:

Bungencrona nr 1737

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bungencrona nr 1737 †

Adlad 1720-05-06, introd. s. å. Utdöd 1795-02-19.


1Um. 2Ak. 3Öä.

  • Ätten har gemensamt ursprung med adliga, friherrliga och grevliga ätterna Bunge.

TAB 1

Mårten Bunge, adlad Bungencrona (son av Jakob Bunge, se adl. och friherrl. ätterna Bunge, Tab. 2), till Duvnäs i Sickla socken Stockholms län. Född 1693-11-01 i Stockholm. Student i Uppsala1 1712-10-20. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1713-03-12 och vid krigsexpeditionen 1717. Kopist därst. 1718-09-08. Adlad 1720-05-06 för faderns förtjänster (introd. s. å. under nr 1737). Kanslist 1725-12-22. Registrator 1739-05-23. 1. Registrator 1740-01-15. Kungl. sekreterare 1743-10-08. Död ogift 1749-01-25 på Duvnäs och slöt således sin adl. ättegren samt begraven i Bungegraven i Stockholms storkyrka.

TAB 2

Carl Gustaf Bunge, adlad Bungencrona (son av Jakob Bunge, se adl. och frih. ätterna Bunge, Tab. 2), född 1700-12-30 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1719-04-11. Kopist därst s. å. 4/11. Adlad 1720-05-06 för faderns förtjänster (introd. s. å. under nr 1737). Ombudsman vid generaltullarrendesocieteten 1726-04-20. Kanslist i förutn. kollegium s. å. 19/11. Aktuarie därst. 1729-11-17. Notarie 1732-12-20. Kommissarie 1734-12-28. Extra ordinarie assessor 1742-05-26 assessor 1751-04-23. Kommerseråds titel2 1756-10-01. Säte och stämma som extra ordinarie kommerseråd2 1757-02-09. Död 1761-08-21 i Stockholm och begraven s. å. 23/8 i Bungegraven i Storkyrkan. Gift 1745-08-25 med Hedvig Lampa i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1729 med handelsmannen Christian Werderman, död 17433), född 1711, död 1788-11-08 i Stockholm, dotter av bryggare-åldermannen därst., ryttmästaren Johan Claesson Lampa och hans 2:a hustru Elisabet Westerman, samt syster till kaptenen Fredrik Lampa, adlad Lagersvärd.

Barn:

  • Carl Gustaf, född 1747-06-30 i Stockholm. Student i Uppsala1 1762. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1764-02-15. Extra kanslijunkare 1767-05-18. Ord. kanslijunkare 1769. 1. Sekreterare vid kanslipresidentskontoret 1773-07-03. Riddarhussekreterare 1784-11-06. Död ogift 1795-02-19 i Stockholm och slöt adl. ätten Bungencrona samt begraven s. å. 24/2 i Bungegraven i Storkyrkan, då vapnet krossades av hans efterträdare i riddarhussekreterarebefattningen Axel Gabr. Silverstolpe. 'Riddarhussekreteraren Bungencrona erbjöds flera gånger åtskilliga högre tjänstebefattningar, men undanbad sig dem alltid. Blev vid 1789 års riksdag på konung Gustaf III: befallning, jämte flera betydande riddersmän, insatt i häkte, men lössläpptes efter några dagar. Testamenterade sin kvarlåtenskap, omkring 17,000 rdr, till pensioner för adeln.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: