskal 1730-04-11 assessor 1739-05-28. Hovrättsråd 1744-09-27. Vice president 1747-06-23. RNO 1758-11-27. Utnämndes till riksråd 1760-12-05 men undanbad sig detta ämbete. Presidents fullm. 1762-06-29. President i Åbo hovrätt 1768-11-17. Friherre jämte sin broder 1771-10-15 vid konung Gustaf III:s och hans gemåls kröning (ej såsom friherre introd.). KNO 1772. Död ogift 1774-07-11 i Åbo och slöt adl. ätten Lagerflycht. Han gjorde åren 1722--1724 en resa genom Tyskland såsom handledare för sin kusin, greve Carl Lilliénstedt.
  • Agnes, född 1703-08-21, död s. å. 25/10.
  • Carl Barthold, friherre Lagerflycht (ej introd.), född 1707-01-04. Student i Åbo 17171 och i Halle 1722. Handsekreterare bos sin farbroder, riksrådet och presidenten i Wismarska tribunalet greve Joh. Lilliénstedt 1727. Extra ordinarie kanslist i utrikes expeditionen 1730-12-16. Sekreterare vid pommerska hovrättsvisitationen i Greifswald 1732 och vid reduktions- och likvidationskommissionen i Pommern och på Rügen, vilken kommission upphörde 1734. Kopist i förutn. expedition 1738-03-02. Kommissionssekreterare vid ryska hovet 1739-03-01. K. sekreterares fullm. 1743-09-10. Åter kommissionssekreterare vid nyssn. hov s. å. i dec. efter fredsslutet. Chargé d'affaires vid bemälda hov 1749. Återkom till Sverige 1752. Kansliråds fullm. 1755-08-26. Kansliråd 1760-10-16. RNO 1767-11-23. Kommissarie vid inrättningskommissionen i Pommern 1770-04-28 friherre jämte brodern 1771-10-15, vid konung Gustaf III:s och hans gemåls kröning (tog ej såsom friherre introd.). Död ogift 1773-05-14g i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: