:

Mannerburg nr 1209

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mannerburg nr 1209 †

Adlad 1690-06-18, introducerad 1693. Utdöd 1719-02-17.


  • Sven Bengtsson. Rådman i Linköping. Gift med Helena Nilsdotter.

Barn:

  • Engelbrekt Svensson, född 1582 i Linköping. Kom 1592 i tjänst hos riksrådet och rikshovmästaren friherre Hogenskild Bielke, och blev sedermera hans kammartjänare. Kom sedan till kungl stallet. Följde därefter såsom kammartjänare stallmästaren Erik Göransson Ulfsparre till Livland och Tyskland. Livknekt hos konung Gustaf II Adolf 1608. Slottsfogde i Uppsala och inspektor över underliggande kungsegendomar 1618. Avsked 1663. Död 1673-03-14 i Uppsala. 'Han skall av kärlek till sin herre, den olycklige Hogenskild Bielke, vid dess avrättande i Stockholm 1605 kastat hans huvud i strömmen, där det strax sjönk, så att det ej kom att på påle uppsättas, men andra säga, att Bielkens huvud blev honom frånryckt av skarprättaren samt verkligen uppsatt över Stockholms södra port. Åtföljde såsom livknekt hos konung Gustaf II Adolf konungen i danska, ryska och polska krigen, varunder han fick åtskilliga farliga sting och skott, till dess hans högra hand genom ett hugg blev så förlamad, så att han icke mera som sig borde kunde hantera gevär. Var gift med första hustrun i 26 år och med den andra i 30 år samt hade med dem tillsammans 16 barn.' Gift 1:o 1609 med Anna Thorstensdotter, död 1635, dotter av bonden Thorsten i Värna, Östergötlands län. Gift 2:o 1637 med Catharina Mejers, död 1667-07-07.

Barn:

  • 1. Per Engelbrektsson, Svensson kallad. Stadsskrivare i Hedemora. Organist och stadsnotarie i Gävle. Gift med Anna Lydertsdotter, dotter av bergsmannen på Över-Värpan vid Nya Kopparberget Lydert Eriksson. Deras barn kallade sig Dijkman.

Barn:

  • Engelbrecht Dijkman, adlad Mannerburg, född 1649 i Hedemora. Student i Uppsala 1673-10-22. Konduktör vid jämtländska krigsmakten 1676. Avsked 1677. Vice häradshövding 1679. Sekreterare vid reduktionskommissionen i Uppland 1680 och vid reduktionskommissionen i Estland 1684. Assessor i Dorpats hovrätt 1689-10-02. Tillika reduktionskommissarie på Ösel. Adlad 1690-06-18 (Introducerad 1693 under nr 1209). Vice landshövding å Ösel 1691. Reduktionskommissarie i Estland 1694. Lantrichter på Ösel 1695-01-18. Landshövding på Ösel 1701-09-12. Vice landshövding i Västerbotten 1712-09-03. Död 1719-02-17 och slöt själv på svärdssidan sin adliga ätt. Hans egendomar Bremerfeldt i Wittenstens socken och Röal i Turgels socken förlorades vid Estlands övergång till ryska väldet. Ägde även gods på Ösel. Flyktade vid ryssarnas anfall på Ösel 1710 med familj till Sverige. Han begärde vid adlandet att få kalla sig Stiernburg. (At (L.).) Gift med Sara Magdalena Hellichia, dotter av prosten i Näs kontrakt i Värmland, mag. Haqvinus Elai Hellichius och hans 1:a hustru Magdalena Andersdotter samt faders halvsyster till generallöjtnanten Abraham Hellichius, adlad Gustafschöld.

Barn:

  • Peter, född 1684-05-06 i Stockholm, död 1696-08-20.
  • Carl, född 1687-08-30 i Reval, död 1696-08-20.
  • Eleonora, död 1696-08-20.
  • Anna Christina, död 1696-08-20.
  • Dessa fyra syskon drunknade i en gruvlig storm i revalska hamnen samma natt, som generalmajoren, friherre Joh. Andr. von der Pahlen med fru och en dotter omkommo, samt blevo 1697-01-31 begraven i domkyrkan i Reval.
  • Elisabet Charlotta, död 1750-08-24 Röal ) och begraven 1751-02-04 domkyrkan i Reval. (RHH.) Gift 1:o med generalmajoren, friherre Hans Henning Cronhjort, född 1688, död 1727. Gift 2:o 1744-01-08 i Turgels sn (Ha.) med estländska lantrådet, baron Otto Heinrich von Rehbinder, död 1753-05-06 i Reval och begraven 1754-02-04 i domkyrkan i Reval. (RHH.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: