:

Rutenfelt nr 410

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rutenfelt nr 410 †

Adlad 1647-11-03, introducerad 1649. Utdöd 1736(?)


TAB 1

Johan Götzigerodius, adlad Rutenfelt, född i Slesvig. Med. doktor. Praktiserade 1625 i Eiderstadt. Inkom till Stockholm och fick 1629-05-06 tillstånd att praktisera i Stockholm. Drottning Christinas livmedikus 1637-12-06. Adlad 1647-11-03 (introducerad 1649 under nr 410). Död 1650 i Tyskland. Han kallar sig medicus et archiater regis i sin år 1629 i Stockholm utgivna skritt: Kurtz Bericht und Ordnung, wie männiglich in Pestilentz-Zeiten verhallten solle, etc. Gift 1629-08-31 i Göteborg med Anna Sofia Krüger.

Barn:

  • Gustaf Adolf. Student i Uppsala 1645-03-25. Utgav en oration »Encomium Sveciæ». Levde 1655, men var död 1658.
  • Agata Anna. Gift 1652-10-26 i Stockholm med hov- junkaren hos hertig Adolf Johan, Georg Vilhelm von Zweigbergk, född omkring 1628, död 1675.
  • Johan, född 1635. Kaptenlöjtnant. Död 1703. Se Tab. 2
  • Henrik, född 1638-02-25 i Stockholm. Död 1639-06-16 på Ulvesunds kungsgård i Kungs Barkarö socken, Västmanlands län och begraven i Kungs Barkarö kyrka
  • Vilhelm, döpt 1640-07-27 i Stockholm. Volontär vid livgardet. Följde 1655 legaten Gustaf Bielke till Moskva och blev där fången. Var 1661 fänrik. Ihjälslagen 1667-08-00 av konduktören Johan Torin.

TAB 2

Johan (son av Johan Götzigerodius, adlad Rutenfelt, Tab. 1), född 1635. Kom i tjänst 1655. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1667-08-23. Fänrik vid Kronobergs regemente 1668-11-27. Löjtnant vid Kronobergs 1676-04-08. Kaptenlöjtnant 1677-10-22. Avsked 1683-09-00. Död 1703 Törnemåla och begraven 1703-10-07. Gift före 1668 (då han hade »små barn») med Brita N. N. Död 1700 på Törnemåla och begraven 1700-09-06.

Barn:

  • Anna Sofia, död 1718-09-12 i Halmstad och begraven 1718-09-14. Gift med tullförvaltaren Anders Falck i hans 1:a gifte (gift 2:o 1719-08-18 i Halmstad med Christina Agneta Westergård).
  • Georg Lisle, begraven 1736-04-20 i Kristianstad.
  • Agda Christina, född 1676, död 1705 på Törnemåla och begraven 1705-12-06. Var gift.
  • Maria Magdalena, född 1679, död ogift 1699 på Törnemåla och begraven 1699-06-28.

Utan känt samband:


  • Nils Rutenfelt, född 1694. Död 1770-03-15 på Nellåkra i Allerums socken, Malmöhus län och begraven 1770-03-18. Sannolikt identisk med den Nils Rutenfelt, som var sergeant vid major von Hencks kompani, då han gifte sig 1720-09-07 i Malmö med Sara Lundberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: