Leijondahl nr 1118

Från Adelsvapen-Wiki

1118.jpg


Adliga ätten Leijondahl nr 1118 †

Adlad 1687-09-15, introducerad 1689. Utdöd 1752-03-06.


TAB 1

N. N. Mörck.

Barn:

 • Hans Mörck, adlad Leijondahl, död 1696. Se Tab. 2
 • Nils Mörckendahl, adlad Leijondahl, död 1702. Se Tab. 3

TAB 2

Hans Mörck, adlad Leiiondahl (son av N. N. Mörck, Tab. 1). Volontär vid fortifikationen 1667. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1676-03-07. Regementskvartermästare vid Jönköpings regemente 1677. Avsked 1678 . Hauptman över Leckö grevskap 1679. Tjänstlös 1680, då grevskapet blev reducerat. Regementskvartermästare vid artilleriet i Stockholm 1682. Kapten vid artilleriet i Stockholm. Adlad 1687-09-15 jämte sin broder Nils Mörckendahl (introducerad 1689 under nr 1118). Död 1696. Gift med Margareta Tyresdotter, som överlevde mannen med fem omyndiga barn och 1702-12-18 vistades i Stockholm med barnen, dotter av borgmästaren i Himmelsport i Bremen Tyres Amundsson och Kerstin Eriksdotter samt syster till översten Amund Tyresson, adlad Falkenhielm.

Barn:

 • Bernt Didrik . Student i Rostock (de Brun, Holmiana et Alin.) 1699-08-29. Adjutant vid Kronobergs regemente. Fänrik vid bergsbataljonen 1703-03-02. Avsked 1705-01-19. Fänrik vid Jönköpings regemente 1706-10-25. Löjtnant vid Jönköpings regemente. (Lk). Stupade 1708-08-31 vid Meskowitz. Han blev svårt sårad i slaget vid Fraustadt 1706.
 • Christina Juliana, född 1680, död 1763-05-14 Aranäs Gift där 1712-12-07 med majoren vid Smålands tremänningsinfanteriregemente Georg Berchman, född omkring 1647, död 1713-10-03 Kabbarp
 • Carl Johan. Volontär vid Jönköpings regemente 1710. Adjutant vid artillerifältstaten i Skåne 1710-06-16. Fänrik 1712-05-19. Konfirmationsfullmakt 1713-03-31. Löjtnant vid fältartilleriet 1713-10-10. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1716-11-00. Kapten 1717-08-22. Död barnlös 1728-05-04 och slöt denna ättegren. Gift 1718-06-30 i Säby socken, Jönköpings län med sin farbroders hustrus styfdotter och sin kusins svägerska Magdalena Cecilia Bergenadler i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1714 med prosten och kyrkoherden i Säby pastorat av Linköpings stift Bartold Duraeus, född 1657-08-09 i Rumskulla socken, Kalmar län, död 1715-09-09 i Säby prästgård), född 1683, död 1755 Grimstorp och begraven 1755-06-12, dotter av assessorn Arvid Bergman, adlad Bergenadler, och hans 1: a fru Brita Christina Lindegren.

TAB 3

Nils Mörckendahl, adlad Leijondahl (son av N. N. Mörck, Tab. 1). Soldat vid Erik Silfversparres skånska regemente 1664. Förare vid Erik Silfversparres skånska regemente 1667. Sergeant 1669. Avsked 1673. Löjtnant vid Mellins regemente i Bremen 1673. Löjtnant vid Gustaf Horns regemente i Pommern 1675. Transporterad till Jönköpings regemente 1675 (KrAB). Kapten vid Jönköpings regemente 1677-02-00. Adlad 1687-09-15 jämte sin broder Hans Mörck (introducerad 1689 under nr 1118). Major vid sistnämnda regemente 1701-06-19. Död 1702-08-12 efter långvarig sjukdom under marschen till Krakau. (Lk) Gift. 1685-04-20 i Hakaryds socken, Jönköpings län med Maria Beata Pedersdotter Humble i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1710-07-27 i Gränna med assessorn Arvid Bergman, adlad Bergenadler, i hans 2:a gifte, född 1651, död 1722).

Barn:

 • Carl Johan, född 1686. Major. Död 1740. Se Tab. 4
 • Per Niklas, född 1688-04-19 i Skärstads socken, Jönköpings län. Soldat vid Kronobergs regemente 1704 (Lk). Fältväbel därstädes (Lk) 1706-02-25. Sekundfänrik 1708-05-15. Löjtnants avsked 1722-06-05. Kaptens karaktär 1723-01-02. Död ogift 1724 Högstorp och begraven 1724-01-21. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solvytjegodsk, varifrån han icke återkom förrän efter fredsslutet.
 • Mattias, döpt 1689-11-05 Aranäs
 • Christoffer. Rustmästare vid skånska kavalleriregementet. Kornett vid skånska kavalleriregementet vid skånska kavalleriregementet. Löjtnant 1739-08-09. Död ogift.
 • Gustaf Adolf, född 1693-07-04 på Aranäs, död på Aranäs 1694-01-12.
 • Johan, född 1696-06-26 på Aranäs. Volontär vid Jönköpings regemente 1710-07-15. Korpral därstädes 1710-09-10. Förare 1711-05-08. Fänrik vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712-07-08. Konfirmationsfullmakt 1716-12-14. Löjtnant därstädes 1717-10-25. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1718-06-26. Avsked (KrAB) 1719-09-30. Kaptens karaktär 1723-02-13. Löjtnants expektans vid svenska adelsfanan 1727 (Lk). Död ogift 1752-03-06 på Aranäs och slöt ätten på svärdssidan.
 • Ulrika Elisabet, född 1698-11-24 på Aranäs, död på Aranäs 1771-04-08. Gift 1717-12-29 i Säby socken med landskamreraren Anders Bergenadler, nr 1617, född 1677, död 1750.

TAB 4

Carl Johan (son av Nils Mörckendahl, adlad Leijondahl, Tab. 3), född 1686 i Småland. Volontär vid Kronobergs regemente 1701. Furir vid Kronobergs regemente 1702. Förare 1703. Avsked 1706. Sergeant vid garnisonsregementet i Riga 1706. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1706-07-03. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1709-12-16. Sekundkapten vid Jönköpings regemente 1711-06-23. Premiärkapten vid Upplands ståndsdragonregementet 1712-03-17. Konfirmationsfullmakt 1716-02-12. Majors karaktär 1720-03-21. Placerad på adelsfanan 1720-08-24. Ryttmästare vid Upplands ståndsdragonregementet 1720-09-03. Död 1740-05-27 Räflinge s socken, Jönköpings län. Han bevistade slaget vid Hälsingborg och fälttåget i Norge 1718. Gift med Eva Christina Bergenadler, född 1685, död 1737-04-18 på Räflinge, dotter av assessorn Arvid Bergman, adlad Bergenadler, och hans 1:a fru Brita Christina Lindegren.

Barn:

 • Beata Christina, född 1714-07-20 Aranäs, död på Aranäs 1715-07-20.
 • Brita Maria, född 1717-05-19 på Aranäs, död 1732-05-02 på Räflinge.
 • Nils Adolf, född 1719-11-13 i Säby socken. Korpral vid adelsfanan. Död ogift 1744-04-00.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.