Von Caméen nr 1735

Från Adelsvapen-Wiki

1735.jpg


Adliga ätten VON Caméen nr 1735 †

Adlad 1720-05-06, introducerad 1720. Utdöd 1729-11-11.


  • Erland Caméen, adlad von Caméen (son av Benedictus Svenonis Caméen, se adliga ätten Caméen, Tab. 2), född 1670-10-17 i Köla prästgård Värmlands län. Student i Uppsala 1687-09-24. Extra ordinarie kanslist i kunglig kansliet 1694-12-07. Kommissarie i kommerskollegium 1710-10-28. Assessor i kommerskollegium 1714-03-09. Ledamot av kommissionen över baron Görtz 1718-12-22 och över upphandlingsdeputationens och kontributionsränteriets förvaltning 1719-05-22. Kommerseråd över stat 1719-06-20. Adlad 1720-05-06 (introducerad 1720 under nr 1735). Kommerseråd 1720-11-25. En av direktörerna för Alingsås manufakturverk 1726. Ledamot av statskommissionen 1726. Död ogift 1729-11-11 i Stockholm och slöt således själv sin adlad ätt. Han var den förste, som konung Fredrik upphöjde i adligt stånd [Ak].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.