Cronhjort nr 322

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Cronhjort nr 322 †

Adlad 1645-05-14, introd. 1647. Ättens sist levande manlige medlem upphöjd i friherrlig värdighet 1696.

TAB 1

Laurentius Andreae. Rektor scholae i Kalmar 1589--99. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Runstens pastorat av Kalmar stift 1599. Död 1631. Gift med Gunnil Birgersdotter, död 1648, dotter av kronobefallningsmannen i Möre härad Birger Bengtsson [1].

Barn:

 • Abraham Larsson Hirsch, adlad Cronhjort, till Ryssbylund i Ryssby socken, Kalmar län. Född 1604 (1598?) i Runstens prestgård på Öland. Major vid livregementet. Adlad 1645-05-14 (introd. 1647-03-02 mellan n:r 322 och 323, men ätten förlorade sitt nummer 1727, då de adliga och friherrl. ätter uteslötos ur matrikeln, som voro utdöda såsom sådana, men vilka blivit upphöjda i friherrligt eller grevligt stånd). Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 27/5. Avsatt 1651 på grund av en mängd beskyllningar för excesser. Överste och kommendant på Borgholm. Död 1666. Han och hans 1:a hustru begrovos i kopparkistor i egen murad grav i Runstens gamla kyrka, där hans vapen uppsattes. Han förlorade all sin egendom vid en vådeld 1647 i Kalmar. Erhöll av drottning Christina Ryssby skattehemman jämte två andra hemman i Ryssby socken. Gift 1:o med Dorotea Vellingk, död 1650, dotter av Viktor Vellingk och Catharina von Rehder. Gift 2:o med Elisabet N. N., född 1633, död 1727-12-20 i Grevbäcks socken, Skaraborgs län [SK].

Barn:2

 • 1. Jakob Jurgen. Student i Rostock 16493. Var fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1648-11-00 och ännu 1649, men finnes ej i 1650 och följande årens rullor. Bevistade riksdagen 1654.
 • 1. Abraham, friherre Cronhjort, född 1634, död 1703. Se friherrl. ätten Cronhjort.
 • 1. Anders, död ung och begraven i Runstens gamla kyrka.
 • 1. Israel Alexander, död 1644-11-15 och begraven i Runstens gamla kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 1. Viktor, född 1640-10-01. Student i Rostock 16493. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1658. Kapten vid bergsregementet s. å. i dec. Kapten för ett kompani dalfolk, som han kommenderade till fredsslutet. Erhöll majors titel och pension 1667-05-08. Drunknade 1672 och begraven s. å. 8/5 i Åby kyrka, Kalmar län, varefter liket fördes till Runstens gamla kyrka. Hans vapen uppsattes i Ryssby kyrka
 • 1. Niklas Carl, född 1645. Kapten. Död 1694. Se Tab. 2
 • 1. Lars Johan. Regementskvartermästare. Död 1696 Se Tab. 3

TAB 2

Niklas Carl (son av Abraham Larsson Hirsch, adlad Cronhjort, Tab. 1), född 1645-12-28 i Göteborg. Student i Rostock 16493. Begav sig till Polen 1665. Soldat vid generalguvernören över preussiska fästningarna, starosten Kanickis infanteriregemente. Dragon vid polska livgardets dragoner 1666. Avsked 1667. Fänrik vid polska gardet 1668. Avsked 1669. Återkom till Sverige 1670 och blev fänrik vid överste Christoffer von Duderstedts skånska regemente s. å. 29/7. Löjtnant vid Kalmar regemente 1672. Regementskvartermästare därst. 1674-10-14. Kapten 1677. Konfirm.fullm. 1680-12-13. Död 1694-11-15 på Ryssbylund och begraven 1695-01-18 i Kalmar domkyrka, men liket nedsattes sedan i Åby kyrka. Hans vapen uppsattes i Ryssby kyrka. Gift 1673-11-09 i Kalmar med Hedvig Regina Grubbe, född 1653-01-14, död 1691-12-11 och begraven i Ryssby kyrka, där mannen lät uppsätta ett epitafium över henne, dotter av stadspresidenten i Kalmar Christoffer Larsson, adlad Grubbe, och hans 2:a fru Christina Stiernfelt.

Barn:

 • En dotter, död ung.
 • Dorotea Regina levde vid faderns död.
 • Charlotte Rebecka, levde vid faderns död.

TAB 3

Lars Johan3 (son av Abraham Larsson Hirsch, adlad Cronhjort, Tab. 1). Student i Rostock 16493. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente. Död 1696. Gift med N. N., omg. med kaptenen Carl Gustaf Lindeberg.

Barn:

 • En dotter.

Källor

1Clerus Calmariensis. 2SK. 3F. de Brun, Holmiana et Alia.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.